Co socialista, to lidumil, který myslí v prvé řadě na chudé, nemajetné a slabé, kterým zlí kapitalisté, pravičáci a boháči ubližují. Myšlenky na "spodních deset milionů" ale jdou velice rychle stranou, když se jedná o jejich vlastní korýtko, funkcičku, další stupínek ve stranické hierarchii a tudíž větší politické moci.

Na začátku roku se jeden takový slušný a nenápadný Mirek Dušín v socialistickém hávu snažil pomoci své spolustraničce. Je to přeci jen shoda náhod, že zrovna tato spolupartajnice stála v cestě uskutečnění mnohamilionového prodeje zadlužené nemocnice, kterou oranžový Dušín coby ředitel spravoval a skoro do krachu přivedl.

Vždyť by mohl někdo zlý a nepřejícný vynést na veřejnost, že existuje nějaké trestní oznámení od této soukmenovkyně. Takové přítelkyni v nouzi se přeci sluší poskytnout galantní pomoc. Ba dokonce i ozbrojený doprovod, aby ji náhodou někdo nebo něco špatného nenapadlo.

Utekly ani ne dva měsíce a na světě je další dobroděj, který chtěl pomoci svému kolegovi, takto náměstku libereckého hejtmana. Proto také zavolal svému důvěrnému příteli s nímž si tyká, nyní obviněnému šéfovi okresního policejního ředitelství s prosbou o zodpovězení otázky, zda je náměstek trestně prošetřován.

"V daném čase hrozil krach ustavujícího jednání zastupitelstva v případě, že se nepodaří informaci vyvrátit. Proto zvolil poslanec Dušek přímý kontakt s policií. Díky tomu se podařilo krachu jednání zabránit, čímž došlo k ušetření prostředků daňových poplatníků," říká v tiskovém prohlášení Petr Dimun, vedoucí sekce PR a marketingu ČSSD.

Petr Dimun je mistr vytáček. Před rokem opilý havaroval a vinu za svou autonehodu přiřkl ODS a Topolánkovi. Možná najde vytáčku i na zdokumentovaný odposlech, kdy se socialistický poslanec Robert Dušek vyptává policejního šéfa Miroslava Dvořáka nejen na to, zda probíhá trestní šetření, ale zároveň chce vědět, "kdo případ otevřel a kdo ho zpracovává, neboť tuto informaci potřebuje okamžitě v souvislosti s politickou činností".

Nebylo to snad proto, aby mohlo být vyšetřování nějak ovlivněno? Proč bylo zapotřebí kvůli politické činnosti znát jména vyšetřovatelů? ČSSD tvrdí, že o žádné slídění nešlo. Možná šlo o něco víc, o ovlivnění vyšetřování, jak je výše uvedeno. Miroslav Dvořák, teď už bývalý šéf okresní policie je stíhán pro několik trestných činů, mimo jiné pro přijímání úplatků a porušování služebních povinností.

Ale jak už jsme si mohli u politiků zvyknout, problém pro ně neznamená fakt, čeho že se pan poslanec dopustil, ale kdo to vynesl na veřejnost. "Je to jen pokračování aktuální redakční politiky vydavatelství MAFRA, kdy svým neobjektivním přístupem zásadním způsobem její tituly poškozují ČSSD," říká v tiskovém prohlášení Petr Dimun.

"Z článku je však zřejmé, že se jedná o další z řady bezprecedentních úniků z vyšetřovacích spisů. ... ČSSD proto bude požadovat jasné vysvětlení, odkud tyto policejní dokumenty unikly a zda se na této trestné činnosti nepodílela Inspekce ministra vnitra", pokračuje tiskové prohlášení.

Nově přijatý zákon, na čemž se rukou společnou a nerozdínou podílely všechny parlamentní strany, kdy média nebudou smět uveřejňovat odposlechy povede jen k jedinému. K ututlávání podobných mafiánských praktik a kriminalizování těch, kteří o těchto poraktikách informují.

Jak se má politika očistit a zprůhlednit? Jedině tím, že média mohou podobné aktivity "hlídat". Takto dojde jen k dalšímu poklesu důvěry v politiky. Místo toho, aby ti, kteří se dopustí podobného "slídění" či "smírování" byli nuceni své posty s hanbou opustit, půjde se po těch, kteří takové informace zveřejní.

Když se dopustil poslanec Morava svého prohřešku, politicky se znemožnil a odešel. Senátor Dryml se znemožnil ještě víc, ale odejít nechtěl a tak je "násilně" ze svých funkcí odvoláván. Poslanec Dušek už je svou stranou hájen, že se ničeho nedopustil, naopak, že je to hon na jeho osobu a ČSSD. Tak nevím, ale asi bude cosi shnilého u oranžových růží.