Tak začal útok na základy naší kultury, svobody a prosperity. Západní university se staly přední baštou "revolučního pokroku", hnízdem marxistů, feministek, radikálních ekologistů a dalších bláznů a to za nečinného přihlížení a dokonce financování mlčící většiny a často dokonce za aktivní podpory "odpovědných" úřadů. Když se někdo odvážil na tento stav upozornit, byl hned urážen, skandalisován a z akademického prostředí obvykle vyštván jako "fašista/rasista/xenofob/homofob". Díky tomu byly celé generace západních elit v posledních desetiletích vzdělávány v pavědách jako jsou gender studíes, new history, dekonstructivismus,  a podobně. University přestaly být místem vzdělanosti, kde se svět má vykládat a staly se nástrojem "revoluce" , kde se svět má měnit.

Později se zájem levice zaměřil i na nižší stupně školství, kde ale přirozeně narazil na problém počtu. Ono prostě hlasatelů evidentních hloupostí v běžné společnosti není dostatek. Proto se levice rozhodla pro útok institucionální. Tj naordinovat co  a jak se smí na středních a základních školách učit. To je markantní především v Evropě, kde se radikální levici podařilo zcela ovládnout orgány EU a jejich nijak nekontrolované rozpočty a ty k tomu využívá. Díky nim se školáci dnes dozví, kdy se slaví ramadán (svátek agresivního islámu), nikolik však kdy a proč se slaví Velikonoce... to vše financované štědrými granty EU. EU také financuje různé spolky za "rovnoprávnost menšin" (vysvětlující nám nechápavcům, že svazek dvou bukvic je stejně "hodnotný" jako svazek muže a ženy), boj proti "diskriminaci" (opět vysvětluje nám nechápavým, že přistěhovalci z 3. světa přinášejí na Západ stejně kvalitní kulturu, jako je ta naše, byt by realita ukazovala zcela něco jiného)

Jak z toho ven?

Nejprve musí společnost tento stav jasně pojmenovat a udělat z něho předmět politické diskuse. Liberálně konservativní pravice, jako nositel a ochránce myšlenek zdravého rozumu musí vystoupit proti podobné současné ofensívě levicových "elit" a nastavit společnosti jasné zrcadlo. Její představitelé musí opět získat odvahu se veřejně postavit proti diktatu politické korektnosti, lhaní, groteskních ideologií a hlouposti. Střední třída a tedy hlavní voličská základna na Západě je v tom ráda podpoří. Agresivní levice bude přirozeně své posty hájit. Všechny kritiky bude obviňovat z rasismu/xenofobie/fašismu atd atd, na ruku jí půjdou "spřátelená" media  a některé instituce. Proto jediná cesta jak tento stav změnit je přes peníze, pokud university nebudou ochotny vrátit se ke svému původnímu poslání, tedy vzdělávání nadaných mladých lidí a podpora výzkumu, tak je raději zrušme a založme nové! Zde mluvím především o humanitních oborech, protože podstatně méně najdete multikulturní blázny a gendr profesory na technikách, či medicínách.

Totéž se týká středních a základních škol. Je třeba na národních úrovních jasně definovat učení látku a levicovývh extremistů, kteří ji nebudou dodržovat, se prostě zbavit. Nevidím důvod, proč by se nemělo socialistům všech směrů měřit stejným metrem. Stejně jako nenechá dnes většina zemí působit ve vzdělání představitele národního socialismu, tak by tam neměla nechat působit komunisty, marxisty a další levicové extremisty!

V této souvislosti je také potřeba připomenout, že musíme vyzvat k zásadní reformě orgánů EU, které ovládla zcela radikální levice. Tihle lidé by naše daně rozdělovat neměli a na jejich "moudra" také není nikdo zvědavý!

 Situace v CR. U nás je také hlavní problém na vysokých školách. Na základních školách a středních školách totiž podobné "novoty" zatím moc nedorazily. Nejvíce jsou u nás zaplaveleny humanitní VS a různé obskurdní vzdělávací ústavy.  Smutným příkladem jsou humanitní fakulty slavné UK. Kde se pořádají "obskurdní" semináře o "bezpečnosti", kde se "pedagogický" sbor Uk vyznává k obdivu k Marxům a Leninům a vedení fakult (v tomto případě FF UK) to evidentně podporuje... a to si nedělám ilusi, jak to asi vypadá mimo Prahu...

Západ přežije pouze díky tomu, že v budoucnosti bude dostatek občanů, kteří si ho budou vážit a naši kulturu bránit! To znamená nejenom, že budeme mít dostatek dětí, ale i to, že ty děti budou patřičně hrdé na svojí kulturu a budou připraveny jí bránit třeba i silou.

 P.S. Naše kultura je ve všech ohledech ta nejlepší na světě, pokud Vám někdo bude vyprávět něco jiného, tak mu doporučte vyšetření u lékaře. :-). Všechny další kultury jsou prostě horší a tak nás mohou těžko positivně obohatit.....:-), ostatně to obohacení vidím v Evropě každý den a děkuji nemám zájem, aby v Evropě byl Pakistán, Maroko, Turecko, nebo Vietnam...mě uplně stačí krásná Itálie, příjemné Německo, či Francie a nádherné Čechy...:-)