Ona demonstrace nějakých 16 000 odborářů byla vůbec v mnoha směrech poučná. V mnoha směrech celkem jasně ukázala o co úderné pěsti spojené levice ve skutečnosti jde. Už zvolená hudební kulisa, kterou tvořily povětšinou osvědčené normalizační odrhovačky naznačovala kam nás sockomunisté s odboráři chtějí směrovat.

Obzvlášť dojemná byla madam Fischerová, která celou estrádu komoderovala. Pokud mne paměť neklame, tak tato dáma byla poslankyní vládní US –DEU v letech, ve kterých bychom mohli hledat hlavní příčiny současné poněkud neutěšené situace.

Samostatnou kapitolou byl slovník vystupujících odborářů a „aktivistů“. Pravda je, že s podobným se lze dnes setkat ojediněle i v parlamentu (Semelová, Grebeníček), ale hlavně v postarších televizních seriálech jako Rodáci, Gottwald a podobně.

Děkuji soudruhům odborářům za zpestření sobotního odpoledne, ale pevně věřím, že pokud žijeme v demokracii, tak budou rozhodovat tradiční demokratické mechanismy a ne jakkoli podrážděný a přiopilý dav z ulice, vedený údernou pěstí ČSSD. Leda, že by soudruhům odborářům šlo o poněkud odlišné mocenské uspořádání

O ryzím charakteru účastníků a organizátorů a o skutečné spontánnosti akce svědčí skutečnost, že mnozí účastníci dostali od odborářů za účast odměnu ve výši 300 Kč