V září 2000 jsme podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) slíbili spolupracovat na dosažení řady cílů, které mají udělat náš svět, tedy zejména ten rozvojový, lepším. Abyste věděli, co platíte se svých daní, zatímco náš státní rozpočet je každým rokem ve větším deficitu a politici Vám posílají složenky, připravil jsem pro Vás dnes takový seznam.

Členské státy OSN se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodly, že do roku 2015 nebo dříve mimo jiné:

1) Sníží na Zemi na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den.
2) Odstraní nezaměstnanost a zajistí důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí.
3) Sníží na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.
4) Zajistí, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.
5) Odstraní nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému.
6) Sníží na Zemi o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let.
7) Zastaví a zvrátí šíření HIV/AIDS.
8) Zastaví a zvrátí výskyt malárie a dalších závažných onemocnění na Zemi.
9) Integrují principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátí úbytek přírodních zdrojů.
10) Zbrzdí ztrátu biodiverzity - do roku 2010 dosáhnou významného pokroku v tomto směru. 
11) Sníží na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení.
12) Zlepší životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst.
13) Obrátí pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států. 
14) Dále rozvinou otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém. 
15) Komplexně vyřeší problém zadlužení rozvojových zemí. 
16) Ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistí dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí.
17) Ve spolupráci se soukromým sektorem umožní rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace.


No není to hezké? Takže až půjde Evropa současným trendem dosavadních politiků ke dnu a Vám začnou posílat složenky častěji a na větší částky, můžete u toho mít krásný pocit. Pomohli jste například minimálně sto milionům obyvatel chudinských čtvrtí někde na druhém konci Země, obrátili jste svoji pozornost na potřeby méně rozvinutých zemí, komplexně jste vyřešili zadlužení rozvojových zemí a zcela jste odstranili nezaměstnanost. A také jste integrovali ještě více pseudozelenou ideologii do státní politiky, zabojovali jste si proti oteplování (případně ochlazování - podle toho, co zrovna politicky frčí) nebo přispěli farmaceutickým firmám, které zajistily za Vaše peníze dostupné léky pro obyvatele v rozvojových zemích...

A kdybyste snad hledali, kdo to za Vás tehdy v roce 2000 u OSN podepsal, tak u vlády byl tehdy Miloš Zeman a prezidentem byl Václav Havel. A tak je to vždy - kolik z těch, co nás tenkrát zavázali vydat další peníze na dluh, je ještě ve funkcích?