Dle tohoto zdroje:  http://www.holesovskavyzva-brno.cz/ , který má být návodem pro „demokratičtější“ demokracii a „spravedlivější“ spravedlnost a následně už bude život jen procházka růžovým sadem a všichni budou na vysoké morální úrovni, nikdo nebude krást, lhát, podvádět a všem se nám povede skvěle. Nu a nad těmito vskutku neskromnými ambicemi bychom měli, my ostatní (co se nebojíme), naopak pořádně rozsvítit!

Úvodem této úvahy si dovolím několik premis, které považuji za platné, lehce pochopitelné a logické.

Premisa první. Demokracie je pouze platforma, jsou to pravidla hry. Demokracie je určitý systém, je to soubor principů. Principů logických a správných. Demokracie není cíl sám o sobě, nýbrž prostředkem, jak co nejlépe spravovat věci mezi lidmi. Demokracie není synonymum pro ráj na Zemi, tudíž všechny ty idealizované přídomky, že v „pravé“ demokracii se neděje to či ono, neodpovídají realitě a svědčí spíše o neschopnosti mnoha lidí se s realitou vyrovnat.

Premisa druhá. Morálku a mravnost nelze lidem nařídit. Morálku a mravní hodnoty buď ve společnosti máte, nebo nemáte. Sveřepá snaha o vynucení morálky a mravnosti na druhých, vyžaduje drastické omezení jejich osobní svobody.

Premisa třetí. Hodnoty v životě jsou relativní. Absolutních hodnot je málo. Vše co chceme v životě dokázat a do čeho se pustíme, musíme porovnávat se stavem, který může nastat, nebo který byl v minulosti, z hlediska pravděpodobných dopadů našeho počínání.  Nelze vidět naše záměry ve vzduchoprázdnu. Abychom zjistili hodnotu případných přínosů, musíme vždy položit na misky vah zisky a ztráty našeho počínání.

Příkladem může být adorace, holešovských vyzyvatelů, k tzv. „potravinové soběstačnosti státu“,kterou však není třeba dosahovat z důvodu potravinového nedostatku, nýbrž z důvodu vidění „potravinové soběstačnosti“ jako cosi naprosto skvělého, úžasného a bez dalších souvislostí. Problém spočívá v tom, že zajištění takové soběstačnosti může stát obrovské prostředky ze státního rozpočtu, potraviny vyrobené v rámci „soběstačnosti“ mohou být výrazně dražší než nyní, takže v rámci soběstačnosti můžeme vyrábět na sklad. Čili taková soběstačnost může znamenat jediné: Ztráty! Ztráty! Ztráty! A neuvěřitelné plýtvání prostředky. Nu ale co! Čert to vem!! Budeme všichni štěstím bez sebe, protože budeme soběstační…

Holešovský návod k temnotě je nebezpečný, chaotický a demagogický mix něčeho co připomíná (zřejmě levicový) sociální program a zároveň dosažení takových programových cílů podmiňuje zbouráním svobody a demokratických principů jaký máme dnes, přičemž jsou tato opatření vydávána za vyšší kvalitu toho, co známe dnes. V jedné větě je vyzýváno k ústavním mechanismům, zatímco ve druhé větě jsou tyto principy odmítány, když se říká, že „krizové vedení státu“ má převzít „občanská společnost“.

Podívejme se tedy některé body slibující údajnou „vyšší kvalitu demokracie“.

Odvolatelnost politiků = cesta k nové totalitě.

Dnešní „vylepšovatelé světa“ často uvádějí odvolatelnost politiků jako cosi úžasného. Představme si to v praxi. Jakožto občan disponující volebním právem máte jeden volební hlas. Tento hlas odevzdáte ve prospěch svého kandidáta a tento kandidát vás bude zastupovat v zákonodárném sboru. V tomto okamžiku se mohou objevit dva občané, kteří však silou dvou svých hlasů by mohli váš odevzdaný hlas jednoduše negovat a vašeho zástupce odvolat!! Vzhledem k tomu, že volby jsou tajné tak tato představa je naprosto šílená. Určitá menšinová skupina občanů si zvolí silou například 500 tisíc hlasů nějakou politickou stranu, dejme tomu třeba stranu „Zemanovci“. V těchto podmínkách by stačilo, aby jakákoliv většina tyto zástupce zkrátka voličům této strany odvolala. A přímo hrůza se mě zmocňuje, kdyby někoho napadlo, aby volby nebyly tajné nýbrž veřejné, tak jako v komunisty organizovaných pseudovolbách v roce 1948. Seznamy toho jak kdo volil, by politické moci umožňovaly, na tyto lidi vytvářet ekonomický, právní či jiný nátlak. Takže při porovnání se současným stavem se určitě nejedná o „vyšší kvalitu demokracie“ nýbrž je tomu přesně naopak!

 

Zrušení politických stran = vláda jedné strany (opět)

„Spasitelé“ z Holešovské výzvy zmírnili počáteční rétoriku na zrušení politických stran a nahradili ho požadavkem podmiňující auditem financování a jakýmsi „přísným morálním kodexem, jehož porušení by mohlo vést ke zrušení politické strany“. Problém spočívá v pohledu na morálku, který může být velmi subjektivní. Ovšem v právním státě nelze lidi postihovat dle „morálních kodexů“, nýbrž trest musí vyplývat z porušení zákona. Dále by stačilo, aby jeden člen strany udělal něco „nemorálního“ a to povede k zákazu celé politické strany? Volit kandidáty má být údajně „takovým způsobem, aby jako jednotlivci obstáli před voličskou veřejností“ Jinými slovy: zvoleni mají být jen ti „předem správní, pokrokoví a inteligentní lidé“! Kriteria „pokrokovosti“, „inteligence“ však volič určovat nebude, ty bude zřejmě určovat nějaký osvícený „ústřední tajemník“!!  Tato nejasná a abstraktní prohlášení implikují snahu nastavit systém tak, aby o žádné svobodné volby vlastně nešlo, v podstatě likvidaci názorové opozice a zlikvidovat volnou soutěž názorových idejí. Opět se za hezkými frázemi nejedná o nic kvalitnějšího a lepšího.

 

Právo být volen = nově pouze pro psychicky vyrovnané

V současnosti má každý občan způsobilý k právním úkonům a starší 21 let právo být volen do poslanecké sněmovny a 40 let do senátu a prezidentského úřadu. V temné vizi, kandidatura bude speciálně podmíněna podrobení se a absolvování psychotestů, kterými pokud kandidát neprojde, tak prává být volen pozbude, ač soudně zbaven způsobilosti k právním úkonům nebude. Jaký obrovský manipulační a korupční potenciál by byl dán do rukou těm, kteří by ony psychotesty sestavovali a posuzovali, snad ani nedomýšlet!

 

Lidové soudy a komise = konec právního státu

Ve „skvělém a morálním novém světě“ budou, dle signatářů Holešovské výzvy, rozhodovat lidové komise o tom, kdo je zkorumpovaný nebo zloděj. Čili zapomeňte na principy spravedlnosti jako je třeba axiom, že výkon práva a spravedlnosti je sám o sobě náročný a měl by ho vykonávat nezávislý (tedy neodvolatelný) soud a soudce. Zapomeňte na pokoru, která přirozeně říká, že darebák má vždy náskok před slušným člověkem a rovněž zapomeňte na správnou zásadu, že pochybnosti jsou vždy ve prospěch obviněného, a že vina musí být dokázána, aby mohl následovat trest. To vše již nebude nutné. Naopak bude stačit, aby vás tisíc lidí na náměstí označilo za zloděje, a bude vymalováno!!!

 

Devastace zdraví lidu a životního prostředí – skutečně?

Falešní proroci potřebují předkládat temné vize, aby následně mohli předložit svá „úžasná“ řešení a chopit se tak moci nad lidmi a jejich osudy.  Od roku 1989 do roku 2010 se délka naděje na dožití zvýšila z 68,1 roků na 74,4 let u mužů a z 75,4 roků na 80,6 let u žen. Zde se můžete podívat na vývoj znečištění ovzduší od roku 1989: http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_emise_rezzo_1

od roku 1991: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0204.pdf

A vývoj vzdělanosti: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/souhrnna_data_o_ceske_republice

To jsou skutečně jen drobné příklady a jistě bychom našli daleko více objektivních ukazatelů dokazujících růst životní úrovně v České republice na rozdíl od hrůzostrašné a černočerné reality prezentované dnešními holešovskými tmáři.

Pokud návrhy účastníků Holešovské výzvy jsou tak úžasné a skvělé, nabízí se otázka, proč vyzývají k jakémusi „krizovému řízení“ a „vlády odborníků“ (a tak porušovaní demokratických a ústavních principů) aniž by tyto své návrhy navrhli občanům ve volbách. Co skvělejšího by mohlo být pro Holešovskou výzvu, než aby získala v současné sněmovně a senátu ústavní většinu na základě voleb občanů a pak mohla měnit vše dle libosti. Pokud lze lidi dostat na náměstí na základě hysterie a vzteku, tak stejná energie by se dala využít k účasti ve volbách a získat ke změnám demokratický mandát. A to navíc bez psychotestů a zatím v tajných volbách pro údajně „ustrašené spoluobčany“?

S největší pravděpodobnější aktéři Holešovské výzvy dobře vědí, že ve svobodné polemice se dá velmi lehce dokázat a demaskovat, co mají tito lidé za lubem. Proto jsou navrhovány revoluční metody tím, že by se jasná pravidla zákeřně obešla. Tento postup z historie známe od nástupu nacistů v Německu a komunistů v Československu.Závěrem bych chtěl ještě připomenout, že demokracie našeho střihu se nijak zvlášť neliší od demokracií států západní Evropy, kam jsme ze zadrátované země koukali celých 40 let.

Kdyby někdo udělal analýzu všech skandálů, defraudací, korupce, odposlechů apod., které za více než 40 let proběhlo v Británii, Francii, Německu, USA atd. Jistě bychom došli k závěru, že se tyto jevy nijak neliší od naší mladé dvacetileté demokracie. A přesto všechno si psychicky odolní západoevropané tuto demokracii ponechali!! I přes veškeré nepravosti světa nevymýšleli „lepší systémy alla H.V.“,  tak jako někteří labilní Češi. Tato demokracie též obyvatelům západní Evropy přinesla ekonomickou prosperitu a svobodu, o které si mohli občané totalitního Československa nechat jen zdát.  Temný návod holešovských vyzyvatelů není nic jiného než víra v mechanická a rigidní pravidla. Víra ve svět, ve kterém za cenu drastického omezení svobod občanů, vytvoří jakousi fikci uniformní jednoty. Je to zároveň neschopnost mnohých lidí akceptovat nedokonalosti lidí a lidské společnosti a reakce na tento stav připomíná vzteklé a umíněné dítě, které v amoku rozbíjí vše, co se v jeho blízkosti nachází.

Na temnotu je nejlepším lékem světlo! Proto pokud to cítíte podobně jako já a toužíte žít ve svobodě a demokracii jakou máme dnes, tak prosím rozsviťte dne 15. Dubna 2012 ve 20:00 o jednu žárovku navíc. Děkuji.

Další zdroje: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf

Čtěte také: 

Jakešovo zmrtvýchvstání

Rozhovor s profesorem Milanem Knížákem: "S ústy plnými demokracie vzhůru do totality!"

Smete Holešovská výzva vládu? Rozhodne počasí!