Krajské volby jsou o práci, kterou hejtmané ve svém kraji odvádějí. Jsou-li voliči s prací hejtmanství spokojeni, není důvod ke změnám a naopak, nejsou-li s prací hejtmanství spokojeni, je to důvod ke změně.

Podle jednoho průzkumu jsou občané ve velké většině s prací krajských zastupitelstev spokojeni, podle druhého průzkumu si většina voličů přeje změnu. Zajímavý rozpor. Pokud jsem spokojen s něčí prací, pak bych určitě takového člověka neměnil a už vůbec ne za příslib pofidérního lepšího od člověka, který nemá s podobnou prací zkušenosti. Jenže ono je to trochu jinak. Jeden průzkum byl vypracován na zakázku politické strany. A překvapivě je to onen průzkum, který si žádá změnu, zadávající stranou je ČSSD a ona agentura je STEM.

ČSSD přišla do krajských voleb s naprosto nesmyslnou kampaní. ODS je často předhazováno, že před dvěma roky při parlamentních volbách také slibovala a nakonec nesplnila. Jde o tak zvanou předvolební smlouvu. Avšak také je nutno podotknout, že ODS neslibovala nic nesplnitelného, jen by to bývalo vyžadovalo zisk 51% hlasů.

Každá strana jde do voleb s programem, který je psán pro ideální případ nadpolovičního vítězství. Podle výsledků voleb se následně uzavírají koaliční vlády a nutně musí docházet ke kompromisům, k hledání průsečíků volebních programů, které jdou leckdy v některých aspektech proti sobě, ale to je stará známá věc, kterou snad ani nemá smysl připomínat.

Horší problém vzniká v případě, pokud strana slibuje věci opravdu nesplnitelné. S takovým programem přišla v roce 2002 ČSSD, aby následně bylo tehdejším ministrem financí Sobotkou konstatováno, že "předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného rámce". Jinými slovy, ČSSD udělala ze svých voličů hlupáky, kteří ji skočili na lep.

Nejinak je tomu i v těchto dnech. ČSSD se do krajských voleb vytasila s celostátními tématy, jako kdyby měli hejtmané tu moc něco změnit. Nezmění a ani změnit nemohou, protože by bylo zapotřebí změnit zákony a ty, jak všeobecně známo, může měnit pouze parlament. ČSSD láká krásně, svým voličům nasazuje oranžové brýle nejisté prosperity, ale pokud se nad tím člověk trochu zamyslí, musí nutně dojít k závěru, že se ČSSD od svého slibového reálného rámce v roce 2002 vůbec nezměnila.

Hesla můžeme vidět všude, takže si vezměme jen pár základních hesel a porovnejme si je s reálným rámcem:

Zrušíme poplatky u lékaře - Hurá! Poplatky u lékaře jsou stanoveny zákonem a hejtmanství je zrušit nemohou. Pokud by, stejně jako to chce David Rath, měl kraj za své pacienty platit, pak by mohlo jít o zneužití svěřených peněz. Stát vybral za půl roku 2.6 mld korun a ušetřilo se dalších 3.4 mld korun na nižší spotřebě léků a nižší návštěvnosti lékařů. Za rok by tak mělo být tímto způsobem ušetřeno téměř 10 miliard. Je ČSSD připravena takovou sumu zaplatit? A z čeho? Za cenu toho, že se ubere na opravách silnic?

Zabráníme školnému - Hurá! Jen páni z ČSSD neříkají, jak tomu dokážou z hejtmanství zabránit. Opět jde o problematiku zákona a ten se v jednotlivých krajích netvoří, pouze dodržuje.

Zvýšíme rodičovské příspěvky - Sláva! Opět jde o kolizi se zákonem. Krajské hejtmanství si nemůže tvořit své vlastní zákony. Ročně se u nás narodí okolo 120 tisíc novorozenců. Dejme tomu, že na každé dítě se zvýší rodičovský příspěvek o 5000 korun. Ale to je přeci zanedbatelná částka, jen 600 milionů, a to jsou ve srovnání se státní kasou jen drobné.

Vrátíme dětské přídavky - Skvěle! A jak toho chce hejtmanství docílit? Opět jde o zákon, s kterým hejtmanství při sebevětší vůli nic nezmůže. V naší republice je okolo 2.2 milionů dětí do 18 let. Pokud by na každé dítě byly přiznány dětské přídavky byť jen ve výši 500 korun, jednalo by se o částku trochu vyšší, o 13.2 miliardy korun. Mohou si kraje dovolit takovou částku ročně vydat ze svých rozpočtů?

Příspěvek na jízdné pro žáky škol zřizovaných krajem - Úžasné! Denně se do škol vydává okolo 2 milionů žáků, studentů a posluchačů. Buďme optimističtí a počítejme s tím, že každý čtvrtý žák, student a posluchač navštěvuje soukromé vzdělávací zařízení. Buďme ještě víc optimističtější a počítejme jízdné na hlavu denně pouhých 10 korun. Poslanec Rath slibuje školní autobusy zadarmo. V takovém případě by kraje musely sáhnout do kapsy pro další tři miliardy. Odkud je chtějí vzít?

Zastavíme zdražování - Zatleskejme muži, který to vymyslel a skutečně to myslel vážně. I když v Lidovém domě mají jasno, že za celosvětovou krizí burz a celosvětovým zdražováním potravin a ropy stojí USA v žoldu ODS a Mirka Topolánka, pořád schází splnit hlavní úkol, a totiž, aby se hrdinný hejtman-Superman v oranžovém dresu a červenými spodky navrchu oblečení postavil proti tomuto spiknutí a růst cen zastavil. Možná by pánové z Hybernské mohli prozradit fígl, kterým toho dosáhnou. Natisknou snad peníze a rozdají je lidem? Znárodní celosvětové hospodářství a budou sami určovat ceny komodit? Chtějí snad opět uvrhnout českou ekonomiku mimo trh a určovat ceny všeho centrálně tak, jak to dělal bolševik před revolucí?

Takové sliby nejsou socialističtí kandidáti na hejtmany schopni splnit ani kdyby na nádvoří Lidového domu narazili na největší ropnou zásobu na světě. Já vždy jen zůstávám v mírném udivení, kolik lidí na podobné sliby letí a věří jim, aniž by bylo schopno použít vlastní selský rozum. Je dokázáno, že příznivci ČSSD se převážně rekrutují z obyvatel s nižšími příjmy a vzděláním, ale nechce se mi věřit, že by tolik lidí skutečně bylo až tak hloupými.

ČSSD vydává krajské volby za boj proti Topolánkově vládě. Ano, předvolební boj opozice proti vládě je zcela legitimní, a to platí, ať je ve vládě kterákoli strana. Jenže kraje nemají na vládní politiku vůbec žádný vliv. Jde jen o křečovitou snahu vedení ČSSD, aby po šesti letech konečně nějaké volby vyhrálo.

Jiří Paroubek hraje vabank. Pokud ČSSD opět prohraje, pak budou jeho dny sečteny a bude nahrazen někým méně agresivním, který bude mít jinou vizi budoucnosti než ve spojení s komunisty. Klidně se vsadím, že předseda ČSSD bude jakýkoli jen trochu lichotivější výsledek, a tím bude oproti minulému krajskému volebním propadáku ČSSD zisk i jen jednoho jediného hejtmanství, považovat za vítězství, ač celkově odejde ČSSD z voleb opět poražena. Jiří Paroubek vsadil na konfontační silovou kartu a negativistickou volební kampaň. Strana, která nenabízí vlastní program, která pouze slibuje věci i při sebevětší vůli a touze předem nesplnitelné a která přichází pouze s destrukcí zaváděných nutných reforem, si nezasluhuje nic jiného než další volební porážku.

Kampaň ČSSD je stejně falešná jako známý čivaví sob z reklamy a stejně prázdná jako některé "duchaplné projevy" současného ministerského předsedy.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz