Při své obhajobě negativní kampaně proti Mirku Topolánkovi a Janu Zahradilovi použil v přímém přenosu v České televizi slova: "Já si myslím, že on (Topolánek) tam nevypadá, jako kdyby utekl z Jedličkova ústavu. Nebo myslíte, že ano?"

Zajímavé. Sám Jiří Paroubek chce slušnou kampaň a přitom ani sám neví, co slušné je a co není. Ve své podstatě se dopustil hned dvou urážek. Za prvé přirovnal Mirka Topolánka k chovanci ústavu za mřížemi a za druhé urazil celý Jedličkův ústav, zejména jeho pacienty, kteří neměli to štěstí a narodili se s nějakým handicapem, zejména tělesným.

Použít příměr pro přírodou zmrzačené lidi, kteří možná mají mozek bystřejší než celá sněmovna dohromady a přirovnat je k nebezpečným chovancům za mřížemi vyžaduje buď velkou dávku nevědomosti nebo cynismu. Domnívám se, že v případě Jiřího Paroubka jde o kombinaci obojího.

O víkendu ČSSD rozjela další "slušnou" kampaň. Svou filozofií nevybočuje ze zaběhnutého formátu "ODS mínus" snad jen s tím rozdílem, že tentokrát jsou přidány nerealizovatelné sliby socialistů. Levá strana billboardů září, logo ČSSD má kolem sebe auru, pravá strana je vyvedena v temné modři a vévodí ji na všech variantách nadpis "Bezohlednost a sobectví", přičemž jsou občas použity body, které, pokud se nemýlím, ODS opustila, popřípadě rovnou celý billboard účelově lže.

Celá tato kampaň má za účel opět vystrašit voliče a přitáhnout je k volbě oranžových světlých zítřků. Co na tom, že sama ČSSD ve svých slibech lže, respektive že jednotlivé sliby jdou proti sobě a jejich výsledek je silně kontraproduktivní? Zahlédl jsem včera při své cestě na návštěvu a zpět celkem pět billboardů. A co že to tedy vlastně socialisté slibují?

 • Vracení zisků ČEZ rodinám s dětmi a důchodcům
  Hezké gesto. Jen je jaksi celé tvrzení nepravdivé. Nejde o žádné vracení zisků (Kolik že těch zisků ČEZ má? Já se domníval že zisk je jen jeden...) Jde o to, že si stát nechá vyplatit dividendy, tedy nikoli zisk, ale tyto dividendy chce rozdat, jinými slovy každému zmíněnému dá nějakou malou částku a miliardy přijdou vniveč. Nebylo by rozumnější raději tyto miliardy použít pro podporu pracovních míst v krizi a pro budování tolik potřebné infrastruktury?
  Proč mají dostat podíl z dividendy jen rodiny s dětmi a důchodci? Co ti, kterým děti odrostli anebo co manželé, kteří nemohou mít dítě? Proč ti mají být vůči vyjmenovaným skupinám znevýhodněni? A co rodiny s dětmi a důchodci v zahraničí, kde má ČEZ své aktivity? Na ně se to nevztahuje?
   
 • Společné zdanění manželů a spravedlivé daně
  Opět krásná slova. Na společném zdanění manželů není nic špatného, ale co to jsou podle socialistů spravedlivé daně? Co je spravedlivého na tom, když budou pro někoho daně dražší?  Představte si hypotetickou situaci. V obchodě si budou dva lidé kupovat deset rohlíků. Jeden zaplatí dvacet korun, druhý čtyřicet. Nesmysl, říkáte? Ale tak to bohužel je. I stejná procentuální daň způsobuje určitou nerovnost, nicméně společnost je ochotna takovouto nerovnost včetně oněch "postižených" akceptovat. Socialisté by ale chtěli, aby ten druhý s větším výdělkem neplatil čtyřicet, ale šedesát korun. To je spravedlnost? Za co má být tak trestán? A nejsou náhodou dvojí ceny zakázány?
   
 • Účinný boj proti krizi a nová pracovní místa
  Zase krásná hesla, avšak bez jakékoli koexistence s realitou. Chtějí-li socialisté zvedat daně a to nejen lidem, ale i firmám (dokonce i jen podle obratu), tak důsledkem bude propouštění a nikoli nová pracovní místa. Socialisté rádi prezentují svůj návrh opatření proti krizi jako účinný boj, ale rozhazováním neexistujících peněz na okamžitou spotřebu, přesněji řečeno prožráním ještě nevydělaných peněz na dluh se nikdy žádná krize neporazila.
   
 • 13. důchod a státem garantované důchody
  Až na to, že třináctý důchod není třináctým důchodem, ale jen přilepšením v řádu dvou set korun měsíčně. Ani tím se krize neporazí a důchodci jsou v krizi tou nejméně ohroženou skupinou obyvatel, protože důchody patří mezi mandatorní výdaje. Důchodci se nemusejí obávat o pracovní místo nebo nějak extrémně zvýšených nákladů. Při krizi ceny stagnují nebo spíše ještě klesají. Jde tedy o klasický úplatek voličům.
  Socialisté dávají státem garantované důchody v kontrastu s návrhem ODS. Jenže... Stát důchody garantuje už nyní, vyplácí je státní Česká správa sociálního zabezpečení. ODS navrhuje, že každý člověk se bude moci rozhodnout, zda část svého budoucího důchodu investuje do soukromých rukou. Pokud ne, bude mu i nadále stát vyplácet plný důchod. Už nyní existuje možnost penzijního připojištění, která by byla právě rozšířena o možnost investice části (cca 20%) důchodu. ČSSD voliče straší tím, že lidé přijdou o důchody a že jejich důchod bude zprivatizován, a to je absolutní, téměř krystalická lež.
   
 • Kvalitní a dostupné zdravotnictví bez poplatků
  Tak zde ČSSD už lže zcela nepokrytě. ČSSD hodlá poplatky zachovat, popřípadě je z lidí dostat jinou cestou. Zcela určitě zůstanou zachovány poplatky za nemocniční lůžko, byť budou socialisty přelakovány na poplatek za jídlo. Poplatky v lékárnách sice podle socialistů zmizí, ale zároveň se zvýší doplatky za léky. Výsledný efekt? Lidé zaplatí v lékárnách více než s poplatkem a nejvíce na to doplatí ti, kteří jsou odkázáni na drahé léky a chronicky nemocní lidé, tedy ti, kterých se má programově ČSSD zastávat. Zbývá poplatek u lékaře. Socialisté by jej rádi zrušili a nahradili něčím jiným, avšak zatím nepřišli na to čím.
  Zavedením poplatků se ušetřilo ve zdravotnictví zhruba deset miliard korun, které mohly být použity pro vážně nemocné pacienty a na operace, bez nichž by tito nemocí stižení lidé zemřeli. Socialisté svým popíráním kladného efektu poplatků dávají najevo, že jim vůbec nezáleží na lidských životech, hlavně když dostanou ve volbách hlas.

Pokud použili socialisté jako nadpis pro ODS na svých billboardech "Bezohlednost a sobeckost", mohli by pro svou stranu billboardů použít "Závist, lži a žití na dluh". Škoda, že socialisté nejsou upřímní, škoda, že ve své kampani lžou snad ještě více než Rudé právo své neblahé paměti, škoda, že neumí být čestní. Třikrát škoda, že těmito negativy trpí celá politická scéna tu v menší tu ve větší míře, ale socialisté v tomto hrají prim.

Myslí-li si, socialisté, že jejich kampaň je slušná, jsou na omylu. Je lživá, zavádějící a nerealizovatelná. Podaří-li se socialistům vyhrát a sestavit vládu s komunisty za zády, jak dlouho bude trvat, než "ozubená pleš" Sobotka oznámí, že sliby nebyly zasazeny do reálného rámce?