Hned následující den ale pan Kmenta ve své reportáži psané nikoli na oprátce, ale na pokračování zmínil i odposlechnutý rozhovor mezi Luďkem Sekyrou a bossem Mrázkem, ve kterém zaznělo i Paroubkovo jméno:

"Vzpomněl jsem si ještě na kamaráda Paroubka. Pokud bude problém, obrátíme se na něj."

Když řekl vládce českého podsvětí František Mrázek v telefonu třikrát za sebou krátké "hm", znamenalo to, že ho získaná informace nepřekvapila, že s ní tak trochu počítal. Třikrát "hm" vlastně znamenalo: "Jasně, jasně, ale pojďme rychle na další věci."

"Hm, hm, hm. To je dobré," oceňoval Mrázek Sekyrovu informaci, že s Paroubkem právě domluvil a že mu intervenci za projekt IPS přislíbil. Jako by Mrázek říkal: "Paroubek? S tím jsem počítal."

Píše ve své reportáži pan Kmenta (více k tomuto tématu v mém předchozím článku). V závěru mého předchozího článku jsem nastolil otázku, zda půjde Jiří Paroubek vzorem a dodrží jím proklamovanou presumpci viny, po níž tak halasně volá.

Rovnou jsem si odpověděl: "Nenechme se vysmát. To přece platí jen pro ty druhé. Určitě to bylo spiknutí Mrázka a ODS s cílem pošpinit osobu předsedy ČSSD a celou ČSSD poškodit za osm let v krajských a senátních volbách. Zároveň to je určitě důkaz, jak ODS využívá v předvolebním boji špinavé praktiky a neštítí se ničeho, včetně nesmyslného obvinění předsedy ČSSD z napojení na mafiánské kruhy."

V pátek první socialista nesvolal pravidelnou mimořádnou tiskovku, jak je jeho zvykem, ale vydal další ze svých "humorných sloupků" s názvem Prohlášení předsedy ČSSD. Nakolik jsem se zmýlil můžete posoudit sami. Trochu jiná forma, nicméně obsahově jako by Paroubek ode mne opisoval. Nevěříte? Věřte...

"Odhalené metody vyděračského spiknutí vedou pravicový tisk k tomu, že se za každou cenu snaží navodit představu, že obdobné metody volí i ČSSD. A tak v MF Dnes v souvislosti s úniky ze spisu „Krakatice“ chtějí vydupat představu o mém napojení na Mrázka. Chápu, že k ODS přátelsky naladěných médiích narůstá panika, neboť si uvědomují, že více let trvající sled korupčních či jinak pochybných afér počínající nabídnutím úplatku Kořistkovi, přes vylhanou Kubiceho zprávu režijně připravovanou Langrem a Vidímem, přes přeběhnutí kovaných sociálních demokratů Melčáka a Pohanky, následované Snítilým i Wolfem podezřelým z malverzace veřejných prostředků jasně dokazují, že nikoliv ČSSD, ale ODS zvolila po nástupu Topolánka metody vydírání a politické korupce.

Cíle této kampaně jsou prostince jasné: zastřít proval afér na nejsilnější vládní stranu ODS a navodit iluzi o propojení ČSSD s podsvětím. To se mohlo podařit v červnu 2006, ale naši občané jistě od té doby mnohé pochopili. Nepochybuji o tom, že dnes již ví, že ČSSD je jedinou reálnou politickou silou, která je schopna tento moloch rozdrtit." (zkráceno autorem článku, plné znění zde)

Takže vše je jasné. Zase jde o spiknutí s cílem poškodit ČSSD a jejího předsedu před volbami, všichni jsou špatní, jen Paroubek a ČSSD jsou jedinými spravedlivými, kteří mají čisté ruce. Shrňme si to. Presumpce viny platí pro každého mimo Paroubka a ČSSD. Aféry se dějí jen v ODS, všechny aféry ČSSD jsou vylhané. Redaktor Kmenta už není Paroubkem chválen za zveřejnění reportáže a je zase zpět v pytli zaprodanců pracujících v žoldu ODS. Jedině ČSSD dokáže zatočit se zločinem, organizovaným zločinem a ODS. Proto tedy exministr Svoboda žádá podmínečné propuštění z vězení, kde stále ještě dlí nebo dleli i Snopková a Srba.

Co slovo, to perla a argument zvící milionu tun. Ale proč to tak nějak Paroubkovi nevěřím? Že by zkušenost s rozporem mezi jeho slovy a činy? Buď tedy bude muset prohlásit vyhovění lobbingu bez zisku jakékoli výhody za legální anebo bude muset trvat na demisi a presumpci viny a sám jít příkladem. Jak je to dlouho, co sám prohlásil, že stačí pouze náznak?

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz