Že právě tento úřad dlouhodobě ovládaný lidovci a proslulý korupcí bude rozkrádat státní majetek je velmi nebezpečné – církve a zločinecké struktury mohou získat nejcennější území ČR včetně pozemků, na kterých např. stojí váš dům. Prosím apelujte na své poslance, aby loupež století maskovanou jako církevní „restituce" nepodpořili. Kontakty na své poslance naleznete na www.psp.cz

Podrobněji o církevních restitucích na http://veres.blog.idnes.cz/r/56701/Cirkev.html

Dr. Milada Horáková za konfiskaci katolického kolaborantského majetku zde.

Navíc vzhledem k novým skutečnostem, které vyšly v posledních letech najevo, majetek katolické církve měl být zkonfiskován, jako majetek fašistických kolaborantů( http://jirisoler.wz.cz/vatikan15.html ). Detailně v knize Hitlerův papež od jezuitského!!! profesora z Canbridge!

Církve byly nejtajnější oddělení StB a KGB. Církve se podařilo do značné míry ovládnout i komunistům a StB, kteří jsou dosud na vedoucích místech dosud( http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn0400/obsah/b/06.htm ), takže tyto církve kolaborovaly i s komunisty a StB proti svým věřícím(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_katolick%C3%BDch_duchovn%C3%ADch_Pacem_in_terris ) . Detailně i o ostatních komunistických zemích viz Mitrochinův archiv v anglické verzi (českou neznámhttp://neviditelnypes.lidovky.cz/kniha-mitrochinuv-archiv-ii-dp5-/p_zahranici.asp?c=A081010_105251_p_zahranici_wag  ) nebo stanovisko Pavla Dostála (
 http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1295 )

Tím nechci nijak zmenšovat zásluhy jednotlivých věřících a kněží bojujících za demokracii proti totalitě, těm patří můj obdiv, vděk a jistě i odškodnění, skutečná linie katolické církve byla jiná, ta by naopak měla platit nám.

Stanovisko redakce Eportal.cz k cirkevnim restitucim si můžete přečíst v tomto článku.

Čtěte také:

Vyrovnání s církvemi je zločin

Církev vraždila, ožebračovala a ohlupovala naše předky. Ať se za to s námi vyrovná, potom se může stát vyrovnat s ní

Nedořešené církevní restituce nás stojí miliardy korun