Na tuto akci vyčlenil na celý rok pro všech pět krajských nemocnic dohromady 80 milionů. Opravdu si dr. Rath myslí, že je to částka dostatečná? Při počtu 1,201.827 obyvatel Středočeského kraje (ČSÚ k 1.1.2008) tak na jednoho obyvatele připadá cca 66,50 korun.

To odpovídá zhruba jedné návštěvě lékaře a jedné položce na receptu nebo jednomu dni na nemocničním lůžku. Pokud pacient navštíví pohotovost, je to už "přes plán". Samozřejmě ne každý navštíví po dobu jednoho roku lékaře, ale to na druhou stranu vydatně nahradí ležící pacienti v nemocnicích. Středočeský místodržící jaksi pozapomněl na další věc, která je pro Čechy typická. Nabídněte něco zdarma a lidé vám utrhají ruce i když to vůbec nepotřebují.

Rok s poplatky u lékaře znamenal přínos ve výši okolo deseti miliard, které byly zhruba z poloviny vybrány a z druhé poloviyn ušetřeny na lécích, které by se jinak zbytečně vydávaly a proplácely. Pacient si určitě rozmyslí, zda si má koupit paralen za deset korun ze své kapsy anebo si ho nechat napsat na recept a za položku zaplatit korun třicet.

A tak se můžeme těšit, že se opět čekárny zaplní lidmi, kteří jdou k lékaři jen proto aby si nechali napsat nějaký laciný lék (vždyť máme přeci bezplatné zdravotnictví!). Opět tak dojde k mrhání penězi, které pak budou chybět na léčbu například na dětské onkologii. Co na tom, že lidé, potažmo děti, zbytečně zemřou, hlavně že občan nebude muset zaplatit ekvivalent půl krabičky cigaret. Je zajímavé, že na poplatky u lékaře nejvíce nadávají lidé, kteří si nedokáží odepřít denní dávku cigaret a piva. Je jim líto zaplatit třicet korun, a přitom denně prokouří dvojnásobek.

66,50 na rok. To je částka odpovídající 0.025% průměrného ročního příjmu. Další věc s kterou geniální narcis nepočítal je, že mnozí lidé s recepty v městech s krajskou nemocnicí nebudou váhat zajít do té lékárny, kde nebudou muset platit poplatek. Lékárny v krajských nemocnicích tak mohou očekávat nával lidí, kteří v nemocnici vůbec nebyli ošetřeni.

David Rath září spokojeností. Splnil svůj slib, ale velice rychle se to může obrátit proti němu. Troufám si odhadnout, že jím vyčleněná částka bude vyčerpána do května. Odkud chce pak brát finance? Krajský rozpočet není nafukovací a žije z přerozdělení toho, co lidé odvedou na daních. Možná hodlá Rath postupovat v nejlepším socialistickém duchu a jednoduše se zadlužit jen kvůli třicetikorunovému populismu.

Ale ono by bohatě stačilo připomenout stanovisko dr. Ratha, ke kterému se dnes nechce znát. Ještě coby předseda LOK a později ČLK chtěl, aby pacienti platili na pohotovosti poplatek 200 korun, stejně jako za den na nemocničním lůžku, za návštěvu lékaře tehdy chtěl poplatek 90 korun.

David Rath, červen 2003:
"Jestliže dnes je spoluúčast zhruba devět procent, což ročně dělá asi 14 miliard korun, které pacienti většinou připlatí na léky, pak tato spoluúčast měla stoupnout na 18 až 20 procent a měla by být zavedena nejen na léky, ale na veškerou péči, která není přímo spojena s ohrožením života. Touto spoluúčastí mohlo být zatíženo až 40 procent veškeré péče."

O tehdejších plánech Davida Ratha pak píše tisk dále: "Pacienti by si měli připlácet například za recept, složit tak zvanou ambulantní taxu, tedy když poprvé jdou k lékaři by platili určitý poplatek a pak už ne, platili by dále za den strávený v nemocnici a připláceli by i za dopravu sanitkou. Samozřejmě i nadále by v této spoluúčasti byly zahrnuty léky. Rath se domnívá, že z veřejného zdravotního pojištění by se nadále neměly platit léky, které jsou na předpis i volně prodejné, například paralen."

Nenechme se mýlit. Rathovo myšlení se nezměnilo. Jen vhodně používá populismu a braní z "cizích peněz". Ono se to slibuje, když se bere ze společné pokladny. Jenže žádná pokladna není bezedná. Mýtus o bezplatném zdravotnictví se stal pro naše socialisty zaklínadlem. Jenže musíme si uvědomit, že nic není zadarmo a zdraví už teprve ne.

Mnoho lidí namítá, že si platí zdravotní pojištění formou daně z příjmu. Doporučuji, aby si dotyčný spočítal jak dlouho musí svou daň platit na to, aby si nechal lékařem vyléčit byť jen obyčejnou chřipku. A co teprve vážnější onemocnění nebo úraz? Opravdu si myslí, že například náhrada kyčelního kloubu je zadarmo?

David Rath proslul svou kritikou privatizací ve zdravotnictví. To mu ale nebránilo v tom, aby si sám nezprivatizoval zdravotnické zařízení. Tak dlouho hledal stranu, kde by se mohl jeho pokrytecký talent  a touha po moci rozvinout a naplnit, až našel. Žádný strom ale neroste až do nebe. Dříve nebo později se objeví David, který tohoto papírového Goliáše porazí.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz