Vezměme to ale popořadě. Socialisté představili svůj plán, jak bojovat s krizí, která stojí ve dveřích a mlsně se porozhlíží po místnosti. Kdo by čekal, že socialisté navrhují začít šetřit a vynakládat peníze tam, kde se to nejvíc zúročí v následujících letech, pak je na velkém omylu. Socialisté navrhují velké rozhazování peněz s prakticky nulovým efektem.

 

Svůj plán prezentují na svých domácích stránkách a shrnuli jej do třinácti bodů:

  1. "Prodloužení podpory v nezaměstnanosti u osob do 50 let ze stávajících 5 na 6 měsíců a zvýšení podpory v prvních 6 měsících na 80% průměrného měsíčního čistého výdělku. Navrženo přechodně do konce roku 2011."
   Vyplacení jedné měsíční podpory navíc nic neřeší, jen stojí státní kasu peníze. Je jasné, že mezi nezaměstnanými převažují ti s nižším platem. V zemi je okolo čtvrt milionu nezaměstnaných. Dejme tomu, že by se opatření týkalo jen jednoho sta tisíc osob při jejich čistém platu 15000. Výsledná částka by byla cca 2 miliardy v optimistickém odhadu.
  2. "Zavedení dávky nemocenského pojištění v prvních třech dnech nemoci ve výši 25% výdělku. Navrženo jako trvalé opatření."
   Zavedení nulové výplaty v prvních třech dnech je nepříjemné, ale stát tím šetří na tzv. víkendových marodech. Vzhledem k nemocnosti v našem státě by to znamenalo opět výdaj v řádu miliard korun ročně, přičemž by nemocný dostal zhruba 500 korun.
  3. "Úprava stávajícího tempa deregulace nájemného s cílem snížit sociální dopady na nájemníky jejich rozložením do roku 2012. ČSSD navrhuje plánovanou deregulaci na rok 2010 rozdělit na třetiny až do roku 2012."
   Tempo deregulace jsem kritizoval v jednom ze svých minulých článků. Faktem ale je, že deregulace nájemného měla začít už dávno a dnes jsme mohli mít po regulovaném nájemném. S deregulací měla začít už Klausova vláda, nejpozději vláda Zemanova. Tímto navrhovaným opatřením by stát riskoval arbitráže, které by s velkou pravděpodobností prohrál, ačkoli se sdružení majitelů nechalo slyšet, že současné regulované nájemné jim již vydělává.
  4. "Příspěvek na bydlení navýšit o 300 korun měsíčně. Navrženo dočasně do konce roku 2011."
   Příspěvek na bydlení pobírají v drtivé většině lidé na sociálních dávkách, z nichž silně převažují nepřizpůsobiví občané. 300 korun měsíčně v podstatě neznamená skoro žádnou pomoc, snad jen dalších deset minut na automatech. Stát, potažmo sociální odbory na místních úřadech by měly přistupovat k této dávce individuálně, nikoli plošně.
  5. "Úprava systému tzv. zelených karet. Prodloužení časového testu ze 30 na 60 dní tak, aby se zvýšila šance zaměstnat tuzemské nezaměstnané. Navrženo jako trvalé opatření."
   Toto opatření neřeší vůbec nic, jen přidělává starosti. Jsou práce, které našinec prostě vykonávat nechce nebo je není ochoten vykonávat za nabízenou mzdu. Jde vlastně o bič na zaměstnavatele, kteří budou o jeden měsíc déle bez nutné pracovní síly. Zároveň jde o xenofobní opatření namířené proti cizincům. Silně mi to připomíná protižidovské tažení v Německu 30. let.
  6. "Zavedení sazby 30% u daně z příjmu ze superhrubé mzdy (cca 38% z hrubé mzdy) u příjmů přesahujících 1,2 mil. korun ročně. Navrženo jako trvalé opatření."
   Tak tady nejde o nic jiného než o sprostou krádež, populismus a hru na nejnižší lidské pudy, zejména závist. Fakt, že lidé platí stejné procento znamená, že lidé s vyššími přijmy platí víc než ti s platem podprůměrným. Proč mají být ti schopní za svou úspěšnost trestáni dvojnásobnou daní? Socialistům jde jen o to, aby si zajistili politické body. Lidé postižení touto daní by začali své příjmy dostávat jinou formou, například v akciích.
  7. "Snížení nižší sazby DPH z 9% na 6% s cílem zlevnit potraviny, léky, výstavbu bytů a domů, jízdné ve veřejné dopravě a další položky tak, aby byla povzbuzena vyšší spotřeba domácností a také bytová výstavba. Dočasně do konce roku 2010."
   Totální nesmysl. Pokud si ČSSD myslí, že se ekonomika spasí tím, že místo stokoruny se zaplatí v obchodě jen 97 korun, hluboce se mýlí. Dejme tomu, že průměrná čtyřčlenná rodiny utratí měsíčně za potraviny 8000 korun. Spasí rodinu ušetřených 240 korun měsíčně? Podpoří těchto 240 korun, které jsou zhruba jedním procentem jednoho průměrného příjmu, hospodářský růst? Mnoho obchodníků se pohybuje maržemi na hranici výdělku a představa, že všichni obchodníci zlevní o tři koruny na stokorunu je úsměvná. Stejně tak jízdné ve veřejné dopravě, kdy veřejná doprava musí být pro svou ztrátovost dotována. Bytová výstavba by také nebyla povzbuzena. Nebo si myslíte, že u výstaveb bytů za 2 a půl milionu, což je v Praze běžná cena za nízkorozměrový byt, pomůže sleva pro zákazníka ve výši 75 tisíc? Opět jen populismus.
  8. "Zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21%, tedy na sazbu platnou v roce 2008. Navrženo jako trvalé opatření."
   Sláva, podnikatelé budou zase platit vyšší daně. Beztak si to, pacholci, stejně všechno nakradli a vymlouvají se na to, že pracují dvanáct i více hodin denně. Jak k tomu přijde obyčejný člověk, aby se díval na to, jak si podnikatelé jezdí v bavorácích a poršácích?
   Jinými slovy populismus a okrádání drobných podnikatelů non plus ultra.
  9. "Zvýšení základní osobní slevu na dani u daně z příjmů fyzických osob o 3600 Kč na 28440 Kč ročně. Dočasně pro daňové období 2010 až 2011."
   Sebereme lidem na daních hodně a 300 korun měsíčně jim vrátíme, aby nebrblali. Typické socialistické přerozdělování, kdy občan na této machinaci tratí víc než, kdyby mu peníze zůstaly.
  10. "Zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti podniku. Náhrada mzdy bude poskytnuta státem i za měsíc, v němž byl podán insolvenční návrh a za dva měsíce následující."
   Geniální. Socialisté nejprve nahážou podnikatelům klacky pod nohy a když firmy kvůli těmto zásahům zkrachují, tak socialisté prostřednictvím státu vyplatí zaměstancům firmy jeden plat navíc proti stávajícímu stavu. Nebylo by lepší spíše podnikatele podpořit, aby nemuseli propouštět a zvyšovat řady nezaměstnaných? Nebylo by lepší si takovouto podporou zajistit zaměstnanost a tím pádem daňový příjem z mezd a spotřeby?
  11. "Zvýšení přídavku na dítě o 100 Kč ve všech třech věkových kategoriích. Navrženo jako trvalé opatření."
   Bravo, to určitě pomůže řešit krizi. V zemi je okolo dvou milionu dětí. Přilepšení v ekvivalentu jednoho dětského vstupného do kina určitě pocítí každá rodina. Ročně ale tato legrace přijde na téměř dvě a půl miliardy korun. Snad jediný, kdo by tento příspěvek uvítal, jsou mnohočetné rodiny, které se rekrutují zejména z pobíračů dávek.
  12. "V listopadu 2009 navrhujeme jednorázově vyplatit třináctý důchod ve výši 2400 Kč pro starobního a plně invalidního důchodce a 1200 Kč pro částečně invalidního důchodce. Prostředky budou získány na základě změny zákona z dividendy ČEZ."
   ČSSD ustoupila z vyplacení celého třináctého důchodu, které by znamenalo pro státní kasu 20 miliard. V zemi je cca 2.5 milionu důchodců a navrhovaná výplata by činila odhadem 5 miliard korun. Jenže výplata v lepším případě 2400 korun není investicí do budoucna. Naopak, je to jen přilepšením důchodcům na Vánoce, respektive na mnohdy nesmyslné dárky pro vnoučata. 5 miliard tak de facto vyletí komínem zbytečně, a to ještě za předpokladu, že se zákon podaří změnit, což je málo pravděpodobné. Každopádně má ČSSD výmluvu, když se to nepodaří. My jsme chtěli, ale ODS to nepřipustila. Musíte volit nás.
  13. "Samostatně ČSSD v příštích dnech představí plán na posílení veřejných investic státu, krajů a obcí a také iniciativy směřující k podpoře automobilového průmyslu. Zavedení státní finanční podpory při nákupu nového osobního automobilu v ceně do 1,5 mil. korun s emisemi CO2 do 120 gramů na kilometr, při vyřazení automobilu staršího 10 let, vlastněného alespoň 2 roky. Finanční podpora by činila nezdanitelných 25000 Kč dočasně v letech 2009 a 2010.
   Když byla ČSSD varována před zaměřením investičních pobídek do jednoho oboru, ČSSD se tomu vysmívala, že auta se budou prodávat pořád. Přitom je jasné, že pokud na obyvatelstvo dolehne krize, omezují v první řadě nákup zboží, které není nezbytné a nový automobil do této kategorie patří. Omezení vztahující se na příspěvek 25000 znamenají, že tuto pomoc využije málokdo, takže zase populistický krok.

V globálu po představení socialistického plánu na boj s krizí je nutno konstatovat, že jde o populistické kroky, které mají nahnat socialistům body a hlasy. Jejich opatření jsou kontraproduktivní a možná sami dobře vědí, že mnohé z nich jsou nerealizovatelná. Pak ale nastoupí jejich politika "my vám chtěli přidat, ale zlá ODS to nedovolila".

Souhrn socialistických opatření krizi vůbec nijak neřeší, spíše ji ještě prohlubuje. Vyšší zdanění podnikatelů a rozdávání peněz na sociálních dávkách není řešením, jen vyhazováním a prožíráním financí, které by mohly být smysluplně využity například v investičních pobídkách právě podnikatelům, aby se nezvyšovala armáda nezaměstnaných, na států závislých pobíračů dávek.

Socialisté přistoupili k boji s krizí po svém. Nic nevyřešit, ale kradmo prosadit okrádání úspěšných, aby ČSSD mohla zase rozhazovat plnými hrstmi předvolební úplatky. Docela rád bych poznal osobně člověka, který si myslí, že zlikvidováním zaměstnavatelů se zlepší situace v zemi a vyřeší doléhající krize. Za svou osobu mohu snad jedině prohlásit: "Dámy a pánové z Hybernské, co kdybyste si to nejprve vyzkoušeli na vlastní kůži někde na odlehlém ostrůvku? Troufám si tvrdit, že byste během pár měsíců byli na huntě a požírali byste se navzájem. Poslední přeživší by se mohl vrátit, aby veřejnost informoval o tom, jak byla vaše řešení úspěšná."