Nemám valného mínění o dnešní politické reprezentaci, ale v tomto případě dávám pravici za pravdu a říkám "no konečně"! Konečně se objevil konkrétní návrh zákona, který výrazně omezí zneužívání sociálních dávek. Poslankyně Řápková a Kohoutová vypracovaly novelu zákona, který umožní strhnout peníze i těm, kteří nepracují a dluží městům a obcím, tzn. českému státu. A reakce na tuto novelu na sebe nedala dlouho čekat. Nejvíce vadí, jak jinak, různým "Kocábovcům", Romům a bohužel i levici. Všichni odpůrci této novely tvrdí, že tato novela zákona uvrhne tisíce lidí do chudoby.

Dovolím  si nevěřit, že tito "nepřizpůsobiví" nasekali dluhy, např. na nájemném u obecních bytů jen proto, že všechny peníze utratili za kvalitní stravu, oblečení pro své děti a učební pomůcky a různé doplňkové vzdělávací kroužky. Je obecně známo, že tyto sociální dávky v převážné míře končí v rukou dealerů drog nebo v hracích automatech v okolních barech a hostincích.  Osobně nechápu reakci odpůrců tohoto zákona, když každý ví, že lidé neuznávající žádné společenské a morální hodnoty vždy utratí státem darované peníze za všechno možné, ale rozhodně je nebudou vracet zpět státu formou placení nájemného. Ze zkušeností víme, že i kdyby dostávali desetinásobně vyšší dávky, tak je stejně stihnou utratit a v polovině měsíce budou zase "ti chudí a nezaměstnaní", kteří čekají na další pravidelný přísun státních peněz.

Podle expředsedy ČSSD Vladimíra Špidly budou mít takováto opatření podobné důsledky jako zavedení trestu smrti. Tato novela, která směřuje k tvrdšímu přístupu k neplatičům, je podle něj produktem represivního přístupu na úkor sociální práce. Je s podivem, že si politik Špidla neuvědomuje, že tzv. sociální práce s těmito lidmi v minulosti nepřinesla nic dobrého. Jednoznačně nastal čas pro represivní opatření vůči těmto nepřizpůsobivým, zkráceně řečeno jazykem našich předků - "když do nejde po dobrém, tak to půjde po zlém". I když se o žádné zlo nejedná, protože stejně tito lidé budou i nadále pobírat sociální dávky, jen úřady dostanou větší  pravomoc vymoci z nich dlužné částky na nájemném, aby tito lidé neskončili na ulici. Když už nejsou schopni být zodpovědni vůči svým rodinám, tak to za ně musí provést někdo jiný.

Myslím, že novela by měla být daleko tvrdší a měla by nekompromisně vést k trestněprávní zodpovědnosti ty, kteří tyto státní peníze zpronevěřují k jiným účelům, než byly původně určeny. Mělo by se měřit všem stejným metrem. Když dostane státní dotace podnikatel či organizace, tak je důsledně státem kontrolováno, zda tyto peníze byly použity k tomu, za jakým účelem byly poskytnuty. Pokud kontrolní orgány zjistí pochybení, tak následuje nekompromisní trest v podobě vysokých pokut nebo vězení. Pouze u sociálních dávek, na které jsou ročně vynakládány miliardy korun, si může dotyčný peníze beztrestně utratit, jak chce.

Chci věřit, že v tomto případě se senát, ve kterém má levice většinu, zachová rozumně a neodmítne tuto novelu zákona. V opačném případě by došlo pouze ke zdržení, ale v žádném případě ne k zastavení tohoto pro společnost tak prospěšného zákona. V budoucnu se dá očekávat velký tlak od různých profesionálních pomahačů těmto nepřizpůsobivým, aby tento zákon byl zrušen či změkčen. Věřím, že poslanci a senátoři nepodlehnou těmto tlakům a podaří se jim tento zákon prosadit. Č

Čtěte také: