U pana Ratha je tomu ale naopak. Je to do sebe zahleděný člověk, bažící po reálné moci nad ostatními, kdy jeho slovo zákonem jest. Obklopuje se přikyvovači ochotnými udělat vše, co Rath řekne, a to bez mrknutí oka. Takoví lidé jsou Rathem odměněni, ti, kteří nesouhlasí jsou zase všemožně odstrkováni se snahou úplně se jich zbavit, aby nerušili posvátnou úctu k páně Rathově nabubřelosti.

David Rath začínal politiku v ODS. Jenže, podle slov jednoho z členu tamní místní organizace, se snažil vytvořit cosi jako svůj fan klub a nezastíral, že se chce dostat do vedení strany. A tak byl nenápadně odejit. Po několika peripetiích zakotvil u ČSSD.

Jiří Paroubek ho vytáhl až mezi nejvýznamnější členy ČSSD pro jeho nenávistný postoj vůči ODS, nikoli pro jeho schopnosti. Nejprve se David Rath dostal do čela ČLK, kterou rozdělil na dva tábory a postupoval jak výše uvedeno. Rozhodně by neměla být zapomenuta ani aféra s časopisem Tempus Medicorum, kdy jeho sekretářka Eva Klimovičová požadovala několikamilionové všimné za to, že se šéf ČLK uvolí ke schůzce. Pochopitelně, David Rath svou sekretářku obětoval a distancoval se od ní.

Později se stal ministrem zdravotnictví po neschopné Miladě Emmerové. Už tehdy měl tendenci si nakupit své funkce a jedině Klausova tvrdošíjnost ho přinutila složit funkci v ČLK. Ještě před pěti lety byl vášnivým zastáncem zdravotnických poplatků, které měly být ještě vyšší než dnes. Tehdy prosazoval za den na nemocničním lůžku 200 korun a za běžnou návštěvu u lékaře korun devadesát.

Svou činností, příkazy a výnosy na ministerstvu se významnou měrou zasloužil o narůstající dluhy VZP. Nakonec vstoupil do otevřeného boje s tehdejší ředitelkou VZP Musílkovou. Po velkém boji se mu ji nakonec podařilo odvolat. Byli jsme svědky toho, jak sám sebe chválil za vyřešení finanční krize VZP, když do ní ze státního nalil téměř deset miliard. Takové řešení by zvládl každý.

Také v té době odměnil opilce Kotta. Kott byl vyhozen z ODS poté, co se místo hlasování ve sněmovně opíjel do němoty v blízké restauraci. Následně Kott přešel k vládním poslancům a hlasoval s nimi. David Rath tedy jeho "zásluhy" zhodnotil místem ve vedení VZP.

David Rath byl nejprve Jiřím Paroubkem dosazen na vedoucí post pražské kandidátky, kde ve volbách neuspěl. Letos byl nominován jako lídr v krajských volbách ve Středočeském kraji a těsně vyhrál nad dosavadním hejtmanem Bendlem.

Jaké jsou jeho první myšlenky? Pochopitelně jsou mu trnem v oku krajské nemocnice, které byly převedeny na akciové společnosti v majetku kraje. Když vláda ČSSD před čtyřmi lety s potměšilým úšklebkem ("Vyhráli, tak ať si to sežerou" - slova jednoho z vysokých představitelů ČSSD k výhře ODS v krajských volbách) předala zadlužené fakultní nemocnice krajům, nemohli v Lidovém domě tušit, jak dobře si kraje povedou.

Poté, co si kraje vydupaly na státu, aby zaplatil alespoň menší část dluhů, podařilo se jim zadlužené a neefektivně fungující nemocnice dostat z červených čísel a v drtivém procentu nyní tyto nemocnice vykazují zisk, díky kterému mohou zlepšovat svou péči o pacienty.

To ale vládě ČSSD začalo vadit, protože původně bezedné díry na finance začaly prosperovat a jakmile něco prosperuje, je to šance pro sociálního demokrata, aby rozhodoval o toku financí. Tak se zrodil v hlavě Davida Ratha plán na síť neziskových nemocnic. Co to vlastně v krátkosti znamená?

Nezisková nemocnice je ve své podstatě ovládaná státem a nikoli vedením nemocnice. Nemocnice, které jsou mimo sť neziskových nemocnic nemají jistotu, že s nimi zdravotní pojišťovna uzavře smlouvu. Takové nemocnice by pak musely peníze brát přímo od pacientů. Mimochodem, plánem Davida Ratha je existence pouze jedné jediné zdravotní pojišťovny.

Majitel nemocnice v síti neziskových nemocnic nemůže rozhodovat o rozsahu péče a platech svých zaměstnanců, to je v režii státu. Pokud nemocnice v síti (i se soukromým majitelem) vytvoří zisk, nemůže s ním nakládat podle vlastního uvážení, ale musí jej za každou cenu vrazit do nemocnice (nikoli do platů nebo odměn zaměstnancům). Pokud se nemocnice v síti (i se soukromým majitelem) ocitne v ztrátě (třeba i chybným rozhodnutím státu), pak za ztrátu neodpovídá stát, ale majitel, který je povinen ztrátu uhradit ze svého. Každý pacient jistě ocení, jak se stát o něj perfektně stará.

A tak chce David Rath poslat do krajských nemocnic hloubkové kontroly a provádět audity hospodaření. Cílem je nalézt jakýkoli nedostatek, který se nutně objevuje v hospodaření každé organizace. Zkrátka chyby se dají nalézt úplně všude a neexistuje organizace, která by hospodařila bez chyb.

"Provedou se velmi pečlivé kontroly a audity. Samozřejmě na podkladě těchto auditů a kontrol se bude dále rozhodovat o osudu manažerů. Nicméně o některých už teď vím, že selhali," říká David Rath. V podstatě chce vyhodit managementy všech krajských nemocnic a nasadit tam své kývače. Co vlastně Davidu Rathovi tak vadí na privatizacích zdravotnických zařízení, když sám jedno zprivatizoval? Snad to, že to byli hejtmané za ODS, kteří převedli nemocnice na akciovky a ne někdo z ČSSD?

Ale nebyl by to David Rath aby ihned neobviňoval. Prý se krajské nemocnice tunelovaly a ODS a pan Bendl byli těmi, kteří tunelovali. Pan Rath samozřejmě nemá důkaz, ale to je něco, co on nikdy nehledá. Má pravdu, protože si to myslí a basta. Nyní má v plánu převést pět krajských nemocnic na jednu neziskovou. Nu, nezbývá než Středočechům popřát, aby pak ještě se slzou v oku nevzpomínali na dobu, kdy platili třicetikorunu u lékaře.

A jak bigamista Rath skvěle vyjednal krajskou vládu? Rozložení ve Středočeském kraji mu nabízí většinovou vládu pouze s ODS nebo komunisty. Na těchto dvou stranách také závisí existence menšinové vlády. Než by David Rath podal ruku ODS, tak se raději zřekne svého narcismu. S komunisty nemůže jít tak okatě, protože by se mu to vymstilo a mnozí by mu jistě začali připomínat minulost jeho otce.

A tak by rád menšinovou vládu. S ODS nemůže počítat, protože ta s jeho kroky nesouhlasí. Komunisté zase nechtějí slyšet o tiché podpoře a chtějí místa ve vládě kraje. David Rath to nebude mít jednoduché, ale pravděpodobně se nakonec domluví s komunisty na tiché podpoře. Možná také ne a situace ve Středočeském kraji zůstane zablokována, což by nakonec mohlo vést až k dalším volbám do krajského zastupitelstva.

David Rath nemá žádný program, pouze neukojitelnou touhu po moci a funkcích. Proto také nyní chce zároveň vykonávat několik funkcí najednou a pokud by se naskytla nějaká další, bez váhání po ní sáhne. Jediným jeho programem je zničit ODS, stranu, která prohlédla jeho narcistické sklony a která mu neumožnila, aby si své choutky uspokojoval jejím prostřednictvím. To je ten nejhorší prohřešek ODS, který mohla ambicióznímu narcisovi provést.

Na závěr ještě ukázka toho, jak ČSSD začíná couvat z svých předvolebních slibů a dokonce i ze svého kardinálního slibu zrušení zdravotnických poplatků. Pravděpodobný hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler se již domluvil na vládě s dvěma malými subjekty a říká: "Otevřené zůstává pouze zrušení poplatků ve zdravotnictví. Musí se opírat o zákony a nesmí jít proti nim." Stanislav Eichler tak nepřímo potvrdil, že se poplatky rušit nebudou a pravěpodobně se ani nebudou proplácet. Zase jedna předvolební bublina splaskla ani ne po čtrnácti dnech.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz