"Od dnešního rána proto vybíráme regulační poplatky tak jako dříve a žádné trojstranné dohody s pacienty nesepisujeme. Někteří lidé jsou naštvaní, protože k nám přišli jen proto, aby ušetřili za poplatky. Když zjistili situaci, asi třetina se otočila a odešla," říká Marie Zajícová, vedoucí dotčené lékárny.

Jde zatím o první a navíc předběžný úspěch, vše ještě bude záležitostí soudu. Přesto se dá očekávat, že se po tomto úspěchu soukromé lékárny strhne lavina žalob dalších soukromých lékáren, které kvůli rozdávání krajských peněz v hrazení třicetikorunových poplatků za pacienty přišly o velkou část svých příjmů.

Již od samého začátku roku, kdy se tato praktika plně zavedla ve Středočeském kraji, docházelo k poškozování soukromých lékáren zásahem krajské vlády, která začala obcházet platný zákon. Na možnost nekalé soutěže upozorňovali mnozí politici i poškození lékárníci. Zdá se, že soudy budou na jejich straně.

I když mohu považovat nějaký zákon za hloupý, jsem povinen ho dodržovat. To platí pro mne stejně jako pro hejtmany. Není možné zákon jednoduše obcházet a rozdávat peníze všech pouze části lidí a zvýhodňovat tak jednu firmu před druhou. Poplatkové dary se následně zavedly ve všech oranžových krajích kromě Plzeňska.

Kromě nekalé soutěže by mohlo docházet ze strany krajů i k určité formě defraudace veřejných financí. Zkrátka socialisté předvedli, jakou mají úctu k zákonům této země a že se považují za tvory stojící nad nějakým zákonem.

Představme si, že po tomto úspěchu jedné soukromé lékárny uspějí i další, ba i ty, které se obrátily až k Evropské komisi. Rozdávání veřejných peněz by se tak mohlo krajům hodně prodražit, například ještě povinností uhradit ušlý zisk žalujícím stranám, odškodným, možná i vyměřením nějaké té pokuty. Aby pak nebyly náklady na jednu vrácenou třicetikorunu třeba i desetkrát větší.

Je to čirá spekulace, ale vzhledem k tomu, že jsou podepsány darovací smlouvy, mohl by soud nařídit i vrácení daru a to by se asi těm, kteří za vidinou ušetření půl krabičky cigaret jeli i sto kilometrů daleko, začaly protáčet panenky rychleji naž symboly na hracích automatech. Nejenže by neušetřili onu třicetikorunu, ale ještě navíc zaplatili cestovné a marži navýšenou na maximum. Upřímně řečeno, tak trochu bych to těm "šetřičům" přál.

Kraje pod vedením oranžových hejtmanů si na sebe upletly bič a dobře jim tak. Čirý populismus navršený o pohrdání zákonem není dobrou vizitkou lidí, kteří kraje vedou. Jak by se na jejich "dary" a  nekalou soutěž asi díval Nejvyšší kontrolní úřad? Co kdyby na vedení krajů byly podány žaloby pro špatné hospodaření s veřejným financemi? Ještě by se nynější hejtmané tvářili tak sebejistě a dál pohrdali zákony?

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz