Sympatie veřejnosti protestující a vyhrožující lékaři vskutku nezískali. Vyděračská taktika snížila vážnost lékařské profese a podpora odborářské akce se prudce snižovala se stupňujícími se požadavky a nechutnými hesly.

Po svém minulém článku jsem obdržel několik rozezlených emailů, ve kterých mi bylo naznačeno, že když nejsem lékař nemám právo nějakou akci kritizovat. Byla mi podsouvána závist společně s pěknou řádkou urážek. Snad jen dva emaily byly napsány slušně a věcně. Těmto pisatelům bych chtěl touto cestou poděkovat (zejména pak jednomu lékaři z Brna), i když ani jeden z pisatelů nepochopil o čem vlastně píšu.

Nepůjdu ani do hajzlu, jak mi jeden z pisatelů doporučoval, ba dokonce ani nebudu tepat soukromé lékaře a jejich příjmy, jak mi doporučoval jiný. Mnoho lidí stále nechápe. Zdravotnictví trochu znám, několik let jsem žil společně se zdravotní sestrou, takže prostředí nemocnic a poměrů v něm mi cizí není.

Lékaři se rozdělili sami na dvě skupiny. Na doktory a "LOKtory". Doktoři se dál věnovali svým pacientům, byť třeba s nátlakovou akcí souhlasili, ale nechtěli ohrožovat loktory vzatá rukojmí na životě. Kritizuji vyděračský styl, která se smrskla především na boj o finance.

V naší zemi jsou platově podhodnoceni všichni. Průměrný plat u nás dosáhl na 30% platu německého. Pokud musí stát šetřit, nedá se nic dělat, musí se uskromnit všichni. Proto považuji požadavek loktorů na zvýšení platů o 8 až 12 tisíc měsíčně za nemravný.

Je mi úplně jedno jak má kdo velký plat. Vždy záleží na vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel a na výsledku dohody nebo kolektivního vyjednávání. Vadí mi, pokud si někdo bere veřejnost za rukojmí ve svém sporu a pokud si někdo bere veřejnost za rukojmí stylem "náš exodus, váš exitus", je to vrchol drzosti a cynismu.

Ve svých článcích věnovaným právě akci lékařských odborů jsem několikrát zmiňoval, že loktoři přicházejí s nesmyslným požadvkem, aby byli bez pardonu přijati zpět všichni, kteří v rámci akce podali výpověď. Pokud by snad ministr nebo vláda nařídili nemocnicím takový krok, byl by to bezprecedentní zásah do pracovně právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Také jsem psal o tom, že výpověď je právním aktem a podle Zákoníku práce nemusí zaměstnavatel se stažením výpovědi souhlasit. Rovněž jsem prorokoval, že to bude právě M. Engel, kterého bude čekat v prvních březnových dnech cesta na Úřad práce.

Prorokované se stalo skutkem. Vinohradská nemocnice oznámila, že MUDr. Engel má smůlu, protože si nemocnice za něj našlla náhradu. A znovu jsou tu loktoři s další vyděračskou akcí, že nikdo výpověď nestáhne, pokud nebude vzata zpět výpověď M. Engela. Vždyť ale sám MUDr. Engel tvrdil, že na naše lékaře čekají v Německu s otevřenou náručí, tak proč se diví tomu, že mu zaměstnavatel nechce bránit v cestě za lepším?

Představitelé LOKu hovoří o snaze zbořit memorandum mezi LOKem a ministerstvem, o politickém pozadí a tlacích, protože ředitel Vinohradské nemocnice je člen ODS. Ať je to jak chce, a i kdyby bylo tvrzení LOKu pravdivé, pak vše probíhá přesně v souladu se zákonem i zněním memoranda.

V memorandu je závazek ministerstva, že přímo řízené nemocnice budou vyzvány, aby vzali zpět lékaře, pokud není na jejich místo přijata náhrada nebo pokud není jejich místo objektem restrukturalizace. Na místo M. Engela byla přijata náhrada, takže není co řešit.

Zajímavý obrat ale nastal v případě loktorů. Nejprve se berou za chudáky začínající lékaře bez praxe, jak jsou špatně ohodnoceni a že si bez jakékoli praxe zaslouží nástupní plat ve výši 36000 a v momentě, kdy má být odborový předák nahrazen takovým člověkem, hned vykřikují cosi o nezkušených mladých nýmandech.

Zastánci loktorů i loktoři sami bagatelizují organizování výpovědí s tím, že je právem každého jednotlivce podat výpověď. Ano, ale právěm zaměstnavatele je nesouhlasit se zpětvzetím výpovědi. Loktoři toto právo zaměstnavateli upírají.

Vypadá to, že ještě bude veselo a nikde není psáno, že loktoři nebudou dál protahovat krizi. Pokud nejsou odboráři schopni pochopit, že podání výpovědi má nějaké právní důseledky pak se jeví najmutí právnické kanceláře v úplně jiném světle. Ale v tom případě asi loktoři nejsou tak vzdělanými lidmi a elitou národa, jak o sobě tvrdí.

Již jsem pasal, že tabulkové platy jsou naprostou zbytečností a nerespektují schopnosti každého jednotlivce. Proč má brát lékař s šestiletou praxí víc než schopnější a lepší kolega s praxí dvouletou? Je to stále ještě přežitek z dob socialismu, kdy bylo jedno jestli pracujete dobře nebo ne, všichni měli stejně.

Loktoři chtějí zachovat starý systém a prostřednictvím nátlaku dosáhnout lepších finančních podmínek. Tabulkové platy je zapotřebí zrušit a nechat vše na vyjednávání mezi odbory a vedení nemocnic. Potom už takováto celostátní nátlaková akce nebude možná, ale předpokládám, že se loktoři budou proti zrušení tabulek bouřit. Oni totiž stále ještě žijí v socialismu.

http://polanecky.blog.idnes.cz/c/178154/Doktori-a-LOKtori.html