Nejprve semilská policie odložila trestní oznámení kvůli propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod, přičemž neshledala symbol kladiva, srpu a hvězdy jako symbol vysloveně komunistický a rozdělila jej na tři různé části, kdy hvězdu označila nejen za symbol komunistů, ale i jako tradiční symbol svobody (viz zde).

Jenže právě spojení těchto tří symbolů kladiva, srpu a hvězdy dává dohromady symbol komunistů. Ale i v tom má semilská policie jasno. Podle ní komunismus nesměřuje vždy k nelegitimním cílům. Zajímavé, komunismus je postaven na třídní nenávisti a prosazuje diktaturu proletariátu.

Možná to semilští policisté nevědí, ale v roce 1993 byl přijat zákon o protiprávnosti komunistického režimu, kdy byl postaven na roveň německému národnímu socialismu. Propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod jeu nás trestná.

§260 trestního zákona: "Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let." Komunismus hlásá třídní nenávist, takže se na něj tento paragraf vztahuje.

Novinář Ivan Brezina na protest proti tomuto rozhodnutí rozvinul v Semilech plakát se svastikou a zavolal policii. Reakce byla prakticky okamžitá. Policie Brezinu i mladou ženu, která mu pomáhala na místě zadrželi a odvezli na služebnu. Po třech hodinách výslechu policie dvojici propustila. "Je zde důvodné podezření ze spáchání projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka," řekl policejní mluvčí.

Takže komunistický symbol je v pořádku, nejde o propagaci a hvězda je symbol svobody, zatímco svastika jako náboženský symbol štěstíužívaná po tisíciletí je propagací německého nacismu a je zde hned důvodné podezření ze spáchání trestného činu?

Jak dlouho ještě bude trvat tato praxe dvojího metru? Vždyť jak komunismus, tak německý nacismus jsou to samé, extrémní levice.

Jediné rozdíly jsou v tom, že německý nacismus uznával soukromé vlastnictví kapitálu a komunismus před likvidací ještě využil režimu nepohodlné k otrockým pracem. Obě ideologie jsou krvavé. Německý národní socialismus byl výkonnější v tempu výroby mrtvol, komunismus zase výkonnější v počtu obětí.

Aby toho nebylo málo, tak se na pražských Olšanských hřbitovech sešli komunisté, aby při výročí svého puče uctili památku masového vraha Gottwalda. Soudružka učitelka Semelová, toho času poslankyně si pustila pusu na špacír a nad hrobem syfilitika, který likvidoval své blízké spolupracovníky, aby ho náhodou mocensky neohrozili řekla: "Režim nebyl zločinný, ten nastal až po roce 1989."

Soudružka Semelová se může schovat za poslaneckou imunitu, ale bylo by zajímavé podat na ní trestní oznámení z důvodu §261 ("Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta) a §261a (Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta).

Dopřál bych soudružce Semelové tu nezločinnost komunistického režimu, kdyby si dovolila v padesátých létech říct na adresu komunistického režimu totéž, co o dnešním demokratickém zřízení. Záhy by putovala do vězení na mnoho let, možná by se osobně seznámila s Grebeníčkem starším a ten by ji rozesmál svou oblíbenou hračkou.

"Vyšetřování elektrickým proudem spočívalo v tom, že na půdě v oddělené místnosti bylo normální vedení ze zásuvky elektrického proudu vedeno do plechové destičky, která se dávala vyšetřovaným do bot," píše se v Grebeníčkově výpovědi z roku 1956, která dosud ležela bez povšimnutí v Archivu bezpečnostních složek v Kanicích u Brna.

Pokud je tento režim tak zločinný, tak proč ji hned na místě nezatkla policie, nenacpala do antonu a tam jí nedala pořádnou nakládačku? Podle Semelové "takzvaní demokraté v současnosti umlčují opozici". Jak? Tím, že si může říkat co chce? Kdyby si dovolila před takovými pětadvaceti lety říci veřejně svůj názor, který by kolidoval s oficiální komunistickou politikou, skončila by ve vězení, ani by se nestačila pořádně nadechnout.

Soudružka Semelová hlásá, že je neobjektivní v rámci výuky zvát do škol bývalé politické vězně a zrovna tak pouštět žákům autentický přenos procesu s Miladou Horákovou (viz zde). Tak si říkám, proč jsme vlastně alespoň chvíli nebyli jako oni? Jsem pro postavení komunistů mimo zákon a soudružka Semelová by měla kvůli propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod sedět ve vězení.

Komunismus i německý nacismus jedno jsou. Jímá mě však hrůza, že takováto, nemohu ani najít správný výraz, mohla ještě dál vyučovat děti a ovlivňovat je svým zvrhlým politickým přesvědčením. To se zkrátka jednomu příčí. Jak by asi dopadlo vyšetřování policie, zda Marta Semelová porušila zákon? Vlastně já jsem zapomněl, že trestná je propagace  jen jedné části extrémní levice.

Čtěte také: 

O komunismu

Zakažme i komunistické symboly

Proč se socialistům nehodí přiznat, že nacismus je levicový