Benjamin Kuras: Sebemrskačský Západ je ohrožen vitálním islámem

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 5.3.2005 | Rubrika: Rozhovor
Kuras

Kromě toho, že jste znám jako velký kritik Evropské unie, tak se o vás také ví, že jste odpůrcem islamizace Evropy a nekontrolovatelného přívalu imigrantů. V jakém okamžiku života jste došel k takovému názoru na islám a imigraci. Co bylo vašimi hlavními motivacemi?
Toho dne, kdy byl starostou mé čtvrti zvolen soused Ahmed Shahzad, který mě spolu s dalšími třemi po islámsku oděnými sousedy pár měsíců předtím veřejně vynadal do rasistů, když jsem ho na setkání radních s občany slušně požádal, zda by nemohl své povídání (po asi půlhodině blábolení) zkrátit, neboť na slovo čekají desítky občanů. Ten jeho půlhodinový blábol byl o tom, že zatímco my všichni musíme platit parkovací poplatky na nově zavedených zákazech volného parkování, našim muslimským spoluobčanům musí být dovoleno parkovat zdarma v okolí místních mešit v dobách modliteb. Zda se to dá nazvat motivací, nedovedu posoudit.

Víte, že na internetovém serveru Muslimské listy je obrázek vlajky EU a u ní nápis Evropská unie - náš domov?
Nevím, Muslimské listy neznám, ale nepřekvapuje mě to.

Můžete nám něco říci o tom, jak probíhali irácké volby v Británii? V médiích se ukázalo, že Iráčané byli napadeni muslimy z jiných zemí…
Buï je to kachna, nebo si to už britská média nedovolila napsat, aby nevyvolala hněv muslimů. Nějak mně ta napadení unikla. Všiml jsem si jen zpráv o radostných a hrdých iráckých voličích.

Souhlasil jste s válkou v Iráku? Totiž mezi konzervativci na to nebyl jednotný názor - proti byli např. paleokonzervativci v USA, u nás např. i prezident Václav Klaus…
Souhlasil jsem se svržením Saddámovy tyranie a s pokusem o zavedení demokracie v některém z islámských států. Vycházel jsem při tom ze stejné teorie, jako George Bush, že tyranie představují pro svět věští riziko, než demokracie či podobné humánní systémy. Platnost - či přinejmenším záhodnost - této teorie mně nevyvrátila ani poměrná nepřipravenost spojenců na organizaci Iráku po invazi. Rozhodně pokládám za kýžené v tomto pokusu o demokracii pokračovat, dokud se mimo veškeré pochybnosti neprokáže, že demokracie je s islámem skutečně neslučitelná. V tom bude Irák jakýmsi lakmusovým papírkem. Přitom ale těžko chápu, proč se trvá na tom, že musí zůstat pohromadě nepřirozeně udržovaný celek tří nebo čtyř vzájemně nevraživých etnik, který splácali dohromady Britové z rozpadlé Osmanské říše před necelým stoletím. Proč například neumožnit svobodu a demokracii Kurdům, kteří o ni stojí a mohli by být spolehlivými spojenci (dokonce bohatými na ropu), a přitom ji vnucovat šiítům, kteří by raději měli teokracii.

Lze podle Vás vyvážet demokracii do společností, kde ještě funguje kmenová a rodová společnost? Není lepší spíše podporovat „rozumné“ sekularizované a umírněné vojenské diktatury, které brání v uchopení moci fanatikům? Narážím tím např. na Atatürka v Turecku.
Nemám na to jasnější odpověï, než jsem dal v té předchozí otázce. Za pokus to stojí, dokud se neprokáže, že to za žádných okolností není možné. Totéž se říkávalo velmi nedávno o zemích postkomunistických, předtím o Španělsku, Portugalsku a Řecku, předtím o Německu a Japonsku.

Myslíte si, že dojde, či už dochází ke Střetu civilizací nebo Smti Západu? Jistě jste poznal, že tím narážím i na knihy Samuela Huntigtona a Pata Buchanana.
Už probíhá, a nedovedu si představit, jak se neustále o sobě pochybující morálně degenerovaný Západ, který ztrácí sebevědomí, sebeúctu a pud sebezáchovy jako nezbytnou motivaci k sebeobraně, může ubránit geometrickým tempem sílící vlně vitality, sebejistoty a totální jediné pravdy islámu.

Kolik antisemitistických (míněno protižidovských) útoků v Evropě či Británii provádějí muslimové a o čem to podle vás vypovídá?
Podle zjištění jedné velké studie EU je to okolo 90 procent, alespoň ve Francii. Ta studie ale byla cenzurována, aby neurazila muslimy, a její shrnutí pro veřejnost místo toho uvádělo pravicový extremismus jako hlavní motivaci, než si ji celou přečetlo pár investigativních novinářů. Pravicový extremismus ve skutečnosti zůstal zhruba stejný, jako v předchozích letech. O čem to vypovídá? Nejspíš o pravdivosti Izajášova proroctví, že "v každé generaci bude někdo, kdo vás bude chtít zničit". Znamená to taky asi, že Evropa brzy opět přestane být pro Židy bezpečný kontinent. Většině Evropanům to asi bude vyhovovat. Evropa dodnes nedokázala Židům odpustit holocaust.

Myslíte si, že islámský fanatismus je jen okrajovou záležitostí islámu nebo je fenoménem široce rozšířeným a nakonec i logickým vyústěním muslimské věrouky rozlišující svět na „území míru“, kde vládne islám a „území války“, které musí být dobyto? Není islám extrémní ze své podstaty?
Že není záležitostí okrajovou, se ukázalo už na počtech a společenském průřezu britských muslimů, kteří pálili v ulicích knihy Rushdieho a žádali jeho spravedlivé "potrestání" za urážku víry. My naivní Zápaïáci si pořád myslíme, že urážky se neřeší zabíjením a pálením, nýbrž diskusí a nanejvýš soudem. To bude možná zase brzy na dlouho věcí minulosti.

Co si myslíte o teorii tzv. multikulturalismu. Není to po 11. září a nedávných událostech v Holandsku jen prázdná utopie levicových snílků?
Mám okolo sebe rád směsici kultur, pokud gravitují ke společnému jmenovateli, jímž jsou kultura, tradice a zákony hostitelské země. Tak mohou příchozí kultury být přínosem, jak se dá dokázat na staletích různých vln imigrace. Zároveň bych ale pokládal za spravedlivější a logičtější, kdyby uprchlíci prchající z tyranie bránili ten systém, který jim poskytl útulek, místo aby se snažili jej nahradit systémem, před nímž uprchli. Připadá mně to jako kdybychom v osmašedesátém z komunismu všichni prchali na Západ nastolovat komunismus. A rmoutí mě, že tuto podobnost dnes nikdo nevidí. Nechci zde vyslovovat soud, zda západní demokracie je systém ve všem a navždy nadřazený všem jiným, akorát se mně pod tímto režimem žije ze všech existujících nejradostněji a nerad bych jej měnil za jiný - zvlášť je-li to takový, který by mě nenechal žít vůbec, tím méně radostně.

Proč podle vás nacisté (např. Heinrich Himmler) podporovali islám a řada muslimů byla obdivovateli Hitlera a sloužila i v SS (divize Handschar, Skandenberg). Existuje spojitost mezi nacismem a islámem?
Vzájemné sympatie mezi všemi totalitními myšlenkovými systémy existují od té doby, co někdo přišel s nápadem tolerantního, spravedlivého a liberálního uspořádání vztahů mezi lidmi. Jako první s takovými nápady přišli židovští proroci, což možná vysvětluje, proč jsou Židé vždycky jedním z prvních terčů každé totality. Taky se podle toho totalismus pozná hned v začátcích. Antisemitismus je vždy jakýsi barometr, který ukazuje, že tlak totalismu stoupá.

Souhlasíte s tezí bývalého poradce Margareth Thatcherové Johna O´Sullivana, že imigranté by se měli přizpůsobit a přijmout identitu hostitelské země, a ne naopak?
Samozřejmě.

Jak se vůbec k otázkám imigrace staví britší konzervativci? Je jejich postoj podobně vybledlý jako k Evropské unii po odchodu M. Thatcherové?
Jednak je jak říkáte vybledlý. Jednak je odsouzen k zániku už v zárodcích, jak se ukázalo. když Michael Howard chtěl kontrolu imigrace dát do volebního programu. Levicová média ho označila za rasistu a EU ho upozornila, že touto otázku se už vůbec nemusí obtěžovat, protože jakoukoli kontrolou přistěhovalectví by porušil nový evropský zákon, podle něhož pouze Brusel smí výlučně rozhodovat o migračních "tocích", jak to humánně nazývá evropská ústava.

Má islám se svým brutálním zacházením se ženami v západní společnosti místo?
Já mám ženy rád a chtěl bych, aby nám pro změnu vládly ony, tak si nedovedu představit, jak to s tím islámem skloubit.

Co říkáte tomu, že EU posílá peníze palestinské samosprávě, která je pak posílá muslimským teroristům?
Je to už v souladu s myšlením většiny Evropanů, kteří z 60 procent pokládají Izrael za největší hrozbu světového míru, a dovedu si to vysvětlil opět jen tím, že Evropa stále není schopna odpustit Židům za holocaust a docela se těší, jak jim zas někdo napráská.

Ve svém článku Neomarxismus a vláda puberty píšete o tom, příslušníci nové levice bojují za feminismus a homosexuály, stejně tak jako za islám, který předchozí dvě skupiny nenávidí. Jak si tento paradox vysvětlujete?
Schizofrenií.

Máme přijmout Turecko do EU? Řada euroskeptiků jako např. David Hanák je pro, řada ale proti…
To záleží na tom, jak chcete zrychlit islamizaci Evropy a její ekonomický kolaps. Přijetím Turecka se počet evropských muslimů zpětinásobí z 20 na 100 milionů. A všichni budou mít zaručené právo na sociální podporu ve všech členských státech.

Jak bránit Západ?
Jestliže nevíme proč, je to otázka nezodpověditelná.

7632 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

A tak zme se opět stali pitomcama, jako už mnohokrat, tentokrat ovšem před očima celeho světa...Ale aji ta prostytutka, kera prodava sama sebe, za to dostane jakusik protihodnotuChcete válku s Ruskem? Chcete islamizaci Evropy? Chcete se stát otroky sluníčkářské diktarury?

Eurabia.cz

Akce Vrbětice vzešla spíše z USA než s EUArgentina spouští výrobu Sputniku

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Generál Šándor: Čuk a Gek ve Vrběticích? Desítky kilo výbušnin. Musel pomoct místní. Info, časy, trasa, to nepíšou v novinách. Ukažte papír, leží u násNátlak z žumpy ČT. Xaverovi bouchly saze a vyhlásil válku
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění