Interpretace událostí, které se staly v restauraci při rozhovoru Libora Michálka s Martinem Knetigem a schůzky Pavla Drobila s Liborem Michálkem v jeho kanceláři je totiž jednostranná, účelová a zcela vytrhává události z kontextu. Předně hovoří o případu jako „Kauze Drobil“, ačkoliv v ní exministr za ODS nefiguruje. Jde o kauzu Martina Knetiga a Libora Michálka, z nichž jeden se údajně snažil ovlivnit přidělení dotace a druhý si jej nahrával. Že má Pavel Drobil za tyto osoby odpovědnost, je zřejmé, a podle toho také konal, když je odvolal, nemůže však ručit za každou jejich větu a každou schůzku, kterou absolvují. Nahrávky jednoznačnou souvislost mezi rozhovorem těchto dvou pánů a Pavla Drobila vůbec nezmiňují.

Bez kontextu, bez souvislostí

Dalším novinářským přešlapem, kterým se Respekt vymkl svému novinářskému povolání, je interpretace, co se stalo v poslanecké kanceláři Pavla Drobila při jeho schůzce s Liborem Michálkem. Respekt doslova píše: „A – jak dokazuje další nahrávka – když se o existenci tohoto svědectví (o vyvádění peněz ze SFŽP – pozn. aut.) dozvěděl sám ministr Drobil, naléhal na Michálka, aby zvukový záznam okamžitě zničil výměnou za křeslo náměstka.“ Informace obsahuje dvě zjevné nepravdy, které událost posouvají do zcela jiného světla. Předně – Pavel Drobil při rozhovoru s Liborem Michálkem nevěděl o obsahu nahrávky, proto na něj ani nemohl reagovat. Věděl pouze o existenci jakéhosi záznamu, nikoliv co na něm je. (navíc Michálka naváděl, aby s nahrávkou šel na policii, což je informace velmi podstatná, teorii Respektu o korupčním jednání exministra zásadně nabourává, Respekt jí však vůbec nezmínil). Proto je zjevně pomýlená i interpretace, že za obsah nahrávky nabízel Liboru Michálkovi post náměstka. 

To je informace nejen nepravdivá, ale také vytržená z kontextu, což je v rozporu s pobídkou Respektu o pár řádků níže, aby státní zástupci vyšetřovali případy uceleně. Když to chce po soudcích, měl by stejné standardy práce aplikovat i na svoji práci. V této souvislosti stojí za …. , že Respekt publikoval ve svém vydání jen část dokumentu, což nahrává spekulaci, že je v něm něco, co teorii týdeníku nenahrává. Jde-li Respektu o objektivní vyšetření kauzy, nechť jej zveřejní celý. 

Dalšího zkreslení se Respekt dopustil, když zcela pominul politický kontext, ve kterém rozhovor Drobila s Michálkem probíhal, a to neutěšená situace na SFŽP. Pokud by týdeník zveřejnil všechny okolnosti případu, zjistil by, že pozice náměstka pro Michálka nebyla korupční nabídkou, jak se snaží vyvozovat, ale personálním přesunem v rámci reorganizace resortu. Jinými slovy, pokud by postupoval, jak mu radí státní nástupkyně Hercegová, vyšel by mu trochu jiný obrázek. Je ale otázka, jestli to bylo záměrem redaktorů. 


Bouře ve sklenici vody

Celou událost navíc Respekt posouvá do kontextu zcela nesouvisejících kauz IPB a České pivo, v nichž mohlo dojít k pochybení, které však s „Kauzou SFŽP“ nemají nic společného. Celý článek tak působí jako snaha diskreditovat celé státní zastupitelství. 

Únik informací novinářům zjevně ukazuje na problémy ve struktuře státního zastupitelství, to bezpochyby. Že by z toho však Respekt musel dělat kauzu politického ovlivňování nezávislého soudnictví, kterou hodil na místopředsedu ODS Pavla Drobila, na to by musel mít mnohem více důkazů, než předložil.