Když tady čtu příspěvky některých diskutérů, tak nevím, jestli se mám smát nebo brečet. To jsou snůšky takových nesmyslů až hanba. Takže když v roce 1939 Stalin okupoval Pobaltí a východní Polsko, bylo to v pořádku, protože prý zabránil rychlému útoku Wehrmachtu na Moskvu. A prý i Angličané se chovali stejně, když obsadili část Norska.

Britské obsazení Norska

Je pravdou, že západní spojenci zaminovali moře v okolí Norska a tehdejší první lord admirality Winston Churchill prosazoval preventivní obsazení přístavu Narvik s okolím. To vytrvale odmítali ministerský předseda Neville Chamberlain a zbytek vlády, proto k němu došlo až v době německého útoku na tuto severskou zemi.

Ovšem pobavil mně nějaký diskusní magor, který toto srovnával s se sovětskou okupací Pobaltí a východního Polska. Prý to bylo ze strany Stalina rovněž preventivní opatření. Aha, tak ti bestiální britští okupanti obsadili bezbranné Norsko, povraždili zde desítky tisíc místních obyvatel, a po válce definitivně Norsko připojili ke svému Spojenému království.

Každý rozumný člověk chápe, že je rozdíl mezi preventivním a dočasným obsazením cizí země a trvalou okupací, jenom zdejší rudí hlupci tomu nerozumí. Velká Británie neměla v úmyslu trvale Norsko okupovat, a to byl velký rozdíl mezi ní a sovětským Ruskem.

Sovětská okupace Pobaltí

V roce 1939 uzavřel Stalin s Hitlerem tzv. smlouvu o neútočení, což byla dohoda dvou gangsterů o kořist a vedla k rozpoutání II. světové války za kterou je SSSR spoluodpovědný, když jako agresor přepadl Polsko.

Sovětským svaz na dobytém polském území a v Pobaltí rozpoutal krvavé represe proti civilnímu obyvatelstvu, statisíce lidí byly deportovány na Sibiř a desítky tisíc Poláků, Ukrajinců, Litevců, Lotyšů a Estonců včetně žen a dětí v důsledku nelidského zacházení zahynuly.

Obsazení těchto území bylo pro stalinistické zločince kontraproduktivní, ono jaksi pobaltské republiky nejsou překážkou v cestě na Moskvu a navíc hned po útoku Německa na Sovětský svaz 22. června 1941 v nich vypukla povstání. Litevská města Kaunas a Vilnius byla osvobozena od sovětské komunistické nadvlády místními povstalci ještě před příchodem Němců a Litva byla pro Stalina ztracena během dvou dnů. Navíc Rudá armáda byla nucena nasazovat jednotky v boji proti pobaltským bojovníkům za svobodu, které jí chyběly na frontě.

Nedávno došlo ve ukrajinském Lvově i incidentům, kdy členové místního národního hnutí Svoboda se střetli s veterány Rudé armády a napadli i místního ruského konzula, který chtěl položit věnce k pomníku sovětských vojáků.

Násilí při takové příležitosti se mně nelíbí, ale na druhé straně chápu Ukrajince. Ve Lvově byly v červnu 1941 po dobytí města Němci objeveny v kriminálech NKVD stovky mrtvých politických vězňů a proto se nelze ukrajinskému hněvu divit.

Kdyby koneckonců Rusové obsadili pobaltské republiky pouze preventivně před Hitlerem, tak neměli důvod neposkytnout jim po skončení II. světové války opět nezávislost. Jenomže oni proti vůli drtivé většiny tamních obyvatel tyto země okupovali a anektovali až do roku 1991. Ruští bolševici se v nich chovali jako v koloniích a násilím se je pokusili rusifikovat, což jim naštěstí nevyšlo.

Američané a osvobození západních Čech

V létě 1989 jsem byl s jedním brněnským pěveckým sborem na soustředění v Čachrově na Klatovsku. Udělali jsme si také výlet na nedaleký hrad Velhartice a místní kastelán nám dal k lepšímu příhodu, kdy jistá souška učitelka z nějaké klatovské základní školy vtloukala dětem do hlav, že Klatovy osvobodili vojáci Rudé armády převlečení do amerických uniforem. A ona tupá komunistka ještě tehdy pár měsíců před revolucí působila na odboru školství tamního ONV.

Na střední průmyslové škole v Břeclavi soudruh profesor dějepisu Hrubý nezapíral, že Plzeň a jihozápadní Čechy osvobodili Američané. Přesto však nehorázně lhal, když tvrdil, že americká armáda schválně nepřišla na pomoc pražskému povstání dokonce zabránila i českým povstalcům, aby pomohli svým pražským druhům.

My už víme, že to byly nehorázné bolševické výmysly, protože generál George Patton chtěl osvobodit Prahu, ale naopak sovětská strana kategoricky trvala na dodržení demarkační linie a západním spojencům lhala ohledně začátku pražské operace. Součástí dohody také bylo ujednání, že demarkační linii nesmí překročit žádná ozbrojená jednotka a proto nemohli ani Češi jít svému hlavnímu městu na pomoc.

Nedávno byl v České televizi vysílán dokument o osvobození Plzně a komunistické lži v něm byly uvedeny na pravou míru. Jeden z Čechů, které Američané nepustili do Prahy v pořadu řekl, že tenkrát se na ně zlobili, ale později, když se dozvěděli pravdu, jim odpustili.

http://ziegler.blog.idnes.cz/c/191465/Bestialni-anglicti-okupanti-aneb-snuska-bolsevickych-lzi.html