Desatero ČSSD nové generace

Autor: Odjinud | Publikováno: 8.11.2010 | Rubrika: Politika
ČSSD

ČSSD nové generace musí být stranou, která promýšlí a přináší nové přístupy ke klíčovým společenským problémům. Musí umět formulovat a prosazovat mezilidskou sounáležitost, sociální spravedlnost a rovné podmínky a šance pro všechny bez ohledu na sociální kořeny způsobem, který je přiměřený dnešní době a realitě. 

ČSSD nové generace musí být moderní politickou stranou 21. století, která bude schopna prosadit svou hodnotovou orientaci a program společensky přijatelný pro všechny vrstvy obyvatel do každodenního života České republiky. Musí být stranou moderně myslících lidí s progresivním myšlením, kteří dělají čitelnou, důvěryhodnou, respektovanou a otevřenou politiku.

1) Nová generace komunálních a regionálních politiků

Budoucí vítězství nevybojují politické myšlenky minulosti. Do vedení strany musí přijít politici, kteří úspěšně kandidovali v komunálních či krajských volbách, mohou se prezentovat reálnými výsledky a úspěchy i podporou voličů. ČSSD nové generace musí stát na novém morálněetickém
kodexu. A ČSSD pak musí sama ukázat schopnost podle takového etického kodexu každodenní politiku skutečně realizovat. Naši politici musí jít příkladem – jestliže chceme po veřejnosti oběti nebo více práce, musíme začít sami u sebe.

2) Rovnocenné partnerství žen a mužů

ČSSD nové generace musí soustavně podporovat větší účast žen v politice. Musí zajistit, aby její politický život byl pro ženy zajímavý a musí vytvořit podmínky pro rozvoj jejich politických schopností a způsobilosti. Již od nadcházejícího sjezdu se musí fakticky otevřít prostor pro minimálně třetinovou účast žen ve vedení a na kandidátkách a zvýšit jejich vliv na formování politiky ČSSD. Bez významného zastoupení žen ve vedení ČSSD na všech úrovních nebudeme schopni tvořit a formulovat politiku, která bude mít šanci oslovit celou českou společnost.

3) Strana slušných lidí pro slušné lidi

ČSSD nové generace bude stranou nového stylu a komunikace. O slušnosti a pracovitosti v politice přestaneme jen mluvit, ale budeme se tak chovat. Členství v sociální demokracii musí stát na principech občanské bezúhonnosti a čestnosti a Stanovy ČSSD musí umožňovat rozejít se s těmi, kteří uvedené hodnoty nesdílejí. Morální předpoklady a odborná kvalifikace se znovu stanou základní podmínkou pro kandidaturu do jakékoliv veřejné funkce. S tím samozřejmě souvisí vystupování a korektní vztahy s novináři; kdo není ochoten komunikovat s veřejností a médii, nemůže se ucházet o funkce v politické straně.

4) Demokratická strana s koaličním potenciálem

Respekt a slušnost patří i politickým soupeřům. Stejně jako dodržování uzavřených dohod. Bez těchto atributů zůstane ČSSD stranou bez partnerů a koaličního potenciálu. ČSSD nové generace musí být stranou nekompromisní v prosazování svých programových principů a hodnot, ale zároveň stranou, od níž se soupeři nedočkají nefér úderů a kterou budou respektovat jako důvěryhodného partnera v politických jednáních. ČSSD musí být stranou koaličního potenciálu, který však vylučuje spolupráci se stranami minulosti, stranami populistickými a extrémistickými.

5) Strana postavená na tradici a hodnotách

Svoboda, Solidarita, Spravedlnost jsou základními hodnotami ČSSD nové generace. Moderní společnost však vyžaduje politiku, kde stejný význam mají Zodpovědnost (za Českou republiku a každého jednoho jejího občana), Věrohodnost (souznění slov a činů), Respekt (k hodnotám, tradicím, soupeřům i k různosti názorů). To je cesta, jak vrátit důvěru občanů v politiku a politiky.

6) Sociální demokracie jako otevřená strana

ČSSD nové generace nesmí být stranou stranických sekretariátů. Sociálnědemokratické myšlení a filozofie jsou širokým společenským proudem, kterým je forma hnutí bližší než politická strana. Programová východiska a každodenní práce musí být výsledkem upřímného dialogu a spolupráce s občanskou společností. ČSSD musí být stranou, která se otevře i na volebních kandidátkách lidem z neziskových organizací, občanských iniciativ, akademické obce či odborového hnutí. Minimálně 10 % míst na kandidátkách ČSSD tak nabídneme partnerským či spolupracujícím organizacím a osobnostem. Je to cesta, jak získat na kandidátky ČSSD zajímavé osobnosti a zároveň zajistit pluralitu a barevnost středolevých názorů.

7) Reformní ČSSD nositelem pozitivní vize budoucnosti

Opodstatněním smyslu existence jakékoliv politické strany je schopnost formulovat a definovat hlavní problémy a výzvy, před nimiž společnost stojí. Zároveň na ně občanům nabízí odpovědi a řešení. Taková bude ČSSD nové generace. Strana, která vidí budoucnost, rozumí jí a nabízí občanům České republiky cestu k řešení problémů, které společnost čekají. A to v době globalizace a nového dělení světa, kdy je potřeba nově definovat i naši zahraniční politiku nejen k Evropské unii.

ČSSD musí být stranou, která nestaví jen na kritice pro kritiku. Naší politikou nemůže být pouhé čekání na chyby a přešlapy vlády. Musíme přicházet s vlastními řešeními a nesmíme se bát navrhovat či podporovat i nepopulární opatření, pokud pomohou řešit problémy státu a společnosti.

Je naší povinností být pozitivní alternativou vládě a předložit spravedlivé a inteligentní reformy veřejných financí, sociálního, zdravotního a penzijního systému. Součástí našich reforem společnosti však také musí být udržitelný rozvoj založený na péči o životní prostředí nebo zapojení občanské společnosti do politického rozhodování.

8) Efektivní sociální model 21. století

Financování sociálního státu zadlužováním není dlouhodobě udržitelné. Světová finanční a hospodářská krize svět změnila. Sociální stát 20. století je minulostí a potřebuje zásadní revizi, odmítáme však řešení krize veřejných financí snižováním kvality a dostupnosti veřejných služeb státu pro všechny občany. ČSSD musí přijít s novou cestou zajištění sociální spravedlnosti a sounáležitosti všech sociálních vrstev obyvatel ve 21. století založenou na efektivním sociálním modelu, ve kterém bude pomoc státu směřovat adresně těm, kteří ji potřebují nejvíce. Musíme vždy hledat optimální poměr adresnosti poskytované pomoci a zajištění univerzálního uplatnění sociálních práv. Zneužívání sociálních dávek je netolerovatelné.

9) Dluhy nejsou politikou ČSSD

Dlouhodobý rozvoj české společnosti a zabránění rozevírání nůžek mezi nejbohatšími a středně a nízkopříjmovými skupinami obyvatel není možné zajistit při neustále rostoucích nákladech na dluhovou správu. Správa státního dluhu raketově roste ze 45 miliard v roce 2008 na předpokládaných téměř 90 miliard v roce 2012. Není možné úspěšně realizovat základní teze sociálnědemokratické politiky za situace, kdy více jak třetina deficitu jde pouze na splátky úroků z úvěrů. ČSSD se musí umět přihlásit ke svému dílu odpovědnosti za vzniklý deficit veřejných financí. Politika ČSSD ve vztahu k veřejným rozpočtům musí být zodpovědná a konstruktivní a musí vycházet z dlouhodobé dynamické rovnováhy příjmů a výdajů. Dluhy nejsou politikou ČSSD nové generace!

10) Strana podporující živnostníky, malé firmy a střední vrstvy

ČSSD nové generace se staví za princip ochrany zaměstnanců, občanů z nižších příjmových skupin a těch, kteří se bez svého zavinění ocitli v nouzi. Neméně důležitým úkolem ČSSD je postavit se také na stranu živnostníků a malých firem, jejichž rozvoj je jedním ze základních předpokladů budoucí ekonomické prosperity ČR. Teprve prosperující, efektivně fungující česká ekonomika je předpokladem dlouhodobé sociální stability naší společnosti.

Posun k zaměření na potřeby a zájmy živnostníků, malých firem a středních vrstev není nikterak v rozporu s prioritní solidární starostí o nízkopříjmové skupiny obyvatel (rodiny s dětmi, důchodce, zdravotně postižené a občany v nouzi). Počet živnostníků letos atakuje miliónovou hranici. Malé firmy, zaměstnávající od 1 do 9 lidí, jsou vůbec největším zaměstnavatelem.

Dávají práci více jak třetině všech zaměstnanců. Zajistit lidem práci a nejlepší možné vzdělání je základní prioritou sociální demokracie a klíčovým předpokladem konkurenceschopné a prosperující české ekonomiky.

Koncept ČSSD nové generace není definován věkem, ale postoji a ideály. Chápeme ho jako začátek diskuse o změnách v budoucím směřování sociální demokracie a vizi strany, která bude mít potenciál dominovat českému politickému prostředí v příštím desetiletí. Věříme, že podpoří otevřenou výměnu názorů, slušnou tvůrčí kritiku a ukáže i nečlenům sociální demokracie, že dialog a diskuse jsou možné i na půdě tradiční politické strany. Přímá volba předsedy strany všemi členy je pak příslibem, že se této diskuse a rozhodování budou moci účastnit všichni členové ČSSD.

Podepsáni:
Michal Hašek, hejtman a předseda Asociace krajů ČR
Roman Onderka, primátor statutárního města Brna, místopředseda ČSSD
Zdeněk Škromach, senátor, místopředseda ČSSD
Milan Urban, předseda Hospodářského výboru PSP ČR, místopředseda ČSSD
Radko Martínek, hejtman a místopředseda Asociace krajů ČR
Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, předseda KVV ČSSD
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje
Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje
Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje Vysočina, předseda KVV ČSSD
Pavel Poc, europoslanec, předseda KVV ČSSD
Jaromír Strnad, senátor, starosta města Čáslav
Ivana Mojžyšková, členka předsednictva ČSSD, předsedkyně MO Havlíčkův Brod
Eva Herinková, lídr kandidátky ČSSD v Plzni
Lukáš Kaucký, lídr kandidátky v Praze ve volebním obvodu III., předseda Mladých sociálních
demokratů
Petr Dolínek, zastupitel Magistrátu Hlavního města Prahy
Jindřich Tauber, kandidát ČSSD na statutárního náměstka primátorky v Pardubicích
Jan Birke, kandidát ČSSD na starostu města Náchod
Cyril Zapletal, poslanec PSP ČR, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
Josef Smýkal, poslanec PSP ČR, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
Jaroslav Krákora, poslanec PSP ČR, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
Jaroslav Foldyna, poslanec PSP ČR, předseda MO Děčín
Jiří Petrů, poslanec PSP ČR, místopředseda KVV ČSSD
Vlasta Bohdalová, poslankyně PSP ČR
Zdeněk Dufek, předseda finančního výboru JMK, předseda OVV ČSSD Brno – venkov
Ivo Polák, náměstek hejtmana JMK, předseda OVV ČSSD Blansko
Martin Zrzavecký, zastupitel, předseda MO Plzeň

6589 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Chcete válku s Ruskem? Chcete islamizaci Evropy? Chcete se stát otroky sluníčkářské diktarury?Jsme kolonií západu

Eurabia.cz

Doporučujeme: Jak novináři oficiálních medií manipulujíLituje, že Rusko porazilo Hitlera. Hayato Okamura lituje porážky nadřazených Němců

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Vrbětice a tajné služby USA. Rusofobní rasisté, zadání z NATO. Volný zboural sněmovnu, žádal trest pro KoudelkuKdo tu řeční o likvidaci kultury? Ti, co jinak jen uráželi a kádrovali národ. Kultura neskončí, leda váš snobismus, vzkazuje Vítězslav Jandák
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění