Studenti, kteří měli být s panem Bendou v ročníku, jej neznají, a profesorka Miroslava Savová to řekla naplno. Měla Bendu u zkoušky avšak předtím byla upozorněna, že bude zkoušet prominentního žáka, který škole zajistí prostory pro vyučování a podle toho se má chovat. Lze celkem logicky předpokládat, že podobně byli instruováni další zkoušející.

O panu Bendovi už bylo popsáno hodně papíru, mluví se o něm také jako o bývalém vekslákovi a majiteli nevěstince z Dubí a způsob jeho studia mně nijak nepřekvapuje.

Ovšem bude zajímavé jak se nyní k celé kauze postaví předseda ČSSD Jiří Paroubek. Je známou skutečností, že Benda je jeho věrný stoupenec, který v severních Čechách pomáhá prosazovat nařízení hlavního stanu oranžových z pražské Hybernské ulice.

Vedení sociální demokracie nedávno vyzvalo k abdikaci svého člena Josefa Průšu, rektora plzeňské Západočeské univerzity. Průša je řadovým členem ČSSD a tak si jeho strana může takové gesto dovolit. Ovšem pan rektor není přímým viníkem stavu tamní právnické fakulty, ale souhlasím s tím, že jeji situaci podcenil a včas nezasáhl.

Ovšem provinění pana Bendy je daleko horší. Jak potvrzují studenti a profesorka tamní školy, jeho studium bylo jaksi podivné a titul inženýra získal za podivných okolností. A já čekám, jak se postaví vedení sociální demokracie k této Bendově kauze. Pokud bude mlčet, tak vyšle  do společnosti jasné znamení - podvodně získané vysokoškolské  tituly nám ve skutečnosti nevadí!