Ve stejný den vyšel ve Financial Times článek profesora Nicolase Sterna, který má název "EU riskuje ztrátu pozice v zeleném století". Autor se proslavil svou "zprávou o klimatu" vypracovanou na zakázku britské levicové vlády Tonyho Blaira. Zpráva tvrdila, že náklady na boj s klimatickými změnami budou sice v miliardách eur, ale zvládnutelné. Na jejím základě potom EU přijala tzv. klimatický balíček závazků, který již nyní prudce zdražuje energii v celé Evropě. Nyní pan profesor doporučuje, abychom své závazky ještě zvýšili, protože jinak nás údajně "předhoní" v rozvoji "zelené ekonomiky" Čína a Korea.

Již jsem v několika svých textech poukazoval na skutečnost, že bez globální dohody o snižování emisí skleníkových plynů je cíl zabránit změnám klimatu v rámci stávající teorie nedosažitelný. Toto je fakt, stejně jako to, že globální dohoda o klimatických závazcích neexistuje. Zvyšovat klimazávazek pouze v rámci EU tedy nedává žádný smysl. Už nyní přece víme, že cíle dosaženo nebude a rovněž tak víme, že náklady na realizaci tohoto cíle budou obrovské.

Sama Evropská komise spočítala, že náklady na dosažení současného 20% cíle budou činit cca 70 mld. euro. Pokud bychom chtěli tento závazek zvýšit na 30%, jak doporučoval zelený europoslanec Eickhout a zelený profesor Stern, tak by to dle Evropské komise stálo dalších 81 mld. euro. Celková suma za toto zelené šílenství by tedy činila cca 151 mld. euro, t.j. cca 3800 mld. korun, což je více než český HDP za celý rok. Výsledkem tohoto utrácení veřejných i soukromých peněz by byl nulový dopad na klima. Nedosáhlo by se prostě vůbec ničeho. Má to tedy nějaký smysl? Podle mne nikoliv a proto takové kroky není možné podporovat.

Již stávající evropské klimazávazky jsou zcela nesmyslné a budou stát spotřebitele spoustu peněz. Je jisté, že již tyto závazky budou mít vážné dopady na hospodářství evropských států, protože to povede k růstu cen energií. Je zřejmé, že to povede k rozsáhlému odlivu investic z EU do těch států, které tyto závazky neuplatňují s velkým dopadem na zaměstnanost v celé Evropě. Klimatický chiliasmus, který provozuje EU je zkrátka velkým nebezpečím pro celou Evropu i pro celý svět. Dobrou zprávou je to, že tento chiliasmus byl při včerejším hlasování odmítnut.