Jiří Paroubek si brousí zuby na vítězství v podzimních předčasných volbách. Až donedávna mu vše hrálo do karet, ale postupně jeho plány začínají ztrácet na lesku. Podle jednoho z posledních průzkumů by Jiří Paroubek předčasné volby prohrál o pět procent.

Zatímco výšku dohání Jiří Paroubek soklíkem pod nohami, kvůli jeho egu by bylo nutno vybourat stropy. Sebevědomí Jiřímu Paroubkovi nikdy nechybělo stejně jako arogance a neustálé vyhledávání konfrontací včetně silového řešení.

Jeho touha po vládnutí je lemována spoluprací s nereformovatelnými komunisty, s těmi samými komunisty, kteří na svých dýcháncích vzývají masového vraha s dýmkou a hlásí se k největším rudým diktátrům světa. Prý komunisté nejsou nebezpeční, slýcháme z Lidového domu. Jenže komunisté stále vidí vzor ve svých sovětských učitelích (a jejich ruských následovnících).

Současné Rusko chce navázat na svou sovětskou minulost a chce se vrátit mezi světové velmoce, odkud Rusko vypadlo po pádu komunismu. Ruské praktiky vůči opozici, zejména Putinovo zatočení s Michailem Chodorkovským si pranic nezadají s praktikami sovětských soudruhů.

Naše země má své spojence v NATO a především v USA a v EU. Nadvládu Sovětského svazu jsme si užili měrou vrchovatou stejně jako sovětskou "dočasnou" okupaci. Možná právě proto je naprosto nepochopitelná Paroubkova orientace na Rusko a zejména Vladimíra Putina.

Jistě, Jiří Paroubek je stále oním totalitním aparátčíkem, doslova zamrzl v osmdesátých letech, ale chce-li si hrát na velkého státníka alespoň trochu přesvědčivě, pak by měl v prvé řadě ctít současné spojenectví.

PlakátPředseda socialistů ale Rusku a premiérovi Putinovi doslova nadbíhá. Svým prohlášením, že po svém vítězství ve volbách brzy uvítá Putina na státní návštěvě dokazuje, kam směřuje jeho politická orientace.

Klement Gottwald v roce 1929 v parlamentu prohlásil: "A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry… Přejde vás smích!"

Smích opravdu všechny přešel o necelých dvacet let později, kdy začal Klement Gottwald národu předvádět, jak učinlivým žákem byl. Naši "bolševici" v čele s Jiřím paroubkem jdou v Gottwaldových stopách.

Pravdu, dnes už se asi do gulagů zavírat nebude, ale právě příklad ruského podnikatele Chodorkovského, který se postavil Putinovi a byl státní silou smeten a na mnoho let odsouzen do vězení je příkladem více než výmluvným. Něco podobného by se snadno mohlo stát i u nás. Stačí málo. Vítězství našich současných "bolševiků" s podporou vlády komunistů či dokonce jejich přímou účastí.

Jiří Paroubek tak kompletuje svou sympatii k totalitním, teroristickým či autokrativním režimům. Po sympatiích k Íránu a Sýrii následuje Rusko. Gottwald se učil v Moskvě kroutit krky. Co se tam učí Jiří Paroubek od autokrata a bývalého agenta KGB Putina?

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz