K+K+K

Autor: Martin Stín | Publikováno: 26.4.2012 | Rubrika: Politika
Veci verejne

Kristýna, Karolína, Kateřina, tři jména milá, a v plavkách jim to slušelo, ale dík té
první by další pokračování v parafrázování K.J. Erbena přesto znělo falešně. Vpád
jejich neškodně se tvářících nositelek do české polistopadové vnitřní politiky vejde
do dějin. Tolik střepů a špíny za sebou nezanechali ani pachatelé „Sarajevského
atentátu“, ani kazisvěti, závidějící úspěch, kteří svrhli Topolánkovu vládu v polovině
úspěšného českého předsednictví Evropské unie, ba dokonce ani špinavci, kteří „zařízli“
prezidentskou kandidaturu Miloše Zemana.

Pletichy Kristýny Kočí byly spouštěcím mechanismem vlny otřesů, která přes soudní
řízení s Vítem Bártou a odchod Karolíny Peake a jejích stoupenců ze strany zasáhla
Věci veřejné jako ničivá smršť, následně smetla vládní koalici a dohnala zemi až na
práh předčasných voleb.

Akce Kristýny Kočí působí dojmem cílené provokace. Sotva se kdy dovíme, kdo si ji
objednal. Cíl byl jasný: rozbití strany Věci veřejné nebo aspoň změna jejího politického
kursu, jenž byl svou naivitou nebezpečný „kmotrovskému“ zázemí jejich koaličních
partnerů. Nejsem si jist, zda původci této lotroviny tušili, že důsledky rozvrácení
nejmenší koaliční strany přesáhnou hranice cíle a otřesou přímo základy koaličního
systému.

Vystoupení Karolíny Peake a jejích věrných z Věcí veřejných patrně mělo ušetřit
koaliční vládu dalších rušivých překvapení v podobě např. ukvapených hrozeb resignací
ministrů, tedy prázdných nabubřelých gest, po nichž většinou následoval rychlý ústup
rebelující strany z bojiště, nevyvážený přiměřenou odměnou od koaličních partnerů.

O bezprostředních příčinách, jež ji přiměly k náhlému opuštění záměru ucházet se
o postavení předsedkyně strany a místo toho se vrhnout do dobrodružného pokusu
o založení nového politického uskupení, Karolína Peake poskytla pouze náznakové
informace. Jde o jednání hodně zvláštní, odporující obrazu střízlivě věcné, přímočaré
političky, vybavené jedenáctým přikázáním „nepokoušej se mě oblafnout“: vždyť
se pustila do bourání stavby, do jejíhož budování vložila mnoho námahy a umu.
Vzala s sebou nejnadějnější tváře representace Věcí veřejných, čímž zvýšila ničivost
zásahu proti její existenci. A ke všemu dala všanc soukromé přátelské vztahy zejména
s Kateřinou Klasnovou, které byla svědkyní na svatbě.

Z jejího stínu vystoupila do postavení první dámy Věcí veřejných Kateřina Klasnová,
jevící se jako překvapivě silná osobnost, jež se s opravdovostí a zápalem Johanky z Arku
pokouší zachránit trosky projektu Víta Bárty, svého manžela. Je to statečná žena: vede
ztracený boj, ale možnost kapitulace nepřipouští ani náznakem.

Nepodezírám Karolínu Peake z nečestných pohnutek a nezměnil jsem názor na její
mimořádné osobnostní kvality, nicméně i v jejím případě platí, že „cesta do pekel
je dlážděna dobrými předsevzetími“. Její čin má totiž zatím pouze ničivé účinky.
Rozštěpení Věcí veřejných není tím nejhorším, co mohla způsobit, neboť strana, stíhaná
hromadnou nepřízní médií, politických partnerů i opozice, beztak směřuje k vymizení
z politické scény. Nejvýznamnější je zničení zázraku polistopadového politického

vývoje: stoosmnáctkové koaliční většiny ve sněmovně a vyvolání nejistoty o skutečné síle
podpory vlády.

Dalším je porušení závazného vztahu mezi vůlí voličů a složením sboru poslanců a
strukturou vlády. Voliči přece nezmocnili poslance Věcí veřejných, aby si přivlastnili
propůjčené mandáty a od nich odvozená ministerská křesla, aby ustavili novou
politickou stranu, voličům neznámou, a z její vůle se pak dokonce podíleli na moci.

Následující v pořadí je ztráta legitimity tří členů vlády, delegovaných stranou, s kterou
se rozešli a jejíž mandát ztratili, v souvislosti s tím také ztráta křesla ministra školství,
jež Věci veřejné nestačily obsadit před vypovězením koaliční smlouvy. Legitimita,
vyplývající z vyslovení důvěry vládě Sněmovnou, je fiktivní: byla jim udělena jako
nominantům koaliční politické strany, která získala svůj díl důvěry přímo od voličů.

Jejich setrvání ve vládě je důkazem pokleslosti české politické kultury. Nikoho z nich
nenapadlo, že nemůže být ve vládě „za sebe“, a že by tedy po odchodu z klubu Věcí
veřejných měl resignovat, Petru Nečasovi nevadí přítomnost samozvanců ve vládě a ke
všemu Věci veřejné nevyzvaly předsedu vlády, aby je odvolal.

Je při tom zřejmé, že přítomnost tří ministrů z klubu „peakovců“ ve vládě je trvale
neudržitelná. Vždyť Věci veřejné ve své původní podobě byly zastoupením ve vládě
nadhodnoceny a reálná váha stoupenců Karolíny Peake je ještě menší. Bylo by podivné,
kdyby se předáci ODS a TOP 09 nepřihlásili o přidělení ministerských křesel na úkor
bývalých zástupců Věcí veřejných.

To je další důsledek pletich Kristýny Kočí: odhalení
neúcty předsedy vlády
k ústavněprávním principům ustavování moci výkonné, kterou projevil přistoupením
na myšlenku Karolíny Peake, že bývalí ministři, vyslaní Věcmi veřejnými, by mohli
ve vládě setrvat s oporou mandátu nové politické strany, zakládané místopředsedkyní
vlády. Jako obvykle v kritických situacích, také tentokrát se zachoval jako velikášský
slaboch: nejdříve Karolíně Peake „ukázal svaly“ stanovením nepřekročitelné
podmínky jejího setrvání ve vládě, tedy ustavení nového poslaneckého klubu, ale
když na ni nedosáhla, „svaly“ nechal splasknout, nestál na svém a zřejmě se smíří
s trapným „kočkopsem“: s vládou, jejíž někteří ministři nebyli delegováni politickou
stranou, opírající se o přímou vůli voličů. Tak daleko nezašli ani komunisté po puči
v únoru r. 1948, kteří zachovali aspoň zdání spolurozhodování „očištěných“ trosek
bývalých demokratických stran o složení „vlády Národní fronty“. Jediným ministrem
bez formální vazby na politickou stranu byl tehdy Jan Masaryk.

Dohoda mezi Petrem Nečasem a Karolínou Peake je názorným důkazem opovržení
politiků voliči. Ti nedali své hlasy nějaké mlhavé „platformě“, ale konkrétní politické
straně Věci veřejné a proti krádeži svých hlasů jsou bezbranní. Použitý postup má dát
legitimitu faktickému podvodu na voličích. Vládnutí ale není jen použitím technologie
moci, ale také výkonem práva a uplatněním mravních zásad. V tomto případě došlo
k porušení ústavněprávních zvyklostí a dobrých mravů.

Opakem jejich dohody je chování Věcí veřejných, které v dané situaci odešly
do „konstruktivní opozice“ a jejich místopředsedkyně Kateřina Klasnová se vzdala
funkce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Slušná žena přece nebude brát mzdu a
pocty z rukou toho, kdo jí svými činy dává najevo pohrdání. Jde jen o to, zda projekt,

který se snaží zachránit, má cenu, odpovídající její oběti.

Poslancům a předákům politických stran, dotčených důsledky neobvyklého kroku
Karolíny Peake ale nezbývá, než nějakým způsobem vrátit poměry ve Sněmovně a ve
vládě do rámce ústavněprávních zvyklostí.

Nejčistším řešením by byla resignace vlády, rozpuštění Poslanecké sněmovny a
předčasné volby. Těší se na ně ale pouze opozice. Politikům stran bývalé koalice včetně
zmrzačených „veverek“ a „peakovského“ novotvaru musí být jasné, že současné nálady
ve společnosti jsou pro ně natolik nepříznivé, že vyvolání voleb právě teď má hodnotu
politické sebevraždy. Pokud četli Machiavelliho, vědí, že zkoušku voličské přízně smí
podstoupit teprve později, až dozní bouřlivý ohlas na jejich asociální opatření a naopak
se budou moci pochlubit nějakými úspěchy. Díky Karolíně Peake jim ale Machiavelliho
poučení nebude k ničemu.

Návrat strany Věci veřejné nebo „peakovců“ do Sněmovny je pravděpodobný jen
jako zázrak. ODS trpí přímo katastrofálním odlivem přízně voličů a ani TOP 09 u
nich pšenice zrovna nekvete. Očekávaná drtivá porážka ODS by zřejmě smetla Petra
Nečase z čela strany. Také Miroslav Kalousek by sotva uhájil své postavení, zatímco
Karel Schwarzenberg by v klidu odešel do politického důchodu. Kalouskovy naděje
na konkubinát s ČSSD by se asi nenaplnily, protože vítězná levice nebude TOP 09
potřebovat. Velká část poslanců bývalé vládní koalice musí počítat s tím, že jejich
poslanecká kariéra volbami skončí, a s ní zajímavý příjem a případné další výhody.
Kromě toho si jistě uvědomují, že vítězná levice se chystá na demontáž „výdobytků“
jejich „deforem“.

Tyto úvahy by mohly zapůsobit jako jednotící síla při pátečním hlasování o důvěře
vlády: přátelé se spojí s nepřáteli, aby společně ještě na chvíli uhájili dobrá bydla. Má
to ovšem ještě jinou stránku: vyjádřením důvěry vlády Petra Nečase v její současné
podobě by poslanci vyslovili souhlas s porušením ústavněprávních zvyklostí při
ustavování vlády. Legenda o České republice jako o právním státu by dostala další
ošklivou trhlinu.

Nicméně situace v Poslanecké sněmovně je natolik nejistá a nepřehledná, že je správné
počítat i s možností pádu vlády a rozpuštění sněmovny. Z tohoto hlediska přerušení
schůze Poslanecké sněmovny do hlasování o důvěře je aktem výjimečné politické
slušnosti: nikdo nebude moci vinit poslance bývalé koalice, že na poslední chvíli schválili
zákony, nepřijatelné pro levici.

Každé řešení, o němž poslanci rozhodnou v pátek 27. dubna 2012, bude svým způsobem
špatné a každé je zatím nejisté. Zůstane jen smutná jistota, že Karolína Peake vyměnila
osobní přátelství s Kateřinou Klasnovou za dobrodružství, jež výhledově zničí politické
kariéry jich obou. Soukromá část příběhu tím nabývá rozměr antické tragédie,
zmenšené přiměřeně poměrům malého českého dvorečku. Podle mého soukromého
názoru zánik přátelství je nepřiměřeně vysokou cenou za zničení politických ambicí
herců tohoto politického divadla, za pád vlády i za nové volby.

Čtěte také:

Boj Karolíny Peake s korupcí 

Co udělají Věci veřejné pro udržení vlády?

Bárta je ze hry venku, leč bahno zůstalo a je smradlavější, než kdy dřív…

Klíčová slova: Věci Veřejné  | Kočí  | Škárka
3896 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Piráti v sombrerech: Transgender exempláře obsazují pozice. Budou si depilovat nohy? Revoluce žere vlastní děti. Feministky ostrouhajíPodpořte prosím EUportal.cz

Eurabia.cz

Premiér Orbán vyzval v 7 bodech reformě EU!Jak si s námi vytřel Západ zadek a okradl nás o naše zlato

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

„Migranta do každé rodiny!“ Babiš a Piráti. Soudem rozdmýchané téma. Jak to může skončit? Cyril Svoboda tuší„Děti projevují rasismus už ve třech měsících? Probůh, kde to žijeme!“ Ivo Valenta se neudržel nad školením v USA
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění