Krátká zpráva v tisku doslova zapadla. Je to s podivem, vždyť přeci (všeho)schopný Rath vystřídal na postu "neschopného" předchůdce. Jak je tedy možné, že po pár měsících vládnutí má najednou Středočeský kraj takové potíže s financemi?

David Rath to odůvodňuje až desetiprocentním výpadkem příjmů kvůli krizi. Jistě krize má svůj nezanedbatelný podíl na propadu, ale Rathova rozhazovačná politika tomu napomáhá víc než vydatně rovněž.

Třicetikorunové platby za pacienty znamenají poměrně velkou díru do krajského rozpočtu a vyčleněných osmdesát milionů na poplatky jsou jen silně optimistickým odhadem. Lékárny, které dodržují zákon o poplatcích ve zdravotnictví doplácejí na socialistickou praktiku až sedmdesátiprocentním snížením příjmů, říká lékárnická komora.

Socialističtí hejtmané obejitím zákona zvýhodnili jedny lékárny oproti druhým a přivedly mnoho lékáren na pokraj přežití. Pokud by prováděli toto zvýhodňování ze své kapsy tak dejme tomu, ale zde jsou použity veřejné finance z daní i těch lékárníků, kteří stojí nad propastí. Paradoxně tak mnohé lékárny svými daněmi přispívají na svou likvidaci.

Mohutný nával v krajských lékárnách znamená, že kraje budou muset sáhnout hluboko do své kapsy, aby dostáli socialistickému populistickému slibu. Co na tom, že zbytečně vyhozené peníze budou chybět jinde? Například by nemusel být propad tak vysoký, jenže to by kraji nesměl vládnout populistický narcis.

Další Rathův výmysl, který kraji odčerpá desetimiliony jsou cesty školáků a studentů zdarma. Cestovné za ně bude hradit kraj. Jenže, vznikl problém, jako vždy, když se zavádí nějaká novinka, přesněji úprava čipových karet. "Dopravci nejsou schopni čtečky upravit tak, abychom je mohli od září používat. Čipové karty budou spíše příští rok," přiznává hejtman Rath. V praxi to znamená, že mládež nebude cestovat zdarma pouze za vzděláním, ale ve všech případech, třeba i na diskotéku.

Pro kraj to opět bude znamenat zvýšené výdaje. Ale nebyl by to novodobý Jánošík, aby se nesnažil úhradu za své populistické kroky hodit na někoho jiného. "Víme, kolik bylo nyní slevových jízd a jakou část jízdného jsme hradili. Takže víme, že nějaký autodopravce takto přepravil 50 tisíc studentů. Pokud by teď vykázal, že jich za nulové jízdné najednou přepravil 70 tisíc, budeme se ptát, kde k nim přišel," říká David Rath s tím, že na přepravce pošle kontrolu a s velkou pravděpodobností bude chtít, aby přepravci vozili studenty zdarma na svůj účet.

Nezodpovězenou otázkou tedy zůstává kolik z chybějící třičtvrtě miliardy půjde na vrub nesmyslnému hrazení poplatků a cestovného za školáky. Je celkem pravděpodobné, že půjde o větší část očekávaného propadu.

Socalisté neumí šetřit, umí jen rozhazovat a dělat líbivou populistickou politiku. Proto neumí hospodařit jinak než na dluh a nedostává-li se jim financí, snaží se prvořadě oškubat ty schopné, kteří dokážou vydělávat víc než ostatní.

Vše se ještě může pořádně prodražit. Lékárníci zažalovali stát a kraje u Nejvyššího správního soudu kvůli poplatkům, které hradí kraje za pacienty v krajských nemocnicích. Pokud jim dá soud za pravdu, pak bude muset stát nebo kraje zaplatit lékárníkům odškodnění nebo ušlý zisk, a to už půjde o miliardové částky.

To ale socialistům nevadí. Z cizího rev neteče, hlavně že oni budou ti hezcí, kteří se snaží na úkor všech platit jen některým. Zkrátka typická socialistická praktika "nechci slevu zadarmo", hlavně, když to zaplatí někdo jiný.

David Rath dostal příležitost ukázat, jak umí hospodařit. Po pár měsících se ukazuje, že to neumí bez toho, aniž by kraj zadlužil či nechal své "průšvihy" platit jinými, zejména soukromými subjekty. Zatím je to jen pár měsíců. Jak bude Středočeský kraj zadlužen po čtyřech letech?

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz