A tak pořád dokola slyšíme výzvy politiků a levicových idealistů, jak máme být vnímaví a citliví a jak máme hledat cestu k společnému soužití. Vždy je naše většina, která má být tolerantní a vnímavá vůči muslimům, ale co samotní muslimové? Nejsou v domácím prostředí, jsou v roli hostů, kdy se naučí oni toleranci a vzájemnému respektu? Jde vůbec být Evropan a muslim? Nebo Američan a muslim?

A jak máme být vnímaví k někomu, kdo nás chce zničit?

V této době často myslím na Winstona Churchilla, nejlepšího MP, jakého kdy Anglie měla. Už před víc než sto lety v roce 1899  napsal knihu "Říční válka", ve které popisuje muslimy. Čerpal tehdy ze svých zkušeností v Africe.

WINSTON CHURCHILL O ISLÁMU


"Jak hrozné jsou kletby, které mohamedánství slibuje svým stoupencům. Kromě fanatismu, který je u lidí stejně nebezpečný jako vzteklina u psů, je tam obávaná fatalistická apatie. účinky jsou viditelné v mnoha zemích. Ubohé zvyky, zanedbané zemědělské systémy, pomalé metody obchodování a nejistota vlastnictví existuje všude tam, kde stoupenci Proroka žijí nebo vládnou. Degradovaný sensualismus ubírá životu na jeho důstojnosti a svátosti. Podle zákonů Mohameda musí každá žena patřit nějakému muži jako majetek, buď jako dítě, žena nebo konkubína, což neumožňuje konečné zrušení otroctví a to do té doby, dokud bude islám existovat a mít moc.

 

Individuální muslimové mohou mít dobré vlastnosti. Tisíce se stanou statečnými a oddanými vojáky Královny, všichni vědí, jak zemřít, ale vliv náboženství paralyzuje ty, kteří ho následují. Na světě není silnější zpětná síla. Islám má daleko k vyhynutí, islám je militantní víra, která si vynucuje konvertování k ní.  Už se rozlezla ve Střední Africe, kde vychovává nebojácné vojáky a kdyby nebylo toho faktu, že křestanství je poháněnou vědou - vědou, kterou kdysi zpupně hanilo - tak by civilizace moderní Evropy padla , tak jako padla kdysi římská civilizace. "

 

Už tehdy vnímal Winston Churchill ničivou moc islámu. Kdy si vlády moderní západní civilizace uvědomí, že vedeme válku proti terorismu, proti islámu? Není možné existovat vedle někoho, komu podáváte prst a on vám rve ruce a nohy. Zapomeňte na mírumilovné soužití, buď se menšina podřídí většině, nebo bude situace horší a horší. Už teď žijeme na kolenou, uvědomujete si to? V Česku zatím islám není hrozba, ale zbytek Evropy je již napaden tímto morem. Poučíme se z minulosti, abychom nemuseli opakovat stejné chyby?

Ronald Reagan "Musíme jednat dneska, abych zachránili zítřek."

La passionata "Raději zemřít vestoje než žít na kolenou."