Fantasmagorie: Evropský ''tavící kotlík'' je pouhou iluzí

Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 7.7.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Evropská unie

Nová Evropa. Spravedlivá, rovnostářská, multikulturní společnost, kde vedle sebe žijí nejen různé národy, ale i různé rasy, lidé různých náboženství, různých světových názorů, lidé vyznávající různé hodnoty. Heslo Evropské unie - "jednota v rozličnosti".

Až se chce říci, že čím je nás více a čím více se od sebe lišíme, čím pestřejší lid bude obývat evropský kontinent, tím lépe. Není to krásná idylická představa? Vždyť přece i tolik vysmívané, urážené, opovrhované Spojené státy americké jsou tvořeny pestrou směsicí národností z celého světa. Takzvaný americký "melting pot", neboli „tavící kotel“, činí z různých národů jeden lid, Američany. Proč bychom to tedy nezkusili i my, v Evropě?

Jenomže právě v pojetí přistěhovalecké otázky panuje mezi oběma stranami Atlantiku jeden podstatný rozdíl. Zatímco USA v historii skutečně fungovaly jako "melting pot", Evropa dnešních dnů podobný "tavící kotlík" vytvořit neumí.

EU je pouze instituce, která se navíc proměňuje ve federativní stát bez ohledu na vůli, ba přímo proti vůli, obyvatel jednotlivých členských států. Jedná se o uměle vytvořený, nepřirozený projekt.

Patetické výroky, nad kterými by i oko zaslzelo, vznešené fráze evropských státníků o historické fázi, ve které se dnes Evropa před ratifikací smlouvy o ústavě EU (a dodejme tedy i před vznikem Evropského superstátu) nachází, nestačí ale na to, aby nadchly obyvatele ze všech evropských národů pro odvážnou myšlenku jednotného nadnárodního celku. O nadšení mezi přistěhovalci z Východu ani nemluvě, ti se nebudou asimilovat nikdy a nikde, protože jsou přesvědčeni o výlučnosti svého vlastního světonázoru a z něj vyplývajícího vlastního politicko-právnického systému.

Celý proces unifikace je tedy pouze zbožným přáním ambiciózních politiků a byrokratů, kteří se tak zřejmě chtějí zapsat do historie (v případě těch prvních) nebo si jen užít potěšení z moci ovládat obyvatele evropských národů (platí pro první, ale zvláště pro druhé, těm o slávu nejde, protože v mnoha případech to jsou neznámí bezejmenní úředníci, jejichž totožnost nemá obyčejný občan šanci zjistit).

Po nadnárodním uspořádání není v Evropě poptávka, neexistuje žádný Evropský lid, Evropské obyvatelstvo, které by pro společnou Evropu dýchalo a chtělo se za ni být.

Americký "melting pot" učinil ze všech přistěhovalců a imigrantů, kteří do Států přicházeli, skutečně hrdé a sebevědomé obyvatele, Američany, ochotné bojovat za ideály své země, připravené hájit její svobodu, vážící si svého nového domova a výhod, které v něm nalezli. Přetavil jejich původní národnost v novou identitu.

Ačkoli nezapomněli na své kořeny, cele se oddali myšlence, že v této nové zemi začíná i nová éra jejich života a snahou amerických politiků bylo neustále jim připomínat, že právě ona budoucnost má nyní pro ně být důležitější než to, odkud přišli. Naproti tomu přistěhovalci, převážně z muslimského světa, kteří dnes a denně ve stovkách bez problému proudí do Evropské unie a posilují tak zdejší muslimskou menšinu, tyto základní předpoklady pro to, aby se staly hrdými občany své hostící země, nemají.

Nejsou schopni ji přijmout za svůj domov, odložit svoji minulost, své kořeny a zaměřit se na budoucnost, na své potomky, na nový život. Zvláště ti, kteří nepřišli pro nějaké ideály nebo kvůli hledání svobody, jako spíše za snadným materiálním ziskem, kterého se jim v jejich pravém domově nedostává, takoví lidé pevně zůstávají sžití se svým původním prostředím, z něhož si přinášejí vše, ale z nového místa přijímají jen to nejnutnější, akceptují jen to, co musí, aby zde přežili.

Ve skutečnosti si ale dále drží své názory, které mohou být v příkrém rozporu s názory společnosti, ve které dočasně nalezli své útočiště. Takoví lidé nikdy sami od sebe nepodstoupí důležitou přeměnu, která je nezbytná pro to, aby se staly tvořivými kameny nové společnosti, takoví lidé mnohem spíše předznamenávají skuliny, praskliny a chybějící cihly v oné pomyslné stavbě, která poté bude hrozit zřícením. Chybí jim loajalita.

A dokonce ani Evropa sama „nepřetavuje“ a zřejmě asi ani nechce „přetavovat“ tyto lidi. Nechává je žít s jejich radikálními názory a to i tehdy, když tyto radikální názory základy samé evropské civilizace zpochybňují, napadají a ohrožují. Jak jinak si vysvětlit to, že Evropská unie bere členským státům právo vytvářet si vlastní imigrační politiku a naopak sebe staví do role jediné autority, která smí rozhodovat o tom, jakým způsobem ovlivňovat migrační "toky" (termín z připravované Ústavy EU).

A zdá se, že jediným způsobem ovlivňování je jen snaha rozdělit neustále větší počet zájemců o azyl v EU "spravedlivě" mezi členské státy tak, aby i ty země, kde dosud žádní imigranti ve větší míře nežijí, pomohly nést břímě péče o tyto chudé z třetího světa zemím, které již tradičně takovéto komunity na svém území hostí několik let či desetiletí. Přičemž jde o to uprchlíky nejen přijmout, ale zajistit jim veškerou péči včetně sociálního a zdravotního zabezpečení, všechny "vymoženosti" našeho evropského "ráje", samozřejmě na účet nás všech, daňových poplatníků. I na toto je ve Smlouvě připravující ústavu EU pamatováno. A komu se to nelíbí, je považován za nebezpečného tmáře, xenofobního člověka, rasistu.

Evropa nemá žádné mechanismy, jak by přiliv těchto lidí regulovala, a nemá nástroje, jak by - když už ne jinak - mohla z těchto lidí učinit oddané a spolehlivé občany. Místo toho, až jakoby bez základního pudu sebezáchovy, otevírá těmto lidem doširoka svou náruč a vítá je coby řešení svého vlastního nevyhnutelného stárnutí a vymírání, které ohrožuje její vysněný socialistický „ráj“ rovnosti a blahobytu. A je potřeba říci, že je tedy ne pouze využívá coby levné pracovní síly, ale ve své legislativě pamatuje právě i na jejich práva. Jsou ale muslimští přistěhovalci za takovéto vřelé přijetí vděční? Pociťují vůči svým hostitelským zemím respekt, úctu? Ve velké většině (jsou samozřejmě výjimky) této benevolence zneužívají, berou si pouze to, co se jim hodí, dovolávají se svých práv, ale přitom by tato práva druhým odpírali a kdyby to bylo možné (což za několik desítek let možné zřejmě bude) a oni byli v Evropě většinou, všechny tyto hodnoty by pošpinili a zavedli by svůj - z jejich pohledu jediný, správný a spravedlivý - občansko-právní systém "šáríja", což mnozí z nich, s jakousi nevinnou samozřejmostí, již dnes přiznávají.

Jak se Evropa brání? Nijak. Jen schvaluje další a další zákony, kterými zajišťuje bezpečí a nedotknutelnost těchto nepřizpůsobivých návštěvníků. Evropě chybí prozíravost a opatrnost. V touze po novém pokrokovém světě, pestrém a různorodém, odhazuje zároveň s předsudky i své základní tradiční hodnoty.

Svým způsobem nemá co bránit, protože to, co by za obranu stálo, již dávno opustila a nehlásí se k tomu. Ve jménu pokroku nechala na své území proudit davy cizinců, kteří - na rozdíl od cizinců přišlých do Nového světa – nejenže nemají zájem na budování lepší společnosti, v mnoha případech se ale ani navíc netají nenávistí k ní a neskrývají ani své úmysly jednou v budoucnu této společnosti zasadit smrtící úder.

Jestli kdy dříve úvahy podobné těmto mohly být považovány za čisté spekulanství a možná zbytečně hysterické strašení, po útocích z 11. září, či po útocích, které se udály nám mnohem blíže, v Madridu 11. března 2003, přesouvají se podobné úvahy z oblasti teoretické do roviny čistě praktické.

Nikdo nevíme, kdy může nastat něco podobného, protože lidí, kteří chápali tyto sebevražedné útoky jako určité zadostiučinění a odplatu zlému Západu, takových lidí mezi námi žije nekontrolovatelné množství a nikdo na první pohled nepozná, který z nich představuje podobné riziko jako ona skupina únosců či dalších lidí, kteří se na přípravě atentátů podíleli.

Mnozí ze strůjců útoků žili na první pohled spořádaným životem a jejich okolí předpokládalo, že jsou to vyrovnaní lidé, kteří netrpí nenávistí vůči našemu způsobu života, naopak z něj profitují.

Radikální a fanatické kázání duchovních a verbování příslušníků teroristických skupin činí však i z takových lidí potencionální násilníky, kteří díky pohrdání životem pro větší nebeskou odměnu jsou schopni zabíjet nevinné lidi kolem sebe.

5730 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Chcete válku s Ruskem? Chcete islamizaci Evropy? Chcete se stát otroky sluníčkářské diktarury?Jsme kolonií západu

Eurabia.cz

Doporučujeme: Jak novináři oficiálních medií manipulujíLituje, že Rusko porazilo Hitlera. Hayato Okamura lituje porážky nadřazených Němců

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Vrbětice a tajné služby USA. Rusofobní rasisté, zadání z NATO. Volný zboural sněmovnu, žádal trest pro KoudelkuKdo tu řeční o likvidaci kultury? Ti, co jinak jen uráželi a kádrovali národ. Kultura neskončí, leda váš snobismus, vzkazuje Vítězslav Jandák
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění