Mimo jiné jsem se dozvěděl, že na základě požadavku Rady Evropy pro lidská práva soud rozpustil Dělnickou stranu. Že v češích je hluboce zakořeněna nenávist vůči rómům, že pokračuje segregace ve vzdělávání rómů a bydlení.

Vyzval dále úřady, aby zvýšily své úsilí k zajištění účinného provádění antidiskriminační politiky.

Že je nezbytné, aby nevládní organizace pracovali ve prospěch diskriminovaných rómů. Jak jsou v České Republice páchány násilné zločiny z nenávisti, včetně rasově motivovaného násilí proti jednotlivci a majetku, a Romové jsou jedním z hlavních cílů tohoto jevu!!!

To tam opravdu je: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1754217

Bohužel jsem nikde nenalezl ani jedinou zmínku o skoro ubitém Patrikovi z Krupky, o věznicích plných těchto diskriminovaných. Ani slovo o tom, že pozitivní diskriminace není nic jiného než diskriminace těch, kteří nejsou pozitivně diskriminováni. Ani slovo o tom, že v historii těžko najdeme příklad toho kdy jedno etnikum udělalo pro druhé tolik jako česi pro cikány v České Republice.

Ani slovo o tom, že lidé platící daně sponzorují a živí, a zabezpečují po materiální stránce  celé početné rodiny, poskytují zdravotní péči od narození do smrti,  čeští učitelé se je snaží rómy něco naučit  atd atd. Prostě  český národ  vkládá  do zabezpečení  cigánského  etnika obrovské prostředky a úsilí. A co z toho má?  Jen trable, kriminální útoky a nevděk. 

Pouze nabádání a doporučení, že by češi s tímto jevem měli něco dělat. Ale co konkrétně, pan komisař Thomas Hammarberg jaksi opoměl sdělit.

Pravda je taková, že pokud bude zákon platit pro všechny, změnit se to nechá. Teoreticky zcela jednouduše. Uplatnit znění Zákona o rodině. V praxi by to ovšem znamenalo, že cikánské děti o své rodiče přijdou úplně. Protože tito budou postupně za svoje činy, mimo jiné svůj přístup ke vzdělávání vlastních dětí, postupně pozavíráni a děti skončí v ústavech. Jeden ze způsobů, jak z podobných dětí vychovat přínos pro společnost, je zbavit jejich rodičů rodičovských práv, pokud se odmítají strat se o své děti dle platných zákonů, a děti dát do pěstounské péče.
Takže v zásadě řešíme pořád stejnou otázku - je lepší tyto děti ponechat v rodině, nebo je nechat vyrůstat v domovech? Kde mají alespoň nějakou šanci?

Odpůrci protěžovaného etnika nejsou z velké části žádní náckové, ale slusní lidé. Jsou to naopak levicové multikultůrní organizce, krmené z peněz daňových poplatniků, které zasévají a podporují nenávist mezi občany, a které se tak svým jednáním jednoznačně zařazují mezi extrémistické.

Jak je možné, že pan komisař přehlédl tuto zjevnou a na první pohled patrnou skutečnost?

Problém je v tom, že se toho za staleti málo naučili. Ale otazka zní: Proc? Někteří přisuzují tomuto etniku nizké IQ. S tím se prý žádná evoluce zvládnout nedá. Jenže na šmelinu, obchodování s drogami, organizování prostituce, loupežení, znásilňování, kradení a ohlídání si data a správné výše výplaty sociálních dávek mají IQ, zdá se, až překvapivě vysoké! Nebude to náhodou v něčem jiném?

Dům do kterého se nastěhují nepřízpusobiví rómové je pro ostatní neobyvatelný a jeho cena se snižuje. To samé je se školou, do které začnou chodit nepřizpůsobiví rómové. Učitelé nemají na normální žáky čas, protože musí věnovat těm zaostalým více pozornosti a celkové kvalita výuky klesá. Pokud je zaostalé dítě mezi normálními, tak má šanci něčeho dosáhnout, ale pokud dáte normální dítě mezi zaostalé, tak z něj zaostalé uděláte.

http://karelkrchnak.blog.idnes.cz/c/180615/Slusny-clovek-nebo-rasista.html