Na internetu lze najít samozřejmě nepřeberné množství tematicky zcela odlišných stránek, jejichž autoři a provozovatelé sledují různé cíle. Mnohé tyto stránky tvoří a propagují různé zájmové skupiny, tvoří je, projektují, navrhují a udržují charakterově a intelektuálně rozdílní lidé.

Internet je studnicí vědomostí i žumpou nejhorších lidských vlastností. Prostřednictvím internetu se šíří přátelství i nenávist, snaha pomoci a snaha obelstít a připravit o peníze, majetek, ba i čest. Internet je široké pole působnosti pro vytváření veřejného mínění a manipulaci jím.

Proto na internetu najdeme webové stránky feministické i šovinistické, propagující různá náboženství, urážející různá přesvědčení, propagující zboží i služby všeho druhu, tedy i pornografii a obchod s bílým masem, a také stránky, které šíří nenávist vůči vybraným skupinám lidí.

Není důležité, aby redakce jakéhokoliv webu byla na inteligenční škále mezi 10% nej, neboť jak si všechno zboží najde toho, kdo je koupí, tak i všechny webové stránky si najdou toho, kdo je bude číst.

I stránky Romea.cz tvoří lidé, o jejichž charakterovém a intelektuálním vybavení právě stránky Romea.cz vypovídají. O častých návštěvnících a přispěvovatelích platí tvrzení, že společnost se na ně bude dívat prizmatem těchto stránek.

Podle způsobu zpracování a prezentace některých kriminálních činů, páchaných romskou komunitou by se dalo soudit, že server Romea.cz svým obsahem nedělá čest svému jménu, ani dobrou službu romské menšině.

Oč lepší by bylo, kdyby server Romea.cz vyzdvihoval právě to, čím Romové umějí oslovit celý svět – umění, tanec, zpěv, muzika, muzikálnost a cit pro barevný efekt. Naopak server Romea.cz ukazuje Romy v tom nejhorším světle. Vždyť na místo rad, jak z bryndy ven, jejich problém bagatelizuje a hází špínu na majoritu, která mimo jiné za dluhy romských jednotlivců i rodin a exekuce na nějaké romské rodiny pravůbec nemůže.

Fakticky server Romea.cz poměrně suterénním stylem oslovuje tu horší část romské komunity a navádí ji k vyostření své protispolečenské činnosti, za kterou už trpí, neboť byli chyceni a usvědčeni.

Zkusme si odpovědět na otázku, jaké poslání má server Romea.cz, když ani neprezentuje Romské etnikum v jeho odlišnostech tak, jak obvykle je ve světě vítáno a obdivováno – to by byla prezentace vůči majoritě, když ani Romům neradí, jak se v souladu s legislativou, platnou v zemi, ve které žijí, mají vypořádat se svými nestandardními problémy a orientovat ve své nestandardní situaci. - to by byla smysluplná služba romskému etniku.

Mnohé, v poslední době na příklad i ztvárnění příběhů ze života rodiny Siváková-Kudrik a jejich děti spíše dokazuje to, že server Romea.cz štve romské etnikum proti majoritní společnosti, nabádá je, aby škodilo a pokračovalo ve své kriminální činnosti, a vyjadřuje se v tom smyslu, že majoritní společnost je původcem zla v jednání romského etnika.

Mému tvrzení ve zkratce nahrává i ústřední myšlenka v popisu posledního medializovaného problému rodiny Sivákových, že totiž tuto rodinu obklopují nikoli její vlastní problémy, zaviněné problematickým chováním, nezodpovědností a cíleným lhaním a podváděním samotné paní Sivákové, ale prostředí stupidních deprivovaných hovad, myšleno prostředí majoritní společnosti, té společnosti, která nejednou podala pomocnou ruku paní Sivákové, ba co více uspořádala sbírku, v níž vybrala téměř milion korun na RD pro celou rodinu.

Nedokážu si představit, že by v ČR provozovatelé serveru, který by stejným způsobem napadal na příklad romskou minoritu a adekvátně vyzýval k páchání kriminální činnosti vůči ní, nepadli do rukou policii a soudci. Nedokážu si ani představit, že tolerance majority vůči serveru Romea.cz v té podobě, v jaké se vyvíjí v poslední době, nepřinese ovoce v podobě dalších útoků romského etnika vůči majoritním občanům.

Čtěte také: 

Tragická střelba v Tanvaldu je důsledkem multikulturalismu a pozitivní diskriminace. Kdy si to uvědomí i na romea.cz?

 

Tak Romové prý nemají co ztratit, jen své okovy (!), říká Jiří Pehe

Když útočí Romové, vždy je to rasistické jen „údajně“