Bylo by dobré se také zeptat Davida Ratha, který je nyní plný rozumů, proč on jako ministr zdravotnictví nezvýšil platy lékařům a sestrám? Ale pro středočeského hejtmana je typické, že on vždycky radí druhým, ale když má sám něco dokázat, tak katastrofálně vyhoří.

Co mně však nyní neskutečně zvedlo ze židle je nehorázný požadavek šéfa LOK Martina Engela, na záruku, aby lékaři ve výpovědi, kterou sami dobrovolně podali, byli přijati zpátky. To je nemožné a nehorázné zároveň. Ministr zdravotnictví Leoš Heger to učinit nemůže, protože personální otázky jsou čistě v kompetenci jednotlivých ředitelů zdravotnických zařízení a jedině oni mají právo svrchovaně rozhodovat o personálních záležitostech. Navíc většina nemocnic, odkud chtějí lékaři odcházet patří krajům a nikoliv státu.

Myšlenka, že by ministr Heger potažmo vláda měli nařizovat ředitelům nemocnic, že mají vzít zpátky všechny lékaře, je hrubým porušením Zákoníku práce a zároveň se příčí i obyčejnému zdravému selskému rozumu. To by byl návrat k bolševickým praktikám, kdy komunistická partaj nařizovala, kdo kde smí a nesmí být zaměstnán.

Za další, ne všichni odcházející doktoři jsou hvězdami svých oborů. Jistý ředitel jedné okresní nemocnice na Českomoravské vysočině, kterému dali výpověď dva lékaři, prohlásil, že toho jednoho se pokusí přemluvit, aby zůstal, ale ten druhý, že to je takový Cvach a ten ať si jde.

Pan MUDr. Engel by měl okamžitě přestat vyzývat k porušování zákonů této země a to, kteří z lékařů se budou moci vrátit, ponechme na ředitelích nemocnic, protože oni to vědí nejlíp.