Naivní jelimánek Gross propral svoje výdělky z tohoto politického byznysu před celým národem a tak ukázal jak lukrativní je to “džob”. Ti “všehoschopnější” mají svoje firmičky řádně ošetřené, aby nikdo nikdy nedohledal prapodivné cesty naditých igelitových tašek, darů strýčků Viků, vnucených miliónů od neznámých podporovatelů kakaa z Ghany náhodně potkaných při procházce na náměstí či bankovních převodů od sponzorů ze záhrobí.


 

Pokud má občan hrát se svými politiky toto divadlo, měl by mít alespoň pocit, že za jeho peníze se vrchnost bude snažit stát řídit takovým způsobem, který mu zaručí základní jistoty v podobě fungování infrastruktury a pomoci v době fatální nouze, například z důvodu vážné nemoci nebo stáří. Současný vývoj však bohužel spěje spíše k obavám ze státního bankrotu než k pocitům jistoty a bezpečí z TV reklam.


 

A jak by také ne. Naposledy se zde na blogu odkopal jeden z expertů Lidového domu na ekonomiku a průmysl, jehož vliv na chod našeho státu je jistě nezanedbatelný, neboť patří do týmu poradců majících vytvářet hospodářskou strategii naší vlasti v případě volebního vítězství ČSSD. Tento “odborník” vydatně zrekreovaný na jachtě v Toskánsku, jásal nad úžasným úspěchem a přílivem peněz do státní kasy na Slovensku při akci “šrotovné”.


 

Zřejmě však malinko pozapomněl, že zde nesedí na stranickém výboru, či před stádem nekritických obdivovatelů kdejakých socialistických blafů, které lze za příslib pastelkovného, nověji i českodovolenkového nebo podobné almužny ukradené z peněz daňových poplatníků, utáhnout na cezené nudli až do pekla sociálního byropseudokapitalismu.


 

V následné diskusi dostal velmi slušnou řádku jasných dat a protiargumentů. Místo snahy autora vysvětlit svoje myšlenky jsme se však opět jen dočkali smečky placených diskutérů, jak je známe pod všemi články, kde se někdo jen dotkne oranžového vůdce, či jeho epochálních myšlenek, podržtašků nebo bolševických soudruhů, která se vždy snaží na podporu svých chlebodárců zakročit dle poznatků získaných na školeních VUML a podobných.


 

Ani vzteklé štěkání, většinou bezradně směřující jen k trapnému pomlouvání, osobním útokům či dehonestaci názorového odpůrce, nemaje relevantních argumentů ke slušné diskusi, však nemohlo zakrýt těžko uvěřitelné poselství článku. Ministrem by se měl stát opět stát člověk, bez základních znalostí matematiky a logiky, spoléhající na dávno překonané ekonomické pseudopoučky keynesiánství, které se sice tak pěkně poslouchají v prostřed hladového stáda čekajícího na ohlodanou kost od panského stolu, ale v praxi jen znamenají malé oddálení totálního srabu a všeobecné bídy.


 

Kam tedy může směovat osud České republiky v rukou takovýchto Urbanů, Havlů, Sobotků, Paroubků, Filipů a jim podobných? V rukou lidí, kteří vám naprosto vážně sdělují, že pokud někomu dáte tisíc korun, poté mu něco prodáte se ziskem 1200,-, vyděláte prý právě těch dvanáct stovek. Kteří vám naprosto vážně sdělují, že takto funguje ekonomika a tímto “zázračným” perpetem mobile je možno nastartovat hospodářství na věčné časy a nikdy jinak. Kteří vám naprosto vážně sdělují, že je třeba pracovité lidi totálně okrást na daních, tyto peníze, řádně umravněné o poplatky na ony zázračné akcie různých mašinfírů, poté napumpovat do “méně sociálně úspěšných” v podobě všelijak pojmenovaných socialistických almužen a tito lidé pak s pětistovkou pastelkovného zachrání svojí spotřebou svět od hospodářské krize. Tak pravil Keynes. Amen.


 

Bůh s námi.

 

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz