V této oblasti je více než 18% lidí bez práce, sociální pnutí je zde vysoké a do toho se zde hromadně přistěhují nezaměstnaní Romové, živící se  (snad ne všichni) drobnou kriminalitou. Takže důvod přistěhování za za prací pravděpodobně nebude ten pravý. Poslední dobou, kdy se díky krokům této vlády a dalších negatívních ekonomických jevů v Evropě se žije občanům stále hůře. Bohužel nastala doba, kdy lidé musí obracet každou korunu dvakrát, než ji utratí, proto není divu, že stouplo sociální napětí ve společnosti a že jsou lidé daleko "háklivější" na negatívní jevy ve společnosti v podobě krádeží, násilí, příživnictví na úkor druhých apod. Proto se lidé dávají čím dál tím častěji najevo nesouhlas s těmito činy a jsou více radikálnější než tomu bylo v minulých letech.

Romové dostávají strach! A to je dobře! Protože pouze strach z následků svého chování dokáže odradit velké procento (všech) lidí od páchání zla na okolní společnosti. Je logické, že se tzv. protiromských nálad chytnou různé radikální a neonacistické skupiny, které pod rouškou ochrany obyvatelstva napochodují do těchto lokalit s cílem se zviditelnit. Ale co nechápu, je zbytečně frenetická reakce Romských předáků a Romských elit o rasistických pohnutkách demonstrantů proti násílí. Nevěřím, že naštvaní důchodci, matky s dětmi a obyčejní tátové od rodin, kteří se demonstrace zúčastnili jsou rasisté.

Jsem si vědom, že tento článek nic nevyřeší, (nejsem odborník s mnohamilionovými dotacemi od státu), ale jedno vím, že pokud budou dál někteří Romové páchat násilí a jinou trestnou činnost na okolní společnosti, tak se budou protesty stupňovat a více radikalizovat. Potom bude jen otázkou času, kdy přeteče ta pověstná kapka trpělivosti a dojde k násilí. Ale to už nebudou jen holohlaví náckové, ale i "obyčejní" lidé, od kterých by to nikdo nečekal. A tak si kladu otázku, zda místo různých výkřiků na Romských a jiných portálech o rasismu páchaných na Romech by nebylo lepší, kdyby právě to (bohužel) malé procento vzdělaných a  slušných Romů co žijí poctivě nemělo být v těchto oblastech jako první?                                                                           Ne proto, aby psali o ústrcích a projevech rasismu "zlých" Čechů, ale aby šli všem lidem příkladem a hlasitou demonstrací proti násilnickým a rasistickým Romům dali jasně a hlasitě najevo svůj nesouhlas s jejich chováním a způsobem života na úkor všech. Právě, tito Romové by měli jít v čele demonstrací, aby ukázali majotitní společnosti, že ne všichni Romové jsou stejní. Že existují Romové, kteří zdílejí stejné hodnoty a chtějí žít v klidu a beze strachu o sebe a své rodiny, tak jako všichni slušní lidé této země. Tam vidím ten prvotní začátek toho, že to Romové myslí opravdu vážně.

Čtěte také: