V každém případně zde dnes nehodlám komentovat narážky pana Roučka na prezidenta republiky. Dnes je více než zřejmé, že slova Václava Klause o euru či EU se naplnila. A pokud to někteří stále ještě nepochopili nebo to pochopit nechtějí, je to jen a jen jejich problém.

Pan europoslanec ve svém textu oslavuje návrh německé kancléřky a francouzského prezidenta, kteří navrhli vytvořit Pakt konkurenceschopnosti EU. Libor Rouček neváhá použít termíny jako "revoluční návrh pro EU" či "nejdůležitější politický projekt paní kancléřky". A právě zde mě napadlo, za kterou zemi pan Rouček vlastně kope??? Česká republika to jistě nebude! Libor Rouček sám přiznává, že Pakt konkurenceschopnosti EU pokládá základy k hospodářské vládě EU. A právě zde pan europoslanec kritizuje českou vládu, za její negativní stanovisko k celé věci. Rád bych zde doplnit to, co už pan eurohujer Rouček neřekl. A tedy to, co by taková hospodářská vláda Unie znamenla v praxi?

Hospodářská vláda EU by například stanovila minimální korporátní daň. Realita by byla taková, že bychom měli určenou minimální daň pro firmy. O výši minimálni daně můžeme nyní jen spekulovat, ale je nutné si uvědomit, že Německo ani Francie rozhodně netleskají nad nízkým zdaněním firem v menších evropských státech. Berlín a Paříž tak plně využívají krize eura k posílení vlastního postavení v EU.

Další oblastí, kde by hospodářská vláda EU uplatňovala svůj vliv, je důchodový systém. Nevím, zda je pro většinu států přijatelné, aby podobu důchodového systému a věk odchodu do důchodu určoval bruselský úředník.

Podoba důchodového systému, daňové zatížní občanů a firem patří k oblastem, kde je jakékoliv předání pravomocí z národního státu do Bruselu naprosto nepřijatelné. Nechápu, jak může český zástupce v Bruselu s něčím takovým souhlasit a něco takového hlasitě podporovat??? Libor Rouček v souvislosti s Paktem konkurenceschopnosti EU zmiňuje, že Češi většinově schválili vstup do EU. Dále pak prý bylo vynaloženo obrovské úsilí, aby nováčci v EU nebyli členy druhé kategorie. Zde musím pana europoslance opět zklamat. Český národ sice vyslovil souhlas se vstupem země do EU, ale již neodsouhlasil  neomezené předávání pravomocí do Bruselu. Proč pan Rouček nebyl zastáncem referenda v případě Lisabonské smlouvy? Proč pan Rouček neprosazuje referendum na téma euro? A proč pan Rouček neagituje za referendum o Paktu konkurenceschopnosti EU? Bojí se názorů lidí, na které se nyní odvolává? Dále bych rád panu europoslancovi sdělil, že Česká republika byla v okamžiku svého vstupu do EU členským státem druhé kategorie. Nevím, jaké skvělé podmínky vlády sociální demokracie vyjednali, když jsme řadu let nemohli volně pracovat v zemích EU. Podmínky vyjednané pro české zemědělství rozhodně nejsou srovnatelné s podmínkami, které mají například francouzští farmáři. Tak kde jsou, pane Roučku, ty fantastické podmínky??? Díky podmínkám, které vyjednala Vaše strana, se blížíme k praktickému konci českého vepřového na našich pultech. Díky Vaší straně se z cukrovarnické velmoci stal dovozce cukru.

Vláda Petra Nečase tak má v této oblasti mou plnou podporu. Navíc je nutné zmínit, že s německo-francouzským návrhem mají problémy v Londýně či v Bratislavě.

Evropská unie má smysl pouze za předpokladu, že se přemění v zónu volného obchodu. Vznik Spojených států evropských bude znament definitivní konec české státnosti. Bývalá Česká republika bude pouhou německou kolonii. Nevím, jak pan poslanec Rouček, ale já si podobný osud pro svoji zemi rozhodně nepřeji.