Máme to chápat tak, že se oběti násilí bojí oznamovat rasistické zločiny policii, že máme školy rozděleny na romské a neromské, že je ubytování zajišťováno podle barvy kůže? Člověk má pocit, jako by žil v apartheidu. Co asi tak může pan eurokomisař za tři dny zjistit?

Rasistické útoky jsou oboustranné. Vedle popálené Natálky máme i málem ubitého Patrika. Takové excesy se, bohužel, stávají a nemyslím si, že by se stejné věci jinde v Evropě neděly. Společnost se může maximálně snažit takové případy omezit a pachatele rychle a tvrdě po zásluze potrestat.

Jaký je rozdíl, když někdo vyřkne "černá hubo" a "bílá svině"? Je rozdíl v tom, že první výrok je automaticky chápán jako rasistický a ten druhý přehlížen, protože je pronesen "zástupcem národnostní menšiny, která je diskriminována"? Oba výroky jsou si rovny a stejně by k nim mělo být přistupováno.

Segregace ve školství jsou silná slova. Nikdo není automaticky přesunován do zvláštních škol jen na základě barvy kůže. To by museli být do takových škol zařazováni i černoši nebo asiaté. Problém je v tom, že mnohé děti, pocházející potažmo z romské komunity, nezvládají učení a svou neukázněností brání v učení ostatním.

Pokud není dítě schopné naučit se základní věci a rapidně za ostatními zaostává, je v jeho zájmu, aby navštěvovalo školu, kde mu bude věnována větší péče s menším počtem žáků a pomalejším tempem učení. Mimochodem, proč nemají asistenta ve škole zástupci jiných národnostních menšin?

Segregace v ubytování? A je snad normální, pokud rodina totálně vybydlí (rozuměj zničí) přidělený byt, za který neplatí dlouhá léta nájem a pak křičí, že žijí v nedůstojných podmínkách? Jako příklad může posloužit sídliště Chánov.

Něco podobného bylo i na sídlišti Janov. Když dostal Michael Kocáb nabídku bydlet v sousedství neplatičů, tak nabídku odmítl, protože by tam kvůli nezavedení internetu nemohl pracovat.

Je zajímavé, jak mají ochránci a zastánci národnostních menšin plná ústa humanity a odsudků společnosti, ale v momentě, kdy by se měli jen na chvíli vzdát svého pohodlí a na vlastní kůži zakusit soužití s nepřizpůsobivými občany, rychle zařazují zpátečku a vymlouvají se na všechno možné i nemožné.

Proč musíme mít x organizací zabývajících se romskou otázkou, výbor pro národnostní menšiny, který se zabývá Romy a nemáme žádné organizace zabývající se otázkami Vietnamců, Číňanů, Ukrajinců, Slováků a dalších národností, které se na našem území vyskytují?

Zpráva Thomase Hammarberga zároveň ukazuje, jakým způsobem funguje EU. Ouřada vytvoří zprávu na základě třídenní návštěvy bez jakékoli hlubší znalosti místních poměrů a problémů. Představme si, že by vznikl jeden velký superstát a stejným způsobem by byl řízen celý stát.

Když je pan Hammerberg tak přesvědčen, jak jsou Romové utiskováni, segregováni a cílem rasistických útoků, které nehlásí, tak ať si vezme pár nepřizpůsobivých rodin k sobě nebo ať si vyzkouší bydlet v jejich sousedství.

Když Francie v loňském roce deportovala tisíce rumunských Romů zpět do vlasti kvůli páchání trestné činnosti, přistupovalo se k tomu více než opatrně. Evropské komisi trvlo půl roku než citlivě Francii upozornila, že by měla s deportacemi přestat. Francouzský prezident vzkázal eurokomisařce Redingové, že si může klidně do Lucemburska nelegální romské přistěhovalce vzít.

Čeští Romové přijeli do Kanady a rovněž prohlašovali, jak jsou u nás diskriminováni. Kanada jim to věřila pouze do doby, dokud si neudělala osobní zkušenost s romskými krádežemi, chozením za školu, zneužíváním sociálních dávek a nepřizpůsobivostí. Hned na to začala ihned žádosti o azyl zamítat a emigranty vracet.

Všude, kde se vyskytnou Romové, vyskytnou se okamžitě s tímto etnikem problémy. Krádeže, prostituce, zahálčivý život, zneužívání sociálních systémů jsou na denním pořádku. Samozřejmě se to netýká všech, existuje mezi Romy dost slušných lidí, ale jak prohlásil maďarský cikánský baron, "20 z 20 cikánů krade", takže realita bude asi jiná než si pan Hammarberg představuje.

Prý jsou v nás hluboce zakořeněné protiromské postoje. Jenže ono to je spíše o vlastní i historické zkušenosti. Je-li někdo několikrát okraden romskými spoluobčany, pak těžko bude mít k tomuto etniku jiný než opatrný a preventivně negativní postoj a není to o nějakých předsudcích.

Thomas Hammarberg vytvořil zprávu pohledem z projíždějícího rychlíku. Je smutné, že na základě této zprávy je vytvořen obraz, kdy je situace v Česku ne nepodobná jihoafrickému apartheidu a že se tak na Česko bude pohlížet i v mezinárodním hledisku. Být na místě představitelů ČR, poslal bych pana Hammarberga zajeho diletantskou zprávu do háje, nebo lépe do sídliště Janov.

http://polanecky.blog.idnes.cz/c/180228/Cesi-jsou-rasisti.html