Jakoby se socialisté v těch obrázkových knihách přímo zhlédli. Pravda, obrázky zaujmou a alespoň se v přítomnosti obrázkové knihy nestřílí jako v případě vytištěných slov. David Rath se dopisem obrátil přímo na amerického prezidenta.

Očekávám, že odpovědí bude "cyklostyl" z prezidentovy kanceláře od úředníka vyřizujícího nedůležitou poštu typu "Drahý ..., pan prezident děkuje za Váš dárek a rovněž Vám přeje hodně úspěchů" s vytištěným podpisem prezidenta Obamy. Celý text Rathova dopisu naleznete zde.

Krásně David Rath píše, krásně demagogicky. Koneckonců je to jeho přirozenost stejně jako to, k čemu se sám přiznal, že lež používá každý den a považuje ji za normální záležitost. Lže i v dopise americkému prezidentovi.

"Chci Vás tímto dopisem upozornit na fakt, že americká vojenská základna by měla vzniknout ve velmi cenné přírodní lokalitě, která by mohla odpovídat přírodnímu parku," píše David Rath a pokračuje: "Jsem přesvědčen, že by měla americká strana přehodnotit vhodnost této lokality vzhledem k zásahu do životního prostředí, který v tak cenné lokalitě hrozí."

Hejtman Rath schválně v dopise zapomíná na jednu věc. On sám o sobě těžko může vyhlásit nějaké území národním parkem nebo chráněnou krajinnou oblastí. Zároveň zamlčuje důležitý fakt, že místo pro výstavbu amerického radaru leží ve vojenském prostoru a i kdyby nakrásně stát chtěl, tak v tomto místě nemůže vyhlašovat chráněnou krajinnou oblast, protože na vojenské újezdy se podobná opatření nevztahují, jsou zákonem vyjmuty.

Ano, v Brdech je zcela určitě krásná příroda, ale ta je tam právě proto, že jde o vojenský prostor, kam je nepovolaným lidem vstup zakázán. Celé to je zase jen habaďůra jak docílit toho, aby radar u nás nestál a my se stali nespolehlivými členy NATO.

Proč David Rath tak důležitý fakt "opomněl" uvést? Protože se mu to zrovna hodí do krámu. Jde jen o divadlo a vábničku pro protiradarové voliče, kteří si budou myslet, jak se jich David Rath zastává, ačkoli v této záležitosti nemůže dělat zhola, ale úplně zhola nic.

Silně pochybuji o tom, že by si v Americe něco dělali z dopisu ekvivalentu starosty nějaké zapadlé vesničky. Pro vládu USA je partnerem zase jen vláda, tentokráte České republiky a nějaký regionální úředník, který je ve funkci sotva pár měsíců, je americkou administrativou chápán jako zcela zanedbatelný muž ve státní hierarchii.

David Rath tedy nezklamal. Splnil domácí úkol, opět si zalhal (zamlčení důležitých faktů lze také chápat jako úmyslnou lež), tentokráte dokonce "vládci světa", a může si jít připravovat další urážky pro své vystoupení v parlamentu. Lubomír Zaorálek mu zcela určitě rád pomůže umlčet politické oponenty vypnutím mikrofonu.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz