Nechci se příliš vracet do historie, ale troufnu si napsat, že od doby pádu posledního krále Egypta Farúka I. v roce 1952 je prezident Mubarak pravděpodobně nejschopnějším vládcem (prezidentem) této země.

Hlavně se mu podařilo udržet na uzdě muslimské radikály jako je Muslimské bratrstvo. Že stabilní situace v Egyptě se dá udržet pouze za určité „totality“ a ne demokracie dokládá i několik atentátů, jak na jeho předchůdce Anvara Sadata, tak i na samotného Husního Mubaraka. Za krvavými útoky na evropské turisty též stáli islámští fundamentalisté.

Proto nyní absolutně nechápu postoj Spojených států i některých Evropských států, kteří tlačí na odchod prezidenta Mubaraka.

Pokud se prezident Mubarak nyní udrží, je po opadnutí vášní určitá naděje na zachování stability v Egyptě.

Když Mubarak padne, není naděje na nějaké záruky vůbec ničeho!

Co asi bude následovat po pádu prezidenta Mubaraka? Možná se vyčerpané protestující davy trochu uklidní a odejdou z ulic. Ale rozhodně se jim citelně sníží už tak nízká životní úroveň a budou hledat viníka. Protože nepřipustí, že hlavní vinu nesou sami (odchod turistů i zahraničních investorů pocítí tvrdě ), budou hledat nějakého spasitele a současně viníka.

Ale co jim zbývá?

Slepá a poslušná víra k náboženským vůdcům, kteří budou kázat o svatém boji za šíření islámu, o slávě mučedníků padlých ve svaté válce za šíření islámu. A je možné, že tuhý náboženský režim v Egyptě může vládnout poměrně brzy. Je to totiž jediná síla, která ví co chce a svojí ideologii v podobě svaté války proti nevěřícím umí dobře prodat. Musíme si uvědomit, že nic jiného egyptskému lidu nabídnout nemůže. Viníci jejich bídy v jejich očích budou ti "bohatí" nevěřící z Evropy, USA, tedy Západního světa.

A opozici radikální muslimové brzy umlčí.

Proč USA vyzývají k odchodu prezidenta Mubaraka? Cožpak se nepoučili v případě Íránu? Vždyť jakmile tam propuklo povstání podněcované islámským klérem, Američané radili šáhovým generálům, aby se vzdali. Chomejní se triumfálně vrátil z Francie a všechny generály dal povraždit. A nynější Íránský režim netřeba komentovat.

A Irák? Tam Američané svrhli Saddáma Husajna a místo demokracie je tam chaos, bída, terorizmus, který tam doposud nebyl a celá oblast destabilizovaná. Je otázkou času, kdy po odchodu vojáků USA propukne občanská válka v Iráku naplno.

Pokud v Egyptě Mubarak nyní rezignuje, tak nástup islámského režimu pokládám za nevyhnutelný.

Copak jsou představitelé USA a celá CIA tak odtrženi od reality?  Nemohu si pomoci, ale na základě jejich jednání v případě Íránu a Iráku začínám mít dojem, že je to skupina lidí, žijící jen v zajetí jakési vlastní ideologie o americké demokracii aplikovatelné kdekoliv ve světě. Bohužel odtržené od reality.

To je můj názor a budoucnost ukáže, zda jsem se mýlil já, nebo CIA.