Prý je pro Českou republiku členství v Unii přínosné, když mu „vyneslo“ téměř 180 miliard korun. „My to bereme, jako by to byla samozřejmost, jako bychom na to měli nárok. Přitom jsou to peníze, které museli ze svých daní předtím zaplatit všichni občané Německa, Francie, Holandska a celé Evropské unie. My jsme to dostali darem a teď ještě vyvádíme, jako bychom byli Evropskou unií utiskováni.“ Na adresu premiéra České republiky pak uvedl, že jeho slova o přenášené národních pravomocí na orgány Evropské unie v kontextu kroku k fiskální unii jsou jen „pohádky“.

Jsem si jist, že Schwarzenberg ze svého vlastního života moc dobře ví, co to znamená, když někomu něco cosi vynese. Stejně tak jsem si jist, že moc dobře ví, co je to dar. Ani jedním jsme si v Evropské unii rozhodně neprošli. Výnos je výsledek investice bez ztráty a dar je dobrovolným poskytnutím čehosi bez nároku na protislužbu. Náš „výnos“, jak tomu říká, byl postaven na zadlužení jiných, zatímco obdržený „dar“ byl politickou korupcí velkých státu směrem k menším, který nahradil tanky a letadla v akci na území starého kontinentu.

Postavit náš výnos na zadlužení jiných je nebetyčná prasárna z naší strany. Poskytnout něco, co deklaruji jako dar, abych za to převzal rozhodovací pravomoci a pod deštníkem společných politik dosáhl vydíráním souhlasu tam, kde to chci, to je zase nebetyčná prasárna od pomyslného dárce, tedy Bruselu. Naprostou lidskou ubohostí pak je, když kdokoli, kdo ví, co znamenají pojmy „výnos“ a „dar“, zneužije těchto pojmů k manipulaci proti vlastní vládě a občanům státu, kterým má sloužit, aby je z područí jednoho bloku, vedeného Sovětským svazem, pod deštníkem demokracie a umělé solidarity doslova odevzdal politickým šéfům bloku nového, vedeného Německem a Francií.

Karel Schwarzenberg je pro mě obyčejným zrádcem státu i národa a bývaly doby, kdy by za své kroky ve vládě, jejíž je pouhou jednou součástí z mnoha, byl postaven před popravčí četu. Má kliku, že jsme už tak zblblí a ohnutí, zatímco zbytky sebeúcty abyste hledali lupou (a to ještě zdaleka ne u všech), že tisíce let staré oprávněné postupy u zrádců jsme pod taktovkou humanity opustili.

Snad mu ta klika zůstane i v dalším období, ve kterém se Evropě ani omylem konflikty nevyhnou, a snad se Unie rozpadne cestou přirozenou jako každá říše, která si vzala na svůj mocichtivý hřbet víc, než kdy mohla unést - a tentokrát bez potřeby vzít do rukou zbraně a vrátit lidem jejich vlast. Dovolím si předpokládat, že ministr zahraničí České republiky už by v té době byl dávno zpátky v náručí Rakouska a moc by se za pomoci všeho, co on sám naší účastí v Unii získal jako „výnosy“ a „dary“ snažil, aby nebyl vydán. 

Čtěte také: 

Karel Schwarzenberg škodí České republice - měl by rezignovat

Slušný a nezištný prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg

 

Jen ať se Sarkozy a Schwarzenberg požerou