„Železný, Moravec, Šídlo a jejich oblíbenci ovládají společnost. Žijeme v mediokracii“, říká v rozhovoru pro ePortál předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín.

Autor: Josef Provazník | Publikováno: 12.3.2012 | Rubrika: Rozhovor
Vlajka - Česká Republika

 

Jak se díváte jako člověk, který se podílel na studentských protestech v roce 1989, na dnešní studentské protesty proti školské reformě? Mně to přijde jako taková hra na další 17. listopad, s tím rozdílem, že dnešním studentům na rozdíl od vaší generace nic nehrozí…

Máte samozřejmě pravdu. Četl jsem názor Martina C. Putny a musím říci, že mne šokoval. Vyjádřil své nadšení nad tím, jak kreativně studenti své postoje vyjadřují a význam „Týdne neklidu“ přirovnal k událostem v listopadu 1989. To je naprosto absurdní. My jsme tehdy vznášeli zcela oprávněné požadavky proti represím a ideologické tuposti totalitního režimu, zatímco dnešní studenti demonstrují – aniž by jim za to hrozil jakýkoli postih – za zachování systému, který české vysoké školství přivádí do stále většího úpadku.

 

Martin C. Putna ve svém názoru určitě není osamocen. Studentské aktivity nacházejí silnou podporu u mnoha tzv. veřejně známých osobností. Stačí zmínit jména jako Halík, Pehe, Šiklová a další…

To jsou profesionální aktivisté, kteří se soustavně snaží o to, aby projevy občanské nespokojenosti využili ve svůj prospěch a pro cíle zájmových či politických skupin, s nimiž jsou spojeni. Je příznačné, že na obranu dnešního systému univerzitního vzdělávání vystupuje vámi zmíněný profesor Halík, nad jehož habilitačním procesem či aktivní rolí při likvidaci konzervativněji smýšlejícího vedení Katolické teologické fakulty UK se vznáší nejeden otazník.

 

Na co narážíte?

Neuvádím zde nic, o čem by se nevědělo. V akademickém prostředí i na MŠMT se před lety vedly spory o platnost jeho habilitačního řízení z toho důvodu, že na univerzitě v polské Wroclawi předložil svoji licenciátní práci z postgraduálních studií v Římě. Navíc se nejednalo o práci z oboru teologie, proto pochybnosti o morální oprávněnosti užívat titul Th.D. profesorem Halíkem přetrvávají.

Pokud jde o čístky na KTF UK, podílel se na mediální kampani a vnitrocírkevních intrikách proti skupině tradičněji smýšlejících teologů v čele s tehdejším děkanem. Prof. Václavem Wolfem. Vím, že se zasazoval o to, aby na fakultě vyučovali jen moderně a pokrokově smýšlející pedagogové a bránil jejich ideové konkurenci se v akademické obci jakkoli prosadit.

 

V posledních měsících mám pocit, že média se při svých podpásových úderech obejdou i bez Tomáše Halíka. Novináři se naučili zbavovat ideových odpůrců tím, že je ocejchují nálepkou nacista a extrémista. Začalo to štvanicí na Romana Jocha, když se stal poradcem Petra Nečase. Vše vygradovalo útoky na Ladislava Bátoru a nyní i prezidenta Klause.

Máte pravdu. Jde o úmyslné očerňování každého, kdo nesdílí postoje politicko-korektních médií a jejich spřátelených uskupení. Bohužel valná většina novinářů jen papouškuje mediálně zavedená klišé, aniž by brali v potaz jim nepříjemná fakta či podložené argumenty kriticky smýšlejících oponentů.

 

V souvislosti se jmény Joch, Bátora a prezident Klaus padala ze strany různých levicových uskupení a bohužel i většiny médií obvinění z příklonu k fašismu a pravicovému extrémismu....

Je to přitom absurdní. Každý, kdo sleduje konzervativní scénu, tak nemůže označit Romana Jocha za příznivce fašismu. To samé platí u Ladislava Bátory. Nikdo z novinářů přitom o Bátorovi před vypuknutím kampaně, kvůli které se málem rozpadla vláda, vůbec nic nevěděl. Stačilo, že si o něm přečetli jeden zcela tendenční článek, vytrhující některé Bátorovy činy či výroky z kontextu, a o nic více se nestarali – terč byl jasný a povinnost do něj střílet také.

Já znám dnes jeho názory velmi dobře a mohu zodpovědně prohlásit, že k fašismu či nacismu má asi tak daleko, jako Tomáš Halík k Akci D.O.S.T.. Ale ze všeho nejabsurdnější je obviňovat ze sympatií k těmto svobodě odporujícím hnutím Václava Klause. Přesto novináři typu Jindřicha Šídla s touto účelovou manipulací často pracují a co je ze všeho nejhorší – ono jim to prochází!

 

V současné době hrají v médiích prim Vaši generační souputníci. Před více než 20 lety společně s Vámi vystupovali proti totalitářskému režimu. Nyní mi jejich práce v mnohém připomíná jejich kolegy z komunistické novinářské obce. To musí být pro Vás, jehož v říjnu 1989 vyloučili z Vysoké školy z důvodů organizování protistátních demonstrací, asi velkým zklamáním?

Samozřejmě mě to nijak netěší. Neprožívám to však jako zklamání. Jsem katolík, počítám tedy s dědičným hříchem a jeho následky, ohledně lidského chování jsem tedy realista. Není to proto pro mne ani tolik zajímavé z hlediska mravního, jako spíše psychologického a intelektuálního. Nestojí snad za úvahu, proč se někteří bývalí disidenti chovají podobně, jako jejich někdejší nepřátelé? Proč jsou dnes z mnoha ctihodných bojovníků proti komunismu ti nejhlasitější zastánci omezování občanských svobod, zániku státní svrchovanosti a mocenské centralizace na úrovni nadnárodních institucí a elit?

 

Fascinuje mě, jak snadno dokázala tuzemská média lidem vsugerovat, že největší zlo představují politici a jejich politické strany. Přitom třeba pro mě osobně jsou tím největším nebezpečím právě média, která mohou bez důkazů a následně i beztrestně obvinit kohokoli, kdo se jím znelíbí, z kmotrovství, korupčnictví, příklonu k nacismu atd.

Souhlasím s vámi. Média dnes vlastně nejsou médii v pravém slova smyslu. Správně by se měla jmenovat „initia“. Médium zprostředkovává události těm, kdo jim nebyli svědky. Dnešní „média“ však toto příliš nečiní, ale plodí virtuální realitu, které se pak lidé myšlenkově přizpůsobují. Vzpomínám si na slova moderátora Jakuba Železného, který v rozhovoru s jedním politikem prohlásil, že problémy nenastolují politici, ale média. Lidé jako Železný či Moravec tedy nastolují témata, která jsou jimi následně i interpretována. Taková média se stávají mocenským hráčem, pro nějž jsou demokracie či názorová pluralita pouhou zástěrkou pro získání zcela netransparentního a nekontrolovatelného podílu na řízení státu.

 

 

 

Běžní konzumenti jsou médiím zvyklí naprosto důvěřovat. A média toho velmi ráda zneužívají. Téměř denně chrlí informace o tom, že každý v České republice podvádí, korumpuje a především okrádá. Z internetových diskuzí, ale i osobních výměn názorů mám pocit a obávám se toho, že si lidé snad přejí nějakou další revoluci. Média tyto nálady záměrně podporují a ještě s oblibou přilévají olej do ohně. Kdyby přitom opravdu k něčemu došlo, hněv lidu je smete také…

Nelze samozřejmě vyloučit, že k nějakým nepokojům dojde, nemyslím si však, že budou masové. Já se spíše obávám něčeho jiného. Podle mého názoru jde o účelové vyvolávání hněvu, aby si lidé jednoho dne řekli, že než aby nám vládli zkorumpovaní politici, bude lepší, když bude moc svěřena do rukou údajně neúplatným „odborníkům“, jakési mediálně vygenerované elitě, opírající se o virtuální mandát „občanské společnosti“. A bude po politice, samozřejmě nejen té zkorumpované. Příkladem za všechny nám budiž Řecko. Když hrozilo, že řecký premiér vyhlásí referendum o přijetí požadavků protektorátní Trojky, byl urychleně zorganizován mocenský převrat a do čela řecké vlády se vyšvihli nikým nezvolení „odborníci“ z Goldman Sachs a spřátelených struktur. Dovolí Řekům, aby se „vyřádili“ v ulicích, ale mocenských otěží se již těžko vzdají.

 

Téma Evropská unie rozděluje do velké míry i českou společnost. Přijde mi, že euroskeptici jsou dnes, podobně jako disidenti v 70-80. letech, vysmíváni a označování za ztroskotance. Ke svým kritikům jako je Nigel Farage či Václav Klaus se EU rozhodně nechová v rukavičkách. Myslíte si, že už do samého počátku směřovala EU ke dnešním nedemokratickým praktikám nebo to bylo myšleno vše „tak nějak jinak a lépe“?

Myslím si, že myšlenka evropské integrace, spojovaná s osobami jako Schuman či Adenaur, byla v mnohém ovlivněna historickými tradicemi křesťanské Evropy. Přestože si i tito „praotcové“ sjednocené Evropy rovněž přáli unii ve smyslu podřízenosti národních států společné autoritě, nechtěli, domnívám se, destrukci kulturních-civilizačních hodnot, na nichž Evropa historicky spočívá.

 

Dnes se ale prosazuje spíše jiná cesta. Můžete více pohovořit právě o ní?

Dnešní podoba Evropské unie vychází z poměrně odlišných myšlenek, spíše socialistických či neomarxistických, vymezujících se kriticky proti skutečným evropským tradicím a hodnotovým normám. Jak je ale možné, že mezi stoupenci dnešní Evropské unie nacházíme i osoby (Tomáš Halík, Rudolf Kučera), které se k levicovým ideologiím veřejně nehlásí? Ti se totiž opírají o myšlenky zakladatele prvního panevropského hnutí ve 20. století hraběte Coudenhove-Kalergiho. Toto hnutí si především v období mezi válkami získalo mnoho příznivců. Ve svých textech se Coudenhove-Kalergi věnoval evropské integraci a vytvoření jednotného evropského státu na základě účelového mísení národů, kultur a ras, jehož cílem je vyšlechtění zcela nové, evolučně dokonalejší rasy, z níž by povstala nová společenská elita, jež by byla schopná zajistit v politicky sjednocené Evropě trvalý mír.

 

V současné Evropské unii je multikulturalismus silně akcentovaný. Je to zároveň i další z hmatatelných důkazů, že to s tou demokracii v EU není příliš valné. Stačí vzpomenout holandského politika Wilderse. Když začal kritizovat imigrační politiku, islámské náboženství a utopistický multikulturalismus, okamžitě se stal černou ovcí celého evropského prostoru.

Přitom ten utopistický multikulturalismus, jak jej nazýváte, je vnitřně rozporný. Zakazuje vynášení morálních soudů nad cizími kulturami, sám sebe však považuje za systém morálně nadřazený hodnotovým preferencím! Proto se jej také nedaří prosazovat ve veřejném životě jinak než ideologickou masáží, obavou z ostrakizace či zákonným vynucením. Má plná ústa diverzity a respektu k odlišnostem, ale opovažte se mu oponovat. Jeho široká náruč se náhle změní ve svěrací kazajku…

 

Můžete zmínit nějakou osobní zkušenost z diskuze s multikulturními zaslepenci?

Minulý týden jsem se účastnil besedy v Hradci Králově na téma „Islám je hrozbou pro Českou republiku“. Společně s Janou Bobošíkovou jsme hájili tezi, že islám je pro naši zemi sice zatím vzdáleným, ale reálným nebezpečím. Opačný názor zastávali Šádí Shannáh a Ondřej Liška. Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek a jsem opravdu rád, že jsem mohl být svědkem absurdních tvrzení obou mých oponentů. Přestože Liška vystudoval religionistiku, musím konstatovat, že o povaze islámu neví téměř nic. Mezi účastníky bylo i mnoho muslimů, kteří si mnuli ruce, když slyšeli Liškovo varování před islamofobií, politikou strachu, populismem a bigotností stoupenců tradičních hodnot. To jen ukazuje, z jakých intelektuálně pokleslých pozic se rekrutují zastánci multikulturalismu. Stávají se „užitečnými idioty“ pro šíření ideologie, jež tou jejich ve skutečnosti hluboce pohrdá.

 

Když už mluvíme o užitečných idiotech. Nestali se jimi v průběhu Týdne neklidu právě i studenti? Ta neustálá masáž veřejnosti, že se zde bojuje o akademické svobody. Neřekl bych, že většina z nich tušila, oč tu přesně jde.

Z různých důvodů si myslím, že úroveň vzdělání se v oblasti humanitních studií rok od roku zhoršuje. Školy chrlí stovky levicově smýšlejících politologů, sociologů, kulturních antropologů a odborníků na diskriminaci menšin, zatímco opravdu vzdělaných lidí je mezi soudobými intelektuály čím dále tím méně.

 

Navíc ještě levicoví intelektuálové…

Přesně tak. Vzpomínáte si, jakou bouři nevole sklidil Ladislav Bátora za to, že nesl transparent s nápisem „Intelektuálové, jděte do hajzlu“? Jak může zaměstnanec ministerstva školství brojit proti hodnotě vzdělání? Ta míra nepochopení z jejich strany byla až zarážející.

 

Shodli jsme se na tom, že současní studenti sehráli úlohu užitečných idiotů. Když je v tomto ohledu srovnáte se svoji generací „listopadových studentů“ z roku 89. Vidíte tady nějaké rozdíly, ať už intelektuální či generační? Byli jste vy nějakým způsobem proti tomuto více imunní?

Sice jsem tvrdil, že úroveň vzdělání rok od roku klesá, ale i my jsme se v těch polistopadových i dnech v podobné úloze ocitli. I já jsem tehdy halekal „Havel na Hrad“ (smích). Proto to současným studentům zase tak moc nevyčítám. Důležité ale je, aby se z této ponižující úlohy co nejdříve vymanili.

 

Tvrdíte, že některé skupiny tzv. „veřejně známých osobností“ mají do médií privilegovaný přístup. V této souvislosti mě napadá z poslední doby petice 300 osobností v čele právě s profesorem Halíkem, jejichž iniciátoři se obávali, abychom se nepřistoupením k paktu rozpočtové odpovědnosti nedostali na okraj Evropy. O té se mluvilo a psalo prakticky ve všech médiích. Když ale bloger Marek Vokšay založil jakousi protipetici a získal téměř 1000 podpisů, tak o té nikde ani zmínka.

Je tomu bohužel tak. Jako předseda Akce D.O.S.T. mám s tímto selektivním postojem médií své zkušenosti. Když jsme pořádali demonstrace proti Lisabonské smlouvě, bylo nás vždy několik stovek a téměř v žádném médiu se o tom nepsalo, ani nemluvilo. Když se ale nedávno sešlo pár členů „křesťanské platformy v sociální demokracii“ před Arcibiskupským palácem, aby protestovali proti jmenování Dominika Duky kardinálem, byla toho plná média. A kdyby to byli homosexuálové, nepsalo by se o ničem jiném snad až do dnešního dne. Když se psalo o Akci D.O.S.T., bylo to většinou jej tehdy, když se ukázala možnost jak nás prostřednictvím zcela manipulativních příspěvků o Bátorovi diskreditovat. Když taková příležitost není, tak nás může být v ulicích jakýkoli počet, můžeme uspořádat sebezajímavější akci, například Hovory na pravici, a veřejnost se o tom z médií prostě nedozví. Jsou sice nepatrné výjimky, ale ty, jak známo, potvrzují pravidlo.

 

Poměrně „zajímavý“ je i výběr všelijakých expertů, které si zve Česká televize. Jména jako Pehe, Halík, Bělohradský či sociolog Jan Keller se tam objevují až překvapivě často. Akce D.O.S.T. byla líčena jako parta extémistů. Přitom právě Keller a Pehe jsou podle mě ti praví extrémisti. Stačí si přečist některé jejich texty.

Mně nevadí, že mají možnost šířit své myšlenky v médiích. Ale je to přesně tak, jak říkáte, vadí mi ta selektivita. Místo, aby se řeklo, že názory Kellera a Peheho jsou okrajové, tak se o nich hovoří jakoby to byly názory většinové či dokonce normativní, zatímco myšlenky, vycházející z prostředí Akce D.O.S.T., jsou prezentovány jako extrémistické a tedy společensky nebezpečné. Snad už je tedy všem jasné, že Joch je homofob, Bátora je nácek, Bartoš je antisemita a já jsem bigotní ultraneoklerofašoun (smích). Média v těchto hodnotících soudech jsou poměrně monolitní a vybírají si pro své kampaně stejné terče.

 

Jako za komunismu?

Ano, je to v zásadě tak. Vzpomínám si, jak mě asi před osmi lety pozval Martin Komárek z deníku MF Dnes na oběd. Povídali jsme si a on mne vyzval k tomu, abych pro ně občas napsal nějaký komentář. Ptal jsem se ho, jestli si je vědom, že mám dosti odlišné názory od většiny jeho novinářských kolegů, a on mi na to odpověděl, že právě proto mi tu nabídku učinil. Prý v zájmu plurality musí v jejich novinách zaznít i takovéto názory...

 

Extrémistické?

Ano, extrémistické (úsměv). Odvětil jsem tedy, že to beru a že k psaní článků vyzvu i moje podobně smýšlející přátele. Martin byl se mnou trpělivý a dal mi citlivě najevo, že jsem tu jeho nabídku nepochopil. Že jim prý stačí, když tam občas napíši já, ale nikdo další s podobným názorem už by v MF Dnes vyjít nemohl. Pochopil jsem, že mojí úlohou je vzbudit zdání názorové plurality, nikoli otevřít noviny pro rovnocenný souboj idejí. Na komentářové stránce tohoto i jiných českých deníků občas vyjdou články, oponující převládajícím stereotypům a ideologickým předsudkům, kde je ale manko kritičnosti ještě větší je mezi „zprávaři“. Způsob, kterým jsou různé události popisovány či i jen preferovány před jinými jasně svědčí o levicově liberálním směřování naprosté většiny českých médií.

 

Možná to někeří novináři ani nevnímají…

Je možné, že už to ani nevnímají a berou to jako samozřejmost. Je tedy směšné, pokud sami sebe nazývají „hlídacími psy demokracie“, protože oni tu demokracii chtějí řídit, nikoli jen na ní dohlížet. Oni nastolují témata, oni rozhodují o tom, co je dobro a co je zlo, kdo má být ve státní správě, kdo nesmí atd.

 

Myslím, že po tomto rozhovoru se asi pozice akce D.O.S.T. v očích novinářů nijak nevylepší. Česká média ráda kritizují, ale na kritiku v opačném gardu jsou dosti háklivá…

Já ani nečekám, že by se to mohlo v dohledné době obrátit k lepšímu. Přístup máme zamezen s malými výjimkami do většiny médií „středního proudu“ (světlou výjimkou jsou některé internetové portály, jako jsou Parlamentní listy, První zprávy či Česká pozice), proto se domnívám, ani po tomto rozhovoru není moc co ztratit.

 

Chýlíme se k závěru našeho rozhovoru. Na začátku jsme společně obviňovali média ze šíření „blbé nálady“. Pojďme tedy být přeci jen trochu pozitivní, co říkáte?

Souhlasím, určitě není třeba ztrácet naději. Myslím si, že ač se to na první pohled nezdá, tak stále ještě existuje mnoho lidí, kteří se nenechají vodit jako loutky. Přemýšlejí svoji vlastní hlavou a je jim jasné, že to, co je jim servírováno jako zaručená pravda, je často jen povrchní a manipulativně pojatý soud. Stále více si uvědomují, že cesta vpřed je možná jen tehdy, zařadíme-li zpátečku. Jinými slovy, je třeba se vrátit k osvědčeným hodnotám a postojům, vzešlých z křesťanské víry. Vědí, že svoboda či volný trh nestačí, že je třeba, aby byly zasazeny do mravního a kulturního rámce, jež dávají společnosti vnitřní soudržnost, sebevědomí a perspektivu pozitivního civilizačního rozvoje. Pro budoucnost našeho národa je proto velice důležité, že si těchto souvislostí je stále více vědom i prezident Klaus, kterému vděčíme za to, že konzervativní hlas zdravého rozumu z politiky i tedy i širšího veřejného života ještě zcela nezmizel. Nacházíme se, pravda, v hluboké společenské a nejspíš i kulturně-civilizační krizi, překračující hranice naší vlasti. To však není důvod k „blbé náladě“, neboť jen tupý osel by po této cestě kráčel tak dlouho, než by se zřítil do propasti. Naše naděje spočívá v tom, že na této cestě jsou křižovatky a z nich lze vyjít správným směrem. Doprava.

 

 

CV Mgr. Michala Semína

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, z níž byl za činnost v protikomunistickém hnutí v roce 1989 vyloučen. Patřil k signatářům iniciativy Hnutí za občanskou svobodu a byl zakladatelem Studentské sekce Demokratické iniciativy. Po převratu založil Občanský institut, jehož ředitelem byl do roku 2003. Patří mezi průkopníky domácího vzdělávání v České republice, stál v čele první svépomocné organizace doma vzdělávajících rodičů. V současné době je ředitelem Institutu sv. Josefa. Často přednáší a publikuje doma i v zahraničí, podílí se na vydávání dvouměsíčníku Te Deum. Je spoluautorem Manifestu D.O.S.T. a předsedou Akce D.O.S.T. Je ženatý a má osm dětí.

 

Čtěte také:

 

Protest DOST děsí Lišku. Přijde ho narušit 

Ubožácký šmejd, nelidská stvůra, a ti druzí…

Za naši svobodu bojují ekologisté, ČSSD, odbory, hnutí Anonymous, Pirátská strana i komunisté. Jakou svobodu ale přesně mají na mysli?

Klíčová slova: socialismus  | Václav Havel  | Česká televize  | Lidové noviny  | Pehe  | Jan Keller
70457 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s RusyPRIMA ukázala fotografií muže, který měl zemřít na koronavirus. Muž přitom žije a je plně zdráv!Jak ze sebe udělat totálního idiota. Kandidát na prezidenta Petr Pavel se neskutečně ztrapnilÚplná novinka, tohle by měl přečíst každý Čech! Základy islámu a jejich výklad

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůJ. R. R. Tolkien – zamilovaný do Najsvätejšej Sviatosti a Panny Márie

Eurabia.cz

Polští pohraničníci odrazili útok 100 imigrantůZátah na převaděče v Rakousku

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Lipavský a Fiala by měli číst. Cyril Svoboda tuší klíčové jednání s Putinem. Je nutné. A toto může chtít„Velmi burcující a vážné!“ Covid u Zemana. Petr Žantovský vytáhl výbušnou teorii nákazy
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění