Odbory mají pochopitelně své oprávnění. Jednají jménem zaměstnanců se zaměstnavateli o kolektivních smlouvách, zastupují zaměstnance ve sporech se zaměstnavatelem snaží se pro zaměstnance získat co nejvíce výhod, popřípadě organizují akce pro své členy.

Tím by ale měla jakákoli angažovanost končit. Odborům nenáleží právo mluvit do státní politiky kromě tripartitního jednání a už vůbec ne organizování protestů proti vládní politice a zastávání politických názorů. Vláda není zaměstnavatelem drtivé většiny odborářů. Naše odbory vystupují jako nikým nevolená politická strana. Členy odborů jsou přitom zaměstnanci jak preferující pravici tak levici.

Proto je s podivem, že si odbory vyhrazují právo hovořit za všechny zaměstnance, tedy i za ty, kteří proti současným vládním reformám nic nenamítají a nutit jim tak postoj mateřské strany odborového bosse.

Odbory by se ideálně vůbec neměly do politiky plést. Včera odstartovaná kampaň, která navíc svým vzhledem zesměšňuje ministra zdravotnictví a jeho mluvčího je jen pokračováním rétoriky Lidového domu a zneužitím odborových organizací. Ptal se snad senátor Štěch všech odborových organizací, zda s jeho a socialistickou vizí reforem souhlasí?

Samozřejmě i jinde ve světě fungují odbory jako výtah k moci, ale rozhodně není správné, pokud šéf odborů je jen z titulu své odborářské funkce nominován na senátorský post, aby následně, snad jako odměna za nominaci nutil odborářské organizace vystupovat v souladu s politikou jedné strany.

Senátor Štěch by se měl rozhodnout, zda chce být politikem nebo odborářským předákem. Plést obojí dohromady je hodně nešťastné. Pak nutně dochází ke směšování obou funkcí a vystupování odborů v politických otázkách. Odbory mají být apolitické, protože vztah zaměstnavatel - zaměstnanec se nemá řídit politickým postojem.

Prozatím odbory vystupují jako pátá kolona, nátlaková skupina zaujímající postoj levicové strany. Já, který jsem rovněž v odborech, protože považuji za dobré, aby odbory fungovaly právě ve vztahu zaměstnavetelů k zaměstnancům, si rozhodně nepřeji, aby senátor Štěch hovořil v politických otázkách mým jménem.

Bylo by zajímavé zjistit, kolik členů odborů souhlasí se socialistickými názory svého odborového předáka. Možná by se pan senátor divil. Vyhrožování stávkou kvůli reformám není nic jiného než hrubý nátlak. Ze zákona by taková stávka musela být nezákonná.

Doufám, že pokud se panu senátorovi podaří zorganizovat podobný protest, dostane k úhradě veškeré škody způsobené zaměstnavatelům. Já se k jeho chystané stávce nepřipojím. Nestojím o to, aby někdo jednal mým jménem ve prospěch socialistické strany.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz