Možná by bylo na úvod dobré vysvětlit si termín "kádrovák", protože mnozí mladí tento termín neznejí a už vůbec s ním nepřišli do styku.

Kádrovák - úředník v továrně, zemědělském družstvu, na úřadu... Udržoval a doplňoval tzv. osobní kádrové materiály. Spolurozhodoval o přijetí do zaměstnání, o studiu na škole, vydání devizového příslibu apod. Kádrovák byl spolehlivým členem KSČ.

Šéf z Hybernské zase neudržel jazyk za zuby a pustil se do urážení hlavního politického oponenta, Mirka Topolánka: "Myslím si, že zrovna pan Topolánek se svými rodinnými kořeny nemá právo kádrovat a moralizovat. On je totiž z elitní komunistické rodiny. Dědeček pana Topolánka byl zakládajícím členem komunistické strany na Vsetínsku. Tatínek byl vysokým funkcionářem komunistické strany. Sám Mirek Topolánek je absolventem výběrového komunistického gymnázia," řekl v pondělí novinářům Jiří Paroubek.

Možná to Jiří Paroubek ještě nezaregistroval, ale doby, kdy se kádrovalo a na každého se vedly přílušné materiály, aby se daly kdykoli proti kterékoli osobě použít, už skončily. I kdyby nakrásně bylo všechno pravda, tak důležité je, jak se ten který jedinec chová, jak vystupuje a jaký osobvní postoj zastává.

Kádrový posudek - ilustrační materiál (Ústav pro studium totalitních režimů v ČR)Hodnotit někoho podle jeho předků je nebetyčná pitomost a ví to moc dobře i Jiří Paroubek. Jen zkrátka zase jednou neodolal kopnout si do politického soupeře a použít, jako téměř vždy, podpásový úder. Proč by měl potomek nést vinu za své rodiče nebo prarodiče? Něco jiného pochopitelně je, pokud se potomek hlásí ke stejné ideologii jako jeho předci.

když už Jiří Paroubek tak krásně kádruje Mirka Topolánka podle jeho dědečka, možná by mohl dát k dobru i své předky, zda náhodou nebyli rovněž komunisté nebo třeba nestáli na straně nacistů.

A že Mirek Topolánek studoval vojenské gymnázium? To nebylo žádné výběrové gymnázium. Kdo zažil minulou dobu ví, že se na toto gymnázium (budoucí "lampasáky")  žádný nával nekonal. Spíše to bylo tak, že brali takřka každého, kdo splňoval určitou vojenskou normu.

Možná, že se Jiří Paroubek za svou minulost stydí. jeho životopis na stránkách ČSSD zmizel a na stránkách www.paroubek.cz se může čtenář dozvědět, že Jiří Paroubek před revolucí působil ve vrcholových manažerských funkcích (kde by se tenkrát vzaly manažerské funkce?) a zároveň se o jeho předlistopadové politické činnosti nedozvědět nic.

Proč se Jiří Paroubek stydí přiznat, že už v roce 1970, ve svých osmnácti letech vstoupil do ČSS, loajální součásti Národní fronty? Proč se Jiří Paroubek stydí přiznat, že byl ve vrcholné stranické funkci? Proč se Jiří Paroubek stydí přiznat, že sotva absolvoval v roce 1976 VŠE, tak ihned nastoupil jako hlavní ekonom a později byl náměstkem ředitele státního podniku Restaurace a jídelny?

Proč se Jiří Paroubek snaží zamlčet svou předlistopadovou politickou angažovanost? Možná proto, že by vyšlo najevo, že mu právě politická angažovanost mohla dopomoci k tomu, aby coby čerstvý absolvent ekonomické školy dostal hned post hlavního ekonoma. O tom, jaký byl Jiří Paroubek "vrcholový manažer" svědčí i otevřený dopis jeho bývalého nadřízeného Přemysla Skály (viz zde).

Svým pokusem shodit svého politického oponenta pomocí kádrování rodiny Jiří Paroubek prokázal, že zastydl v osmdesátých letech minulého století. O každém by měly rozhodovat jeho schopnosti a jeho vlastní profil, nikoli posuzovat někoho na základě jeho rodiny.

Ať se na oba zmíněné předsedy dívám jak chci, tak tím, kdo by se měl více stydět za svou minulost je ten, který už za minulého režimu dělal politickou kariéru. Jiří Paroubek byl (a je) ambiciózním kádrovým politikem. Jeho politická angažovanost mu pomáhala v kariérním postupu jak v ČSS, tak v RaJ. Co je tedy větším "proviněním"? Dědeček zakladatel komunistické strany na Vsetínsku nebo politická kariéra v Národní frontě?