Středočeskému hejtmanovi, poslanci, obecnímu zastupiteli, majiteli zdravotnického zařízení, manželovi a milenci Rathovi se nelíbí, že jej Reflex dal na titulní stranu s hitlerovským knírkem. "Je to nechutné, časopis Reflex tím opět posunul hranici vkusu. Od Reflexu budu požadovat omluvu. Nejen na jeho titulní straně, ale i jeho omluvu v jiných médiích, kde se obálka objevila," řekl dr. Rath.

Impulsem se stal Rathův rozhovor pro Lidové noviny, v němž se obdivně postavil k hitlerovskému řešení krize. Volně parafrázováno Lidovkám řekl, že Hitler dal lidem práci ve zbrojovkách a tím zažehnal krizi. Sice pak z toho byla válka, ale on tím vyhrál volby.

Hejtman Rath má diktátorské sklony. Rád rozhoduje o všem a snaží se mít vše pod svým palcem. Cokoli řekne, rovná se zákonu, i kdyby to byla sebevětší pitomost. Pokud ho někdo upozorní na to, že jde o pitomost, Rath jej nemilosrdně potrestá. Za jeho chyb vždy může někdo jiný.

Ve své kariéře jde přes mrtvoly, k tomu, co účelově hlásal ke zvolení do další funkce se brzy nechce znát. Neváhá obětovat ani blízké spolupracovníky. Stačí si vzpomenout, jak jeho sekretářka požadovala několika milionový úplatek formou inzerce v časopise za setkání s tehdejším šéfem LOK. Rath ji bez mrknutí oka hodil přes palubu.

Ve své hejtmanské sesli si počíná, jako kdyby byl středověkým neomezeným vládcem. Nepohodlné lidi odvolává a do funkcí jmenuje své oblíbence, jako kdysi králové obdarovávali panstvími své loajální patolízaly.

Před krátkým časem přišel dr. Rath s nápadem vybudovat Středočeskou univerzitu, protože prý střední Čechy žádnou nemají. Jenže zapomíná na to, že jeho kraj tvoří prstenec kolem Prahy, kde je většina všech univerzit.

Praha je přirozeným středem, kam je odevšad ze středních Čech blízko. Jsou vybudovány spoje, které by se v případě vzniku středočeské univerzity musely vybudovat. Prostě Rathovi se to líbí a chce to za každou cenu, ať to stojí, co to stojí.

Titulka ReflexuDavid Rath si vymyslel anketu, kterou rozeslal 107 ředitelům škol ve Středočeském kraji ohledně názvu pro novou univerzitu, která stojí zatím jen v jeho hlavě. Vrátilo se mu jen 44 odpovědí, ostatní ředitelé buď zbytečnou anketu neudělali anebo výsledek byl tristní, když se jim vrátilo od studentů minimum odpovědí.

Hejtman Rath se na většinu ředitelů opravdu rozzlobil, že nerespektovali jeho příkaz s provedením ankety a chce je trestat finančně, možná až výpovědí. Zavádí ve svém kraji atmosféru strachu, kdy všichni, jak výše uvedeno, musí plnit i ten sebenesmyslnější nápad z vůdcovy hlavy.

Chce-li Rath trestat i za takovouto malichernost, pak to svědčí o jediném. O vynucování si autority systémem biče a cukru, když bič bude využíván v mnohem frekventovanějším tempu. O co sníží "neposlušným" ředitelům finanční ohodnocení, o to je navýší těm, kteří ho poslechli.

Jsou lidé, kteří mají autoritu přirozenou. Když z nich vypadne pitomost a někdo je na to upozorní, takoví lidé dokážou svou chybu přiznat s tím, že nikdo na světě není dokonalí a oni už teprve ne. Pak jsou lidé takoví, kteří si autoritu vynucují a nejdou ochotní přiznat, že by kdy nějakou chybu udělali a toho kdo je na ní upozorní, okamžitě potrestají. Do které skupiny paří hejtman Rath?