Paní poslankyně dále pokračovala a zdůvodňovala tehdejší socialistickou ochranu hranic jako potřebnou pro ochranu občanů, kteří byli ohroženi tajnými sklady zbraní, které prý veřejná bezpečnost pravidelně odhalovala na území Československa.

Označila tím všechny bojovníky za lidská práva za teroristy a nás všechny ostatní za hlupáky, kteří nerozumí základním historickým faktům.

Opravdu jsem nemohl věřit, že takový výrok učiní někdo, kdo vystudoval pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity a učí děti na základní škole v Praze 12.

Takoví lidé, kteří ignorují základní historické  fakty, ti kteří překrucují skutečnost a snaží se interpretovat historii ve zvrácených souvislostech, by naše děti učit rozhodně neměli. Mohlo by se totiž velmi lehce stát, že za pár let se děti od paní Semelové dozví, jak hrdinská KSČ, dbajících osobnostních práv občanů, přivedla Československo k ekonomické prosperitě a poté ji hrstka teroristů a pomatenců svrhla kontrarevolucí v roce 1989 a uvrhla tento stát do ekonomické a morální propasti…

Paní poslankyně má štěstí, že ji před právními důsledky jejich výroků chrání poslanecká imunita, protože její proslov bohatě naplnil literu zákona tím, že podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů a hlásá třídní zášť.

Respektuji pravidla parlamentní demokracie. Patří k tomu i možnost projevit na půdě parlamentu různé, byť i kontroverzní názory. Ale v žádném případě by se tito lidé neměli dostat ke vzdělávání dětí na základních školách a šířit své jinak právně postižitelné názory a filozofii mezi ně.

http://jiriverner.blog.idnes.cz/c/177045/Aktivni-komunistka-a-ucitelka-z-Prahy.html