První problém spočívá v tom, že jsme opět svědky situace, kdy člen vlády místo aby sám konal v rámci svých kompetencí, doporučuje někomu jinému (starostům, radním a zastupitelům) co mají dělat oni. Takové rady od ministra radnice nepotřebují, protože jim k ničemu nemohou být užitečné. Sám jsem byl starostou města tři roky a zastupitelem jsem 18 let a vím o čem hovořím.

Města a obce se zbavují svého bytového fondu z toho důvodu, že všechny české vlády od roku 1993 nebyly dodnes schopné zatočit s největším přežitkem socialismu t.j. s regulovaným nájemným. Vlády s účastí ČSSD deregulaci nájemného zpravidla bojkotovaly úplně a vlády s účastí ODS prosadily deregulaci jen ve velmi omezené míře. Mezi tržním a regulovaným nájemným je tak stále propastný rozdíl.

V praxi to znamená, že české vlády nutí radnice, aby prováděly na svém komunálním majetku místo státu sociální politiku a dotovaly menšině nájemníků jejich bydlení. Obce a města ale tuto roli z mnoha pochopitelných důvodů hrát nechtějí a nelze se jim divit. Města a obce musí investovat do vodovodů, kanalizací, silnic, chodníků, škol, školek a další infrastruktury a na vlastní bytové domy jim prostě peníze nezbývají. Velká část komunálního bytového fondu je tzv. vybydlená a nutné potřebuje investice. Kde na ně ale mají města vzít, když nájmy jsou regulované. Je to začarovaný kruh, který města a obce řeší zcela logicky prodejem tohoto majetku. Vyčítat jim to je absurdní.

Pokud chce vláda skutečně řešit problém romských ghett, tak se musí věnovat především tomu, co sama může udělat ve své kompetenci. V první řadě je nutné provést deregulaci nájmů, protože jen tak bude trh s bydlením fungovat efektivně. Vláda ale musí mnohem více než dosud využívat svých kompetencí v oblasti dodržování zákonů, práva a pořádku. Role policie se musí posílit a rovněž dohled státních zástupců nad dodržováním zákonů v těchto oblastech je třeba zvýšit. Velkou pomocí může být rovněž důslednější dozor nad sociální politikou a vyplácením sociálních dávek. Tyto peníze nesmí končit v hracích automatech.

Bylo by velmi zajímavé zjistit, kolik bytů má dnes ve svém vlastnictví česká vláda respektive jednotlivé resorty. Jsem přesvědčen o tom, že jich budou tisíce a možná desetitisíce. Sám vím o desítkách rozkradených a vybydlených paneláků (ve vlastnictví státu) , které se nacházejí v lokalitách, kde dříve působila okupační Sovětská armáda. Tyto domy může vláda okamžitě opravit a nabídnout. Vláda má v tomto směru mnoho možností k akci. Měla by je konečně začít využívat a měla by přestat radit starostům, co mají dělat.