Miroslav Kalousek dnes představil mimo jiné svou koncepci superdaně. Jedná se o spojení daně z příjmu a sociálního pojištění do jedné položky. Mělo by dojít i k rušení daňových úlev a výjimek. Díky tomu by došlo k radikálnímu zjednodušení a doslova pročištění současné víc než složité legislativy. Ten, kdo si počítá daně sám, by vyplňoval jeden jednoduchý formulář místo dvou složitých (superjednoduchá). Lidé by konečně viděli kolik peněz ze svého platu státu skutečně platí – 40,2% superdaň a 10 % zdravotní pojištění (superpravdivá). Finanční úřad by se spojil s Českou správou sociálního zabezpečení. To by mělo za následek úbytek a profesionalizaci úředníků, a tedy i nemalé úspory pro státní rozpočet (supervýhodná). V maximalistické variantě by se dokonce mohlo do superdaně zahrnovat i zdravotní pojištění. Pak by předpony super platily dvojnásob.

Tato koncepce je racionální a výhodná pro všechny, ale už teď se začíná spekulovat o tom, že ji pravděpodobně nebude chtít podpořit Tlustého platforma v ODS. Proč? Asi jen proto, že superdaň by opticky vypadala šíleně mohutně (40,2 %) a naproti tomu rozporcovaná vypadá stravitelněji: daň z příjmu 15 % (dle Vlastimila Tlustého nejlépe 12,5 %) a 25,2 % sociální pojištění. Doufám ale, že se pan poslanec Tlustý zachová racionálně a bude věrný tomu, co hlásal před volbami v Modré šanci:

V základních východiscích: „Nejdůležitějšími faktory této politiky jsou jednoduchý daňový systém, racionální rozpočtová soustava státu a příznivé prostředí pro podnikání.“

K rovné dani: „neexistují žádné speciální výjimky“.

K racionalizaci legislativy: „Legislativa ČR se stala nepřehlednou změtí zákonů a různých typů podzákonných norem.“

Jako člen KDU-ČSL musím na závěr Miroslavu Kalouskovi poděkovat, protože jako jeden z mála čelních představitelů KDU-ČSL přišel s nějakým jasným, konkrétním a všeobecně prospěšným opatřením.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz