Ne-mu-sí! Ne-mu-sí!

Protože tento mýtus se šíří a vzájemně opisuje, zejména u důvěřivých euronadšenců, je třeba reagovat. Stačí opravdu krátce, nic složitého na tom není. Vezměme si na pomoc Ústavu, snad bychom nevěřili nějakým učelovým výkladům, pocházejícím ze zahraničí od Barrosa, Leinena, Cohn-Bendita, Sarkozyho a podobných „přátel" svrchované ČR. Nuže:

1) V článku 54, odst. (1) je doslova ustanoveno, že „Prezident republiky je hlavou státu." Dále je v článku 63, odst. (1) a) výslovně uvedeno, že „Prezident republiky dále zastupuje stát navenek."

2) V článku 63, odst. (1) b) je výslovně uvedeno, že „prezident republiky dále sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy".

3) V článku 10a, odst. (1) je výslovně uvedeno,že „Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci." V odst. (2) je výslovně uvedeno, že „K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu".

4) V článku 39, odst. (4) je výslovně uvedeno, že „K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů."

5)  V článku 49 je výslovně uvedeno, že „K ratifikaci mezinárodních smluv...je třeba souhlasu obou komor Parlamentu".

I průměrně gramotný občan bez předsudků pochopí, že hlava státu, která zastupuje stát navenek, není ani pošťákem, který by doručoval listiny z Parlamentu přímo do Brusele, ani notářem, který osvědčuje, jaká čísla padla ve sportce.

Ti jen trochu schopnější rozumět psanému textu jistě již nahlédli, že je rozdíl mezi souhlasem Parlamentu a ratifikací prezidenta. Pro ty zvlášť nechápavé jsem tato slova zvýraznil.

A pro ty, co jsou jen trochu důvtipnější než standardní prototyp eurohujera, bych dodal, že souhlas Parlamentu k ratifikaci prezidentem je podmínkou nutnou, nikoliv však postačující.

Ceterum autem censeo RATIFIKUJE PREZIDENT. Tečka. Puntík. STOP

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz