REBELKAKdybych její poslední knihu Infidel/Rebelka četla jen tak bez přípravy, asi by notně zacvičila mým "multikulti" světonázorem. My naivkové hlásáme toleranci a lásku, upínáme se k přesvědčení, že mírumilovné soužití lidí různých vyznání je možné... a tady máte Somálku, která si prošla v mládí peklem, byla obřezána, bita, proti své vůli provdána, která byla velmi oddanou muslimkou a pak se té víry zřekla, protože usoudila, že je islám je ze své podstaty nereformovatelné náboženství, které hlásá a praktikuje násilí a nesnášenlivost. A že to naše "multikulti" je nesmysl a nerozum.

DĚTSTVÍ
Ayaan se narodila v Somálsku do rodiny vlivného opozičního politika. Kvůli politické aktivitě otce se rodina mnohokrát stěhovala, a Ayaan v mládí žila v Saudské Arábii, Etiopii a Keni. V pěti letech byla babičkou obřezána. Byla členkou "Bratrstva", radikálního islámského hnutí. Tvrdí, že ji její otec bez jejího souhlasu a dokonce i přítomnosti provdal a ona cestou ke svému ženichovi (žijícímu v Kanadě) utekla do Holandska, kde požádala o politický azyl.

POLITIKA - ALLÁH JE PEDOFIL
V Holandsku začala studovat politické vědy, během nich zrevidovala svou víru a začala otevřeně kritizovat islám. Ve svých 31 letech se stala poslankyní za liberální stranu VVD v holandském parlamentu a tam byla výraznou figurou pro svá radikální prohlášení - řekla například, že "Alláh byl pedofil".

USVĚDČENÁ LHÁŘKA
V roce 2003 vzbudila další kontroverzi otázka jejího občanství, která měla za důsledek pád vlády. Strana VVD je známa svou kritikou masové imigrace a značné problémy jí způsobilo, když vyšlo najevo, že její prominentní členka Ayaan lhala při své žádosti o azyl.

Uvedla falešné jméno (použila příjmení svého dědečka), rok narození a při pohovoru tvrdila, že do Holandska utíká přímo z uprchlického tábora v Somálsku. Jenže tou dobou žila již 12 let v Keni, která je na seznamu "přátelských" zemí, které uprchlíky přijímají a proto z ní není možné legálně žádat o azyl v zemi jiné. Přesto azyl dostala a to v rekordně krátké době tří týdnů.

Ayaan tvrdí, že byla nucena lhát, protože jí hrozilo, že jí její rodina najde a násilím odvleče. Měla prý strach, že by se mohla stát obětí vraždy ze cti. Jenže při všem tom strachu se v té době zcela dobrovolně objevila v televizní reportáži, kterou o ní natočila holandská reportérka.... a pak se v tom vyznejte...

SUBMISSION - VRAŽDA THEO VAN GOGHA
Aby toho nebylo dost, nezmar Ayaan napsala scénář a namluvila krátký film natočený Theo Van Goghem nazvaný Submission/Podřízení. Je to emotivní příběh muslimky, znásilněné strýcem, která má pykat za to, že jí znásilnil, za to že byla "poskvrněna". Ve filmu se objevuje žena zcela zahalená v černém hábitu, jeho přední strana je však průsvitná a žena pod ním je nahá. Na zbičovaném těle jsou koránové texty.

Žena se modlí, ale po modlitbě zvedne oči (což je dle koránu nepřípustné) a vede přímý dialog s bohem, což je také nemožné. A navíc klade otázky.

Film má být návodem pro muslimské ženy, aby se této víry zřekly, nebo aby alespoň začaly pochybovat o svém nerovném postavení.

Film vyvolal v muslimském světě bouřlivou nevoli. Theo Van Gogh byl brutálně zavražděn, zastřelen a na jeho těle s podřezaným hrdlem byla dýkou připíchnuta "fatwa", náboženské odsouzení adresované Ayaan.

O ISLÁMU
Ayaan Hirsí Alí tvrdí, že islám je náboženství, které nepřipouští dialog s bohem, otázky, vlastní sebereflexi, ani jakýkoli jiný než doslovný výklad Koránu. Tvrdí, že jeho prazákladem je absolutní podřízenost a omezení svobodné vůle, že je násilný a nespravedlivý ve vztahu k ženám - a že jej nelze reformovat. Říká, že jediný způsob jakým lze muslimy začlenit do naší společnosti je oprostit je od jejich víry.

"Lidé se mne často ptají, zda chci umřít, když pořád říkám věci které říkám. Odpověď zní ne, já chci žít. Ale některé věci je třeba vyslovit a v některých okamžicích se mlčení stává spoluviníkem nespravedlnosti."

"Islám je podřízení. Podřídíte se na zemi, abyste si zasloužili místo v nebi."

"Když Holanďanovi řekneš, že je to (odmítnutí) rasismus, bude se bát a dá ti cokoliv. Tvrdit, že je něco rasismus je výhodná strategie."

"Ani na okamžik jsem si nedovedla představit, že by mohl existovat systém morálky člověka, jež by nevycházel z náboženství. Vždycky u toho byl bůh. Nemít boha bylo nemorální. Když jste nepřijali boha, nemohli jste mít ani žádnou morálku. Proto znějí slova nevěřící a odpadlík muslimovi tak strašně, jsou to synonyma nemorálnosti v tom nejhlubším smyslu slova."

"Lidé si vysnili náboženství, aby jim dalo pocit bezpečí."

"V Holandsku si pozvali do školy muslimské rodiče dítěte, které bilo ostatní. Když rodiče vyslechli dítě, prohlásili:"Vidíte, začal to ten druhý, vyplazoval na syna jazyk!" A učitelka, mladá dívka řekla: "Ale to dítě ho nebilo." A rodiče jednohlasně zvolali: "Přece nebudete čekat, až vás někdo praští!" Učitelé nevědeli, že v Somálsku prostě útočíte, udeříte jako první, to oni nic nevěděli, neznali naši kulturu. "

"Holandsko se snažilo být tolerantní, aby dosáhlo nějakého konsensu, jenomže ten konsensus neměl žádný obsah. Kultura imigrantů se zachovávala na úkor jejich dětí a žen a umenšovala možnost integrace imigrantů do holandské společnosti. Mnozí muslimové se nikdy nenaučili holandsky, odmítali holandské hodnoty tolerance a osobní svobody. Dál se děly obřízky a dohodnuté sňatky. Muslimové zůstávali ve své bublině Somálska nebo Maroka, byť uvnitř Holandska. Nezměnilo se nic."

"Islám šíří kulturu brutální, bigotní, zaměřenou na ovládnutí žen a krutou ve válce. Prorok nás naučil mnoho dobrého - věřit v život na věčnosti, soucit a charitu k druhým. Ale nedokázala jsem se vyrovnat s celou tou válkou proti nevěřícím. Většina muslimů se teologií nezabývá, korán čtou arabsky a přitom arabsky mnohdy ani nerozumí. Výsledkem je skutečnost, že si většina těch lidí myslí, že islám je i o míru. A právě tito lidé, upímní a laskaví, šíří blud, že islám je mírumilovný a laskavý. Ale já už nemohla přihlížet tomu totalitářskému učení. Islám reguluje každý detail života a potlačuje svobodnou vůli. Pravý islám, jakožto přísný systém víry a morálního učení, vede ke krutosti. Nelidské chování těch devatenácti únsců (9/11) bylo logickým vyústěním detailního systému ovládání lidského chování. Jejich svět se rozdělil na "oni" a "my" - jestliže nepřijímáte islám, musíte být bez milosti zničeni."

 

Ayaan byla nominována na Nobelovu cenu, získala povolení k trvalému pobytu v USA a její autobiografie Infidel/Rebelka je světovým bestsellerem. Je to chytrá intelektuálka, hovoří mnoha jazyky, nebojí se stát si za svým. Není ale její radikální názor zbraní v rukou těch, kteří nechtějí mírumilovné soužití všech, muslimů a nemuslimů? Není to co dělá a především to, jak to dělá, kontraproduktivní? Přeje si mír a zasévá další nenávist. Nevedou právě takovéto radikální postoje na jedné či druhé straně k eskalaci násilí? Je její snaha upřímná? Nebo je to jen způsob jak se zviditelnit a "uspět" v našm světě, protože tohle je přesně to, co na nás funguje? Myslí si opravdu to, co říká? Neříká, co chceme slyšet?

Ayaan je žena, která vás nutí klást si mnoho otázek, nejen o islámu a multikulturalismu, ale o tom, jaký je svět kolem nás obecně, i o tom, jací jsme my.

Nejsem si jistá, zda je Ayaan Hirsí Alí/Magan obdivuhodná a odvážná bojovnice a významná žena (jak o ní tvrdí The Times) nebo oportunistická potvora a politický chameleon (jak o ní tvrdí The Economist). Tak jednoduché to není, implikace jejích postojů daleko přesahují to co hlásá, i to, jakou formu volí. A nelze tvrdit, že jsou jednoznačně dobré a nebo jednoznačně špatné.

Jedno však vím zcela určitě - jsem hrdá na to, že si v naší kultuře může říkat co chce. 

Napsala Eva Palloto pro http://www.blog.idnes.cz