Je to podivné. Pokud se někde sejde skupina plešatců v hospodě, je na místě policejní komando, které ihned při prvním náznaku porušení zákona vtrhne dovnitř, akci rozpouští a mezi přítomnými zatýkají. Státem rozpuštěný, stejně extremistický Komunistický svaz mládeže se veřejně producíruje se svými vlajkami, s vlajkou bývalého SSSR a výsledkem je skoro omluva policistky, že musí zkontrolovat jejich doklady.

Proč ten dvojí metr? Proč policie nepřistupuje k oběma skupinám extremistů stejně? Buď je nechat dělat veřejně svou propagaci anebo obě skupiny za jejich propagaci trestat. Přivírat oči nad jednou skupinou zkrátka nelze, i když jedna z těchto skupin má oporu v parlamentní straně.

Komunistický svaz mládeže porušuje zákon a soudní rozhodnutí o rozpuštění. Dále vyvíjí svou činnost, dále se schází a dále si v klidu provozuje webové stránky (viz zde), na kterých informuje o svých akcích. Proč policie už dávno nezakročila a nepozatýkala představitele rozpuštěného svazu?

Komunistický dorost se zúčastnil akce komunistů v Lidicích. 9. června přitom předseda komunistů Filip spolupodepsal dokument zavazující signatáře k boji proti extremismu. "Už před dvěma měsíci jsme se třemi mládežnickými organizacemi přerušili kontakt. Narostl u nich radikalismus, který se nám nelíbí," řekla krátce po podpisu Filipa mluvčí komunistů Věra Karasová.

Přesto se mladí komunisté zúčastnili lidické akce s prapory, na kterých byly podobizny Lenina a Che Guevary. Pořadatelská služba dělala, že nc nevidí, stejně jako poslankyně Miloslava Vostrá, která dokonce měla prapory KSM při proslovu přímo za svými zády.

IDNES: "Dívám se jinam," prohlásil jeden z pořadatelů. To původně uvedla i poslankyně Miloslava Vostrá. Prapor nepoznávala ani na fotografiích. Přestože na něm jsou srp a kladivo, vydávala ho za standartu KSČM.

KSM v Lidicích (Pavel Eichler, iDnes)Opravdu komunisté přerušili kontakty s mládežnickými organizacemi před dvěma měsíci? Stránky KSM mluví o něčem jiném:
"Den po prvním máji v Brně patřil besedě o Venezuele, která proběhla v budově MěV KSČM a kterou pořádal brněnský Komunistický svaz mládeže spolu s Jihomoravskou radou mládeže KSČM. O své poznatky se přišel podělit jeden ze zakládajících členů platformy Hands Off Venezuela, Jonathan Clyne, člen platformy International Marxist Tendency. ... ve svém vystoupení hovořil o důvodech, které předcházely revoluci ve Venezuele, o sociálních reformách, které přinesla a jak ve Venezuele probíhá okupace továren a kontrola podniků zaměstnanci. ... Diskutovalo se o nejrůznějších tématech, od nerostných zdrojů ve Venezuele, přes možná ohrožení ze strany USA až k porovnání revoluce ve Venezuele s Velkou říjnovou socialistickou revolucí v Rusku."

Zároveň KSM uvádí na svých stránkách jako svého partnera KSČM. Řečičky komunistů o tom, jak s svými mladými extremisty nespolupracují jsou falešné stejně jako jejich řeči o tom, jak jim jde o blaho lidí. Už jen to, že komunisté na své akci strpí účast organizace, která byla soudem rozpuštěna pro porušení Ústavy je více než vypovídající.

Miloslava Vostrá měla vlajky KSM za zády (Pavel Eichler, iDnes)Komunisté i nadále podporují svou mládež a raději se dívají na opačnou stranu. Pokud se na to přijde, tváří se udiveně, že vlastně o tom vůbec neví jako komunistická poslankyně Vostrá, která následně, údajně po rozhovoru s pořadatelskou službou řekla: "Máte pravdu, měli prapor KSM. Považuji to za chybu pořadatelské služby, kterou tvořili naši starší členové a ti se v těch vlajkách neorientují. Příště si najmeme soukromou agenturu, aby se tito extremisté na naše mítinky nedostali."

Že by si paní poslankyně opravdu ničeho nevšimla? Anebo je to spíše tak, že jí účast zakázané organizace nevadila a teprve poté, co zjistila, že se na účast extremistů přišlo, učinila své prohlášení o chybě pořadatelské služby?

Komunistům se nedá věřit ani pozdrav. Jen by mě opravdu zajímalo, jestli nastane doba, kdy policie začne měřit všem extremistům stejně. Plešatcům i komunistickému dorostu. Ostatně soudím, že i když je dvacet let po plyšáku a mělo k tomu dojít už v roce 1990, měli by být komunsité zakázáni.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz