Situace na našich silnicích se může zdát, zejména pak v podání našich vesměs bulvárních (takřka všechny) médií, jako velmi tristní. Opak je však pravdou. Počet nehod i mrtvých rok od roku neustále klesá. Počty mrtvých dokonce i v absolutních číslech.

Na druhou stranu je pravdou, že roste počet dopravních přestupků. A to i díky rostoucí lenosti a pohodlnosti dopravní policie. Není totiž nic jednoduššího než namontovat na každý roh, na každou křižovatku kameru, nebo dát na jinak naprosto bezpečné úseky úsekové radary a hříšníků utěšeně přibývá. Stačí jen z pohodlí úřadovny spokojeně fízlovat a rozesílat pokuty poštou.

Pokud má mít policejní dozor na silnicích nějaký smysl je nutno, aby vážení dopraváci zvedli svá ctěná pozadí a vytáhli do ulic, na křižovatky a na kritická místa. Stejně tak pokuta má smysl a výchovný účinek tak jen tehdy, je-li udělena těsně po spáchání přestupku.

Podaří-li se našim zákonodárcům zrušit ustanovení o osobě blízké, dojde jednak k bezprecedentnímu zásahu do občanských svobod, ale paradoxně se nekázeň na silnicích ještě zhorší, neboť teď už policisty nebude nutit vylézt na silnice už vůbec nic.