Baračku miláčku Obamo

 

Slyš moji výzvu naléhavou,

proveď to třeba samohanou,

s manželkou,

či se sousedovic Hanou.

 

Baračku miláčku Obamo,

zasaď zde vzácné semeno,

věnuj své buňky Európě,

tak zabraň zhoubné potopě.

 

Vystříkni, prosím, Obamo,

ale ať nepohltí to pyžamo!

 

PS: Tuto výzvu považuji za velice závažnou. Žádám proto každého, kdo může pro naplnění velevýznamného rituálu cokoliv prospěšného učit, ať neprodleně koná. Děkuji vám.