Bude-li si paní Siváková sepisovat smlouvy a z nich plynoucí povinnosti pak neplnit, nechť nese plnou zodpovědnost stejně jako ostatní občané této země, a to i tehdy, hrozí-li jí exekuce. To znamená, že se nebude vyhlašovat další veřejná sbírka, ani ubírat z jiné veřejné sbírky na opakované hrazení nesmyslných dluhů této rodiny.

Pokud kuratela funguje, tak pak je vina na straně toho, co dohlížel. Proti lžím paní Sivákové totiž musel vystoupit Miroslav Beneš ze společnosti Piskáček and Beneš Consulting, která zastupuje věřitele, obchodujícího s pohledávkami, tedy i s pohledávkou za paní Sivákovou, aktuálně ve výši 27944 Kč. Tím, že zveřejnil dluh paní Sivákové i původ tohoto dluhu, vyvolal v ČR nevídanou akci. Do hodinky či dvou se našel obětavý dárce, který dluh za paní Sivákovou zaplatil. Původně chtěl zůstat v anonymitě, ale nepovedlo se. K dárcovství se prý přihlásil provozovatel mobilního operátora U:fon, jemuž rodina původně dlužila

Nedávno médii proběhla vlna upozornění, že házení obálek s upozorněním do koše a následné zatloukání dluhu je chybou, za kterou se platí. Ptám se, proč tohle pravidlo pro paní Sivákovou neplatí. Vzhledem k dalším důkazům také odsuzuji lži paní Sivákové o tom, že o žádných dluzích neví, které pronášela na kameru s tváří pravdomluvné pečlivé matky.

Pokud takto lže na kameru nám, pak stejně tak důkladně a přesvědčivě lže i těm, co na ni vybrali téměř milion, ba i těm, co pečují o její image a udržování kauzy v povědomí lidí, což jistě média nedělají zadarmo. A tohle je opravdu na zvážení další spolupráce. O zvažování důvěřivosti veřejnosti v tvrzení paní Sivákové asi není třeba nic zvláštního dodávat.

Ostatně rodina, která napřed vynáší televizory a jiná zařízení, a teprve po upozornění sousedy se jme hledat dítě, o kterém později do médií prohlásí, že ani nevědí, kde mohlo spát, to pro začátek s důvěřivostí u veřejnosti nemůže mít nijak nadstandardně nastaveno.

Paní Siváková má možnost vysoudit na státu nemalé peníze za kriminální čin, který na jejím dítěti zanechal trvalé vážné zdravotní následky. Tím se stane ekonomicky dost silná na to, aby hradila své i Natálčiny požadavky v nadstandardní míře. Pokud ale podepíše zase nějakou nesmyslnou smlouvu, díky níž třeba za splacení onoho dluhu prodá dům, ve kterém bydlí, pak, prosím, se už raději vy, co bdíte nad jejím blahem, raději neozývejte.

Jinak doporučuji pečovat o rodinku Sivákových se vším všudy a opravdu důkladně. Jednak na vystupování i vyjadřování paní Sivákové je vidět pokrok k civilizaci blíž, to všichni ocení, jednak se ale u ní nezapře cit pro švindl, lži a vyškemrávání darů a podpor. Z uvedeného je tedy patrno, že má-li rodina Sivákova být časem vizitkou péče společnosti o ni a její dítě, kterému společnost ublížila, potřebuje i paní Siváková pevnou ruku a neochvějnou kuratelu nad svoji vlastní hlavou a ekonomickými pochody v ní.

Proč jí to tedy nedopřát? Peníze vysoudit na státu může a díky poradenských, finančním a jiným povedeným firmám o ně může zase lehce přijít. Nebylo by pak pro ni lepší, aby dozor nad ní vykonával ve všech směrech velmi zodpovědně ten, co se tedy s neutuchající pílí stará, aby měla kde bydlet, aby dojížděla s Natálkou na kontroly, cvičila s ní, aby Natálka měla dost podnětů a aby celá rodina byla lidem veřejnosti stále na očích jako memento, jaká ta společnost je hnusně rasistická?

Dluh paní Sivákové už je passé, tedy tenhle poslední, pokud se pro velký úspěch brzy neobjeví další poslední. Splátka měla činit čtyři tisíce korun měsíčně, což potvrdil i exekutorský úřad. Za pár hodin ale zástupce věřitele oznámil, že dluh je již uhrazen. Má tímto prohlášením spadnout kámen ze srdce veřejnosti, že její téměř milion nepropadne kvůli nesmyslně nalátanému dluhu? Nebo je to vzkaz paní Sivákové: Holka, kašli na dluhy, však nějaký trouba to zase zatáhne? Nebylo by snad lepší nechat paní Sivákovou hospodařit s rozpočtem a skutečně každý měsíc vlastnoručně tu složenku na 4 000 Kč poslat?

Katastr nemovitostí údajně totiž vede tři exekuce na dům paní Sivákové, pan Beneš mluvil pouze o splacení jednoho dluhu. Exekutoři, respektive opavský exekutor Dalimil Mika, který řeší exekuční příkaz od loňského prosince, však o nich odmítají sdělit podrobnosti s odkazem na vázání mlčenlivostí. opavský exekutor Dalimil Mika, který řeší exekuční příkaz z prosince, však z důvodu vázání mlčenlivostí nechce blíže upřesnit, o jaké další exekuce se jedná.

Jde o to, co má celý případ Natálky a následné chování její matky demonstrovat. To, že společnost je hnusně rasistická, to už veřejnost pochopila. To, že Romové si s dluhy hlavu nedělají, však ono se vezme od rasistické společnosti, a když to nepůjde po dobrém, tak se to z ní vytlačí po zlém, to veřejnost také pochopila. Tak tedy co nového s celým případem Natálky vyzkoušíme? Na příklad to, že zákony o placení dluhů platí jen pro neromy? Že exekuce se dotáhne jen v případě neromů? Nebo už snad vyšel nějaký zákon o tom, že zákony v této zemi pro Romy neplatí?

Paní Siváková měla šanci romskému etniku dělat čest, předvádět se jako milující matka, ukázat, jak s Natálkou cvičí a učí se s ní. Ukázala pouze to, jak umí lhát, dělat dluhy, dokola vinit společnost ze svého postavení, ale dluhy si od ní splácet nechá ochotně, zatímco stejně ochotně vygeneruje dluhy další..

A Natálka? Ta je pro paní Sivákovou totéž, co pro žebráka dítě, které sprostě nastrčí, ale z nažebraného se pak nají sám. Nebo citlivěji – Natálka stále kouká jako nekomunikativní kakabus a neumí ani říkanku nebo něco nakreslit pro kameru. Slováci mají rčení „Jaká matka, taká Katka“, my si asi zavedeme „Taková Natálka, jaká její prolhaná a vypočítavá matka“.

Mimochodem, kam se poděl Natálčin tatínek, pak Kudrik? Že by zahnul kramle? Nebo je snad ve výkonu trestu? Vždyť tehdejší trest mu byl odpuštěn kvůli veřejnému mínění a slibům péče o Natálku.

To, co se děje kolem paní Sivákové a Natálky, to nemá se spravedlností nic společného. Jak je známo, veřejnost je citlivá na neoprávněné zvýhodňování jednotlivců přede všemi. Pak ale nechť se vláda nediví, že tohle zvýhodňování nese ovoce, respektive že na takovou akci přijde jistá reakce.

To, že společnost sleduje, jak se vyšetřují a soudí kauzy podobné jako tahle s Natálkou, v nichž ale oběťmi byly děti majoritní společnosti, to je to nejmenší. To horší je, že Romové jsou opět bezdůvodně a provokativně zvýhodňování. A to ještě horší je, že majoritě už to začíná velmi silně vadit a na další provokace s Natálkou nemá dostatečně beránčí náladu. Je to snad vada společnosti? Nebo je to spíše vada systémová, kdy systém neumí nastavit stejná práva a povinnosti pro všechny skupiny obyvatel?

Helena Jedináková z občanského sdružení Vzájemné soužití, které paní Sivákové s její situací pomáhá, je buď mimo realitu, nebo si střílí z veřejnosti, a to na příklad i tímto prohlášením: „Bohužel, dneska nezjistíme, jak to je, protože do soudních spisů se můžu podívat jedině s paní Sivákovou. Ale tu už dnes nikam nedostanu, ani mi nebere telefony. Je ze všeho v šoku."

V šoku? V šoku mohou být oprávněně ti, kteří na dům pro paní Sivákovou poslali peníze. O těch se ale média nezmiňují. Proč také? Vždyť darovat je samozřejmostí. Tak teď ještě nechť je samozřejmé dohlédnout na to, aby nebylo samozřejmostí dary zneužívat, a to, prosím, ani tehdy, je li obdarovaná Romka. Jestli se má prolhané a vypočítavé Romce pomáhat a vybírat na ni nějaké peníze, pak je třeba nad jejím chováním držet stráž a zarazit její prolhané a vypočítavé chování.

Jestliže se o výběr peněz postaralo občanské sdružení Vzájemné soužití, pak ať se stará i o to, aby tyto peníze byly využity v souladu s vyhlášeným účelem. Prošustrovat dům v nesmyslných exekucích a pak požadovat další, to nebylo domluveno. Ani nebude. A nastrkování Natálky před kameru veřejný dojem z prolhanosti, nezodpovědnosti a vypočítavosti paní Sivákové a pana Kudrika nijak nezměkčí.

Jestli se dokonce za prolhanou paní Sivákovou chce postavit nějaké občanské sdružení a pomáhat jí s vytáčkami a kamufláží dluhů, tak to je, jako by si jeho reprezentanti na čelo vypálili cejch „Straníme lumpárnám a lžím všeho druhu“. Takové občanské sdružení asi těžko může počítat s úspěšností dalších veřejných sbírek. Ale z evropských dotací jistě něco trhne, třeba na nějakých pár baráků pro rodinky, které je pak nechají utopit v exekucích.

Čtěte také: